Citaten, oneliners en quotes van William Blake (1752-1827) – dichter, schilder en graficus

William Blake was an extraordinary poet, painter, and printmaker who belongs to the romantic tradition in England. He claimed to experience visions throughout his life. They were often associated with beautiful religious themes and imagery. His earlier work is primarily rebellious in character and can be seen as a protest against dogmatic religion. Blake’s later poetry contains a private mythology with complex symbolism. What can we learn today from this remarkable artist and his works?

Alles wat leeft, leeft niet alleen, noch voor zichzelf.

Bovenmatige smart lacht, bovenmatige vreugde weent.

De adelaar verloor nooit zoveel tijd als toen hij erin toestemde van de kraai te leren.

De bezige bij heeft geen tijd voor zorgen.

De boom die sommigen tot tranen toe ontroert, is in de ogen van anderen enkel een groene sta-in-de-weg.

De echte methode om kennis op te doen is het experiment.

De eeuwigheid is verliefd op de voortbrengselen van tijd.

Denk ’s morgens. Doe ’s namiddags. Eet ’s avonds. Slaap ’s nachts.

Een dwaas ziet niet dezelfde boom als een wijze.

Geen vogel verheft zich te hoog wanneer hij zich op zijn eigen vleugels verheft.

Heel wat open geesten zouden moeten gesloten worden voor herstellingswerken.

Ikzelf doe niets. De Heilige Geest verwezenlijkt alles door mij.

Indien de vensters van onze waarneming werden schoongemaakt, dan zou ieder ding voor de mensen verschijnen zoals het werkelijk is: oneindig.

Kunst is de boom van het leven. Wetenschap is de boom van de dood.

Wie een vreugde aan zich bindt, vernietigt het gevleugeld leven. Wie de vreugde kust in haar vlucht, leeft in eeuwige zonsopgang.

Wie van alles wil maar de handen niet uit de mouwen steekt, kweekt rotzooi.

Wie zijn hartstocht beteugelt, doet dit maar al te vaak omdat ze zwak genoeg is om beteugeld te worden.

Wordt wakker, wordt wakker o, slaper in het land der schaduwen, ontwaakt! Sla uw vleugels uit!

THE SICK ROSE

O Rose thou art sick.
The invisible worm
That flies in the night
In the howling storm.

Has found out they bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.