Citaten over tijd

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER TIJD EN EEUWIGHEID

Ik kan mij niet permitteren mijn tijd te verliezen met geld te verdienen.
Jean Louis Agassiz

Alle grote prestaties vergen tijd.
Maya Angelou

Leer van het verleden, ervaar het heden en creëer de toekomst.
Anoniem

Tijd is te traag voor hen die wachten, te snel voor hen die vieren, te lang voor hen die rouwen, te kort voor hen die genieten en een eeuwigheid voor hen die liefhebben.
Anoniem

Tijd is geen ding dat voorbij gaat… het is een zee waarop je drijft’
Margaret Atwood

Creativiteit verschijnt in het moment, en in dat moment zijn we tijdloos.
Julia Cameron

De juiste tijd kiezen is tijd besparen.
Francis Bacon

Tijd is de beste leraar. Helaas doodt hij al zijn leerlingen.
H.Berlioz

De adelaar verloor nooit zoveel tijd als toen hij erin toestemde van de kraai te leren.
William Blake

De bezige bij heeft geen tijd voor zorgen.
William Blake

De eeuwigheid is verliefd op de voortbrengselen van tijd.
William Blake

Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met nietsdoen.
Cees Buddingh

Creativiteit verschijnt in het moment, en in dat moment zijn we tijdloos.
Julia Cameron

Wat sommigen hun leven noemen, is alleen maar hun manier om de tijd door te brengen.
Gilbert Cesbron

Mijn lichaam is een beleving die ik heb in tijd en ruimte. Het heeft een plaats in de ruimte en het bestaat in de tijd. Het heeft een begin, een midden en een eind.
Deepak Chopra

Nooit heb ik het drukker dan wanneer ik vrije tijd heb.
Marcus Tullius Cicero

Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te laat.
Johan Cruijff

De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.
Ray Cummings

Als je iets wilt, vraag dan iemand die het erg druk heeft – de anderen hebben geen tijd.
Pierre Daninos

Ik denk nooit aan de toekomst zij komt gauw genoeg.
Albert Einstein

Het meeste hebben we veelal tot stand gebracht in de tijd waar we denken dat we niets uitgevoerd hebben.
Marie von Ebner-Eschenbach

Ik ga niet op reis om de wereld te zien, doch om haar enige tijd niet te zien.
Jan Greshoff

Niets is meer waard dan de dag van vandaag.
Johann Wolfgang von Goethe

Tijd die we nemen is tijd die ons iets teruggeeft.
Ferstl

Het ware genie is nooit modern, daar het de tijd vooruit is.
Fliegende Blätter

Pas als de klok zwijgt, komt de ware tijd tot leven
William Faulkner

De droefheid vliegt weg op de vleugelen van de tijd.
Jean de la Fontaine

Eeuwigheid is niet de oneindige voortzetting van de tijd, doch de afwezigheid van de tijd.
Jan Greshoff

Het ogenblik om je te ontspannen, is wanneer je er geen tijd voor hebt.
Thomas Harris

De mensen zijn allemaal ter dood veroordeeld met uitstel voor onbepaalde tijd.
Victor Hugo

Ga met uw tijd mee maar kom van tijd tot tijd terug.
Stanislaus Kosta

De tijd is een beweging, die door de mens verdeeld is in verleden, heden en toekomst en zolang hij hem verdeelt, zal hij in conflict zijn.
Jiddu Krishnamurti

Erkennen, gewaar zijn van hetgeen men is, is reeds het begin van de wijsheid, ’t begin van begrijpen, hetgeen ons vrij maakt van de tijd.
Jiddu Krishnamurti

De beste dromen komen in de baas zijn tijd.
Loesje

Echtgenoot is verleden tijd van echt genieten.
Loesje

Ik wil mijn tijd nuttig verspillen.
Loesje

De tijd is rijp. De vraag is alleen waarvoor.
François Mauriac

Elk genie is niet alleen de bloem van een nieuwe tijd, doch ook de vrucht van de oude.
Chr.K.F. Molbech

Als we binnenkort alle raadsels hebben opgelost, zullen we nog altijd het raadsel van de tijd overhouden. Dat zijn we namelijk zelf.
Harry Mulisch

De tijd kwam dat het risico om een hermetisch gesloten bloemknop te blijven oneindig veel pijnlijker werd dan het risico om tot bloei te komen.
Anais Nin

Hoe je je tijd doorbrengt, is belangrijker dan hoe je je geld besteed. Je vergissen wat betreft tijd, kan goedgemaakt worden, maar de tijd is voor altijd verloren.
Norris

De hoeveelheid werk neemt toe met de tijd die ervoor beschikbaar is.
Cyril Northcote Parkinson

De tijd heelt alle wonden, maar de littekens blijven.
Eric de Preester

De tijd gaat sneller naarmate we hem beter gebruiken.
Alexander Pola

Mensen die denken dat tijd geld is, bemerken meestal pas op hun sterfbed dat hun tijd op is maar hun geld nog niet.
Alexander Pola

Alles komt op tijd voor hem die wachten kan.
François Rabelais

Het polshorloge is de handboei van de tijd.
Sigismund Radecki

Het genie schijnt, evenals een fakkel, minder in het heldere daglicht van zijn eigen tijd dan in de nacht van het verleden.
Jean Antoine Petit-Senn

Tijd eist van ons alles terug dat zij ons heeft gegeven.
Reinhold Schneider

Geen tijd voor bezinning hebben is geen tijd hebben om te kijken waar we heen gaan omdat we het te druk hebben met er te komen.
Antonin Sertillanges

Een hart, dat zich verliest in stof en plaats en tijd,
beseft nog niet ten volle zijn onmeetlijkheid.
Angelus Silesius

Mens, zo g’uw geest verheft hoog boven plaats en tijd,
zo kan uw gans bestaan opgaan in d’eeuwigheid.
Angelus Silesius

Mijn vriend, zolang gij nog iets geeft om plaats en tijd,
krijgt gij geen blik op God en op Zijn heerlijkheid.
Angelus Silesius

Twee ogen heeft de ziel; het ene ziet in de tijd,
het andere is steeds gericht op de eeuwigheid.
Angelus Silesius

Op mijn leeftijd, in deze nog steeds hiërarchische tijd, vragen mensen me vaak of ik de fakkel overdraag. Ik leg uit dat ik mijn fakkel behoud, en dat ik hem gebruik om fakkels van anderen aan te steken.
Gloria Steinem

Ik heb geen tijd om me te haasten.
Igor Stravinsky

Iedereen die voor de tijd rijp is een waarheid wil vertellen, loopt het risico een ketter te worden.
Pierre Teilhard de Chardin

Het probleem met onze tijd is dat de toekomst niet meer is wat ze geweest is.
Paul Valéry

Het kost menige kunstenaar veel tijd en moeite om zich de bekwaamheden te verwerven die men voor aangeboren houdt.
Otto Weiss

De oplossing van het raadsel van het leven in ruimte en tijd ligt buiten ruimte en tijd.
Ludwig Wittgenstein

LEES OVER BOEKEN OVER TIJD EN EEUWIGHEID