Citaten over verlies en rouw – spreuken over verliezen en rouwen

 

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER VERLIEZEN EN ROUWEN

Het grootste probleem met mensen vandaag de dag is dat ze bang zijn voor lijden, zo bang om iets te verliezen. We zijn vergeten dat verlies een onderdeel van het leven is.
Isabel Allende

Haal de moet eruit en hou de moed erin.
Anoniem

Het meest pijnlijke afscheid is dat wat je niet zag aankomen.
Anoniem

Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid kwam.
Anoniem

Mensen breken niet omdat ze zwak zijn, maar omdat ze veel te lang sterk waren.
Anoniem

Sommige dingen zijn zo moeilijk te accepteren dat het nooit volledig lukt … en dat heb ik geaccepteerd.
Anoniem

Verlies. Je kunt er niet omheen. Je komt er niet overheen. Je moet er doorheen. Rouwen hoort bij het leven.
Anoniem

Verlies is niets dan verandering.
Marcus Aurelius

Elke echte verandering impliceert het uiteenvallen van de wereld zoals je het altijd gekend hebt, het verlies van alles wat je identiteit gaf, het einde van de veiligheid.
James Baldwin

Wanneer iemand van wie je houdt sterft, verandert dat je leven voor altijd. Het is niet iets waar je overheen kunt komen, het verlies wordt een deel van wie je bent.
Zoe Clark-Coates

Het is minder erg iemand door de dood te verliezen dan door ontrouw. De dood vernietigt alleen de toekomst, het verraad doodt ook het verleden.
Johan Daisne

Als ik ben wat ik heb en ik verlies alles wat ik heb, wie ben ik dan?
Erich Fromm

De beste manier om jezelf te vinden is om jezelf te verliezen ten dienste van anderen.
Mahatma Gandhi

Laat de nevels van verdriet het onsterfelijke van de liefde enkel maar omsluieren.
Kris Gelaude

Ook in tuinen van verdriet blijft de klaproos van herinnering in de warmste tinten bloeien.
Kris Gelaude

Ook al ben ik je verloren,
ik ben je nooit helemaal kwijt.
In mijn hart kan ik je horen,
draag ik je bij me voor altijd.
Martin Gijzemijter

Wat nog steeds het allermoeilijkst is,
aan dit slepende verdriet,
is dat ik je voortdurend mis,
een dagje pauze is er niet.
Martin Gijzemijter

Het leven is als water. Als je de palm van je hand open houdt, houdt je het in je hand. Als je je vuisten balt, verlies je het.
Jean Giono

Sommige verliezen doen niet een poosje pijn, zij doen het hele leven pijn.
Narin Grewal

Voor sommige momenten in het leven bestaan evenvoudigweg geen woorden om de pijn in ons te beschrijven.
Narin Grewal

Rouw is als de oceaan, het komt in golven van eb en vloed. Soms is het water kalm, en soms is het overweldigend. Het enige dat we kunnen doen is leren zwemmen.
Vicki Harrison

Ziel, wees trouw en zie niet om,
uit verlies wordt winst geboren.
Wat wij hier op aarde verloren,
blijft ons eeuwig eigendom.
Hendrik Ibsen

In poëzie kun je bijna onuitsprekelijke gevoelens uitdrukken. Je kunt de pijn van verlies uitdrukken, je kunt liefde uitdrukken. Mensen wenden zich altijd tot poëzie wanneer iemand sterft van wie ze houden of wanneer ze verliefd worden.
Erica Jong

We moeten doorgaan met de wereld te bewijzen dat we een stijgende levensstandaard voor alle mensen kunnen bieden zonder verlies van burgerrechten of menselijke waardigheid.
Robert F. Kennedy

Een wereldlijk verlies wordt vaak tot een geestelijk gewin.
Inayat Khan

Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.
Sören Kierkegaard

De mening die andere mensen over je hebben is hun probleem, niet dat van jou.
Elisabeth Kübler-Ross

Geen enkele persoon heeft het recht je te veroordelen om hoe jij je hart heelt of hoe lang jij ervoor kiest om te rouwen, want niemand weet hoeveel pijn je ervaart. Herstellen vraagt tijd en iedereen geneest in zijn of haar eigen tempo.
Elisabeth Kübler-Ross

Hoewel we uiteindelijk alles verliezen wat we bezitten, gaat wat er werkelijk toe doet nooit verloren.
Elisabeth Kübler-Ross

In werkelijkheid zul je altijd rouwen. Je zult niet over het verlies van een geliefde heen komen, je zult ermee leren leven. Je zult jezelf helen en je leven opnieuw opbouwen rondom het verlies dat je hebt geleden. Je zult weer heel zijn, maar je zult nooit meer dezelfde zijn.
Elisabeth Kübler-Ross

Wanneer we al het werk gedaan hebben waarvoor we naar de aarde zijn gezonden mogen we ons lichaam afleggen, dat onze ziel gevangen houdt zoals een cocon de latere vlinder omsluit. En wanneer de tijd is gekomen kunnen we het loslaten en zullen we vrij zijn van pijn, vrij van angst en zorgen – vrij als een hele mooie vlinder.
Elisabeth Kübler Ross

Rouwen is alleen wandelen. Anderen kunnen er zijn en luisteren, maar je zult je eigen pad alleen moeten lopen, in je eigen snelheid, met je pijn van het afgesneden zijn, je rauwe wonden, je ontkenning, boosheid en bittere verlies. Hopelijk zul je je eigen vrede bereiken … maar je zult alleen zijn, in je eigen tijd.
Cathy Lamb

Rouw is een naar spel waarin je jezelf zwakker voelt dan ooit en gevormd wordt tot de sterkste persoon die je zult worden.
Windgate Lane

Angst voor vernieuwing. Ik ben vooral bang dat alles hetzelfde blijft.
Loesje

Rouw. Stilte luistert soms beter dan de buurvrouw.
Loesje

We kunnen alleen maar van het leven genieten als we niet bang zijn voor verlies.
Anthony de Mello

Verlies is het kwijt raken van een of meer veelbetekende elementen uit je bestaan en daarmee het kwijtraken van het houvast dat je eraan ontleende.
Herman de Mönnink

Een illusie verliezen is niet altijd een zekerheid verwerven.
Multatuli

Verliezen is erger dan de dood, omdat je met je verlies moet leren leven.
Bill Musselman

Vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning.
Pythagoras

Bij elk kruispunt van je leven verlies je een ik.
Annie Romein-Verschoor

Een illusie verliezen betekent een andere waarheid winnen. Maar wie klaagt over het verlies, was deze winst niet waard.
Arthur Schnitzler

Een wijs man gaat nooit zijn verlies zitten bewenen, maar tracht met opgewektheid het onheil te herstellen.
William Shakespeare

Voor iemand diet rouwt is vooruit gaan de grootste uitdaging. Want na een extreem verlies wil je teruggaan.
Holly Goldberg Sloan

De roem is voor een vrouw nooit anders dan een schitterende rouw over het geluk.
Mme. De Staël

Lieverd, leven is als sneeuw.
Je kunt het niet bewaren.
Troost is dat jij er was,
uren, manden, jaren.
Herman van Veen

Hier ligt Vondel zonder rouw. Hij is gestorven van de kou.
Joost van den Vondel

Mislukking is geen mislukking, en verlies is geen verlies, als het illusies wegvaagt en de weg wijst tot een beter plan.
Herbert George Wells

Voorwaar, de vermindering wordt vaak tot aanwinst, de vermeerdering vaak tot verlies.
Lao Zi

Wie aan niets is gehecht, heeft geen verlies te vrezen.
Lao Zi

Wie veel schatten vergaart, heeft veel te verliezen.
Lao Zi

Leven en dood, succes en mislukking, winst en verlies, rijkdom en armoede, honger en dorst, hitte en kou – waarom zouden we ons evenwicht of onze geest erdoor laten bezighouden? Ze weerhouden ons van volmaakte harmonie.
Zhuang Zi

LEES OVER GROOT VERLIES KLEIN VERLIES

BESTEL GROOT VERLIES, KLEIN VERLIES