Citaten over leiderschap, aforismen over leiden, spreuken over leiders, oneliners over leiding geven

Een functionerende, robuuste democratie vereist gezond geschoolde, participatieve volgers en een geschoold, moreel gefundeerd leiderschap.
Chinua Achebe

Leiderschap zou moeten voortkomen uit begrip voor de behoeften van hen die erdoor zouden worden beïnvloed.
Marian Anderson

Je bent nooit te jong om te leiden en je moet nooit twijfelen aan je vermogen om te overwinnen waar anderen dat niet hebben gedaan.
Kofi Annan

Men leidt een volk niet zonder het een toekomst te tonen; een leider is een koopman in verwachtingen.
Napoleon Bonaparte

Loop niet achter me aan, ik zal misschien niet leiden. Loop niet voor me uit, ik zal misschien niet volgen. Loop gewoon naast me en wees mijn vriend.
Albert Camus

In negen van de tien gevallen laat de rede zich leiden door het hart.
Lord Chesterfield

Politiek is niet het volgen van de stroom, maar het leiden ervan.
Jacqeus Chirac

Je moet niet zo arrogant zijn dat je niet naar iemand anders kunt luisteren en iets van ze kunt leren. Leiderschap gaat net zo goed over het gebruik van het oor als het gebruik van de mond.
Jeremy Corbyn

Leiderschap is een keuze, niet een functie.
Stephen Covey

Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen dient te volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
René Descartes

De ernstigste bedreiging van onze democratie komt niet van het bestaan van vreemde totalitaire staten. Binnen onze eigen persoonlijke houding en instellingen zijn de voorwaarden gelegen die uiterlijke autoriteit, discipline, uniformaliteit en afhankelijkheid-van-de-leider elders aan hun overwinning hebben geholpen.
John Dewey

Het doel van de bureaucratie is de staatszaken op de slechtst mogelijke manier en in de langst mogelijke tijd te leiden.
Carlo Dossi

Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen.
Peter F. Drucker

Het vervullen van de behoeften van het ego kan nooit tot zingeving leiden.
Paul Ferrini

Gedachten zijn als traptreden. Ze leiden naar boven en naar beneden.
Ernst Ferstl

Ons leven gaat verloren als we het niet op een zinvolle manier kunnen leiden.
Ernst Ferstl

Wie de massa wil leiden, moet onvoorwaardelijk weigeren door haar geleid te worden. Mahatma Gandhi

Ik denk dat de mens zich tenslotte vooral moet laten leiden door de waarheden die hij persoonlijk heeft ontdekt, veel meer dan door wat men hem heeft aangeleerd.
Marnix Gijsen

Je lijdt aan de oudste waanideeën in de politiek. Je denkt dat je de wereld kunt veranderen door met een leider te praten. Leiders zijn de effecten, niet de oorzaken van veranderingen.
Alasdair Gray

Het is onmogelijk iemand verantwoordelijk te laten zijn voor het gedrag van anderen. Het enige dat u of een leider kunt doen, is iedereen aanmoedigen om voor zichzelf verantwoordelijk te zijn.
Robert A. Heinlein

De (tirannieke) leider heeft mensen nodig die geen eigen verantwoordelijkheid willen dragen en niet willen denken en hij eist dat ook van hen.
Herman Hesse

Samenlevingen zijn samengesteld uit individuen en zijn alleen goed in zoverre ze individuen helpen hun mogelijkheden te realiseren en een gelukkig en creatief leven te leiden.
Aldous Huxley

Innovatie is het onderscheidt tussen een leider en een volgeling.
Steve Jobs

Leiderschap en leren zijn onmisbaar voor elkaar.
John F. Kennedy

Beginselen moeten ons leven leiden, niet beperken.
Inayat Khan

Het doel van het leven is te leven – niet in die volslagen chaos en verwarring, die wij het leven noemen – maar leven op een volkomen andere manier; een leven leiden, dat vol is, dat gaaf is, alle dagen opnieuw.
Jiddu Krishnamurti

Echte democratie kent geen leiders.
Loesje

Mijn leven is een eigen leven gaan leiden.
Loesje

Het kan niet vaak genoeg worden herhaald, het zijn niet de mensen, die de revolutie leiden, het is de revolutie, die de mensen gebruikt.
Joseph de Maistre

Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen.
Nelson Mandela

Het beter achter de schermen leiding te geven en anderen op de voorgrond te zetten, vooral wanneer je overwinningen viert en er mooie dingen gebeuren. Als er sprake is van gevaar, dien je vooraan te staan. Dan zullen de mensen je leiderschap waarderen.
Nelson Mandela

Passie vind je niet door het klein aan te pakken, door genoegen te nemen met een leven dat minder is dan het leven dat je zou kunnen leiden.
Nelson Mandela

Wie anderen wil leiden, moet eerst zijn eigen meester worden.
Philip Massinger

Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden – hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen.
Henry Miller

De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers.
Ralph Nader

De kwaliteit van een leider kan niet beoordeeld worden door de antwoorden die hij geeft, maar door de vragen die hij stelt.
Simon Sinek

Ieder van ons heeft de mogelijkheid om te leiden.
Simon Sinek

Leiderschap gaat niet over de volgende verkiezingen, het gaat over de volgende generatie.
Simon Sinek

Leiderschap is een manier van denken, een manier van handelen en, vooral, een manier van communiceren.
Simon Sinek

De grote leider trekt mensen van verwant karakter tot zich, evenals een magneet ijzer aantrekt.
Samuel Smiles

Gebleken is waartoe een wijs mens in staat is en hoeveel machtiger hij is dan de onwetende die zich slechts door zijn lusten laat leiden.
Baruch Spinoza

De meeste mensen leiden een leven van heimelijke vertwijfeling.
Henry David Thoreau

De rede moet de deugd niet leiden, maar haar aanvullen.
Vauvenargues

De wijze laat zich niet leiden door zijn sympathieën en antipathieën. Hij probeert niet de dingen te verbeteren, maar accepteert ze.
Zhuang Zi

Het is waar dat integriteit alleen je geen leider zal maken, maar zonder integriteit zul je het nooit zijn.
Zig Ziglar