citaten over balans – aforismen en spreuken over evenwicht

De dingen die men aanvoelt kunnen verklaren is het evenwicht van de mens.
Georges van Acker

Leven is een blans tussen vathouden en loslaten.
Anoniem

Diepe nachten geven ons de balans van een stabiel leven.
Gaston Bachelard

Er bestaat niet zo iets als een werk-leven balans. Alles wat waard is om voor te vechten brengt je leven in onbalans.
Alain de Botton

Wie slechts geloof heeft, loopt gevaar een kwezel te worden. Wie slechts humor heeft, dreigt cynisch te worden. Wie geloof en humor heeft, vindt het evenwicht waarmee hij in het leven rechtop kan blijven.
Martin Buber

Het hangt af van het evenwicht tussen weten en niet weten hoe wijs iemand wordt. Het niet-weten mag het weten niet verarmen.
Elias Canetti

Geluk is nooit een staat van evenwicht. Geluk is altijd in beweging, altijd onderweg en het enige wat je kunt doen, is het spoor volgen.
Paolo Coelho

Als je angstvallig tracht je resultaten te versnellen, vertraag je hun aankomst. Kalm evenwicht onthult de kortste route naar huis.
Alan Cohen

We hebben een schat aan historische ervaringen verzameld die onze overtuiging bevestigen dat de schalen van de Amerikaanse rechtvaardigheid uit balans zijn.
Angela Davis

Het leven is als fietsen: om je evenwicht te kunnen houden, moet je in beweging blijven.
Albert Einstein

Ware rust is niet afwezigheid van beweging, het is evenwicht in de bewegingen.
E. von Feuchtersleben

Alles in balans brengen is goed, alles in harmonie brengen is beter.
Victor Hugo

Geluk is: de balans tussen wat je wilt en wat je kunt krijgen.
Freek de Jonge

Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen.
Sören Kierkegaard

Hij die in staat is zijn evenwicht te bewaren, zonder geërgerd te worden, zonder verstoord te worden, bereikt dat meesterschap dat men nodig heeft in de evolutie van het leven.
Inayat Khan

Geluk is in de eerste plaats een kwestie van evenwicht.
Jos van Landeghem

Meer balans in je leven, met lekker veel uitersten graag.
Loesje

Geluk is geen zaak van intensiteit, maar van evenwicht, orde, ritme en harmonie.
Thomas Merton

De beeldende uitdrukking is bepaald door ons geestelijk en lichamelijk evenwicht.
Piet Mondriaan

Poëzie is de geëigende uitdrukkingsvorm voor het evenwicht tussen heelal en op een voorwerp, figuur of emotie geconcentreerde aanschouwing.
Martinus Nijhoff

Men kan zeer begaafd zijn en juist daarom zwakker, want iemands kracht hangt niet zozeer van de hoeveelheid van zijn gaven af als wel van hun evenwicht.
Pierre Raverdy

Haast elke wijze spreuk heeft een tegengestelde, niet minder wijs, om haar in evenwicht te houden.
Georges Santayana

Het probleem van onze cultuur is dat deze veel meer materieel is geëvolueerd dan spiritueel. Het evenwicht is verstoord.
Albert Schweitzer

Een goed ontwikkeld gevoel voor humor is de pool die balans toevoegt aan uw stappen terwijl u loopt op het koord van het leven.
William Arthur Ward

Het wonder van de bomen is dat ze groeien in stilstand, hun buitengewoon evenwicht tussen dynamiek en onbeweeglijkheid.
Paul de Wispelaere

Schoonheid is een balans tussen innerlijk en uiterlijk.
Madeleine van Zweden