Citaten van John F. Kennedy (1917-1963), voormalige president van de Verenigde Staten

Als een vrije samenleving de vele armen niet kan helpen, kan zij niet instaan voor de weinige rijken.

Conformiteit is de gevangenbewaarder van vrijheid en de vijand van de groei.

De beste weg naar vooruitgang is de weg van de vrijheid.

De fundamentele problemen in de wereld van vandaag zijn niet vatbaar voor een militaire oplossing.

De kosten van de vrijheid zijn altijd hoog, maar de Amerikanen hebben die prijs altijd betaald. En een pad dat we nooit zullen kiezen is het pad van overgave of onderwerping.

De grote vijand van de waarheid is meestal niet de leugen, opzettelijk, gekunsteld en oneerlijk, maar de mythe, aanhoudend, overtuigend en onrealistisch.

De mens is van alle computers nog steeds de meest bijzondere.

De onwetendheid van één kiezer in een democratie schaadt de veiligheid van allen.

De tijd om het dak te herstellen is, wanneer de zon schijnt.

Een goede conditie is niet alleen een van de belangrijkste sleutels tot een gezond lichaam, het is de basis voor een dynamische en creatieve intellectuele activiteit.

Een natie die bang is om haar mensen de waarheid en onwaarheid te laten beoordelen op een open markt, is een natie die bang is voor haar mensen.

Er is een complot in dit land om iedere man, iedere vrouw en ieder kind tot slaaf te maken. Ik ben van plan om dat complot openbaar te maken voordat ik dit hoge en edele kantoor verlaat.

Er zijn risico’s en kosten aan een actieprogramma verbonden. Maar die zijn veel lager dan de langlopende risico’s en kosten van comfortabel niets doen.

Het communisme zou nooit aan de macht gekomen zijn in een land dat niet werd verstoord door oorlog of corruptie, of beide.

Het doel van onderwijs is de vooruitgang van kennis en de verspreiding van de waarheid.

Het spijt me te moeten zeggen dat er veel waarheid zit in de grap dat het leven op andere planeten is uitgestorven omdat hun wetenschappers geavanceerder waren dan de onze.

Het woord ‘geheimhouding’ is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving; en wij zijn als volk inherent en historisch gekant tegen geheime genootschappen, geheime eden en geheime procedures.

Ik ben een idealist zonder illusies.

In een tijd van nationale crisis, moeten mensen van goede wil en vrijgevigheid in staat zijn om zich te verenigen, ongeacht de partij of de politiek.

Inspanningen en moed zijn niet genoeg zonder doel en richting.

Laten we nooit onderhandelen omdat we bang zijn. Maar laten we nooit bang zijn om te onderhandelen.

Leiderschap en leren zijn onmisbaar voor elkaar.

Mijn mede-Amerikanen: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen. Mijn mede-burgers op aarde: vraag niet wat Amerika voor u zal doen, maar wat we samen kunnen doen voor de vrijheid van de mens.

Onze problemen zijn door mensen gemaakt, daarom kunnen ze door mensen worden opgelost. En de mens kan zo groot zijn als hij wil. Geen enkel probleem van de menselijke bestemming ligt buiten de mens.

Op een dag, lang nadat ik ben overleden, zullen jullie je deze woorden herinneren. We moeten de Federal Reserve verbieden en de geheime genootschappen uit ons mooie land weren. Weet dat het nooit te laat is.

Uiteindelijk is onze meest fundamentele gemeenschappelijke schakel dat we allemaal op deze kleine planeet wonen. We ademen allemaal dezelfde lucht in. We koesteren allemaal de toekomst van onze kinderen. En we zijn allemaal sterfelijk.

Verandering is de wet van het leven. En degenen die alleen kijken naar het verleden of het heden zullen zeker de toekomst missen.

Wanneer macht de mens tot arrogantie leidt, herinnert poëzie hem aan zijn beperkingen. Wanneer macht het gebied van de zorg van de mens verkleint, herinnert poëzie hem aan de rijkdom en diversiteit van het bestaan. Als macht corrumpeert, reinigt poëzie.

We worden overal ter wereld tegengewerkt door een monolithische en meedogenloze samenzwering die voornamelijk berust op geheime middelen om zijn invloedssfeer uit te breiden.

Wij zullen elke prijs betalen, elke last dragen, aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekeren.

Zij die een vreedzame revolutie onmogelijk maken, maken een gewelddadige revolutie onvermijdelijk.