Citaten over bomen – spreuken over boom – boeken over bos

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER BOMEN EN BOSSEN

Er is altijd muziek tussen de bomen in de tuin, maar onze harten moeten heel stil zijn om het te kunnen horen.
Minnie Aumonnier

Een dwaas ziet niet dezelfde boom die een wijze ziet.
William Blake

De godvruchtige mens is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks geloof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.
Bijbel, Psalm 1:3

Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Bijbel, Mattheüs 7: 17-19

Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif.
Bijbel, Lucas 6: 44

Het is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide, en het groeide en werd een boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken.
Bijbel, Lucas 13:19

Eenzame bomen, als ze al groeien, groeien krachtig.
Winston Churchill

De bossen waren de eerste tempel van God
Wiliam Cullen Bryant

Hij die een boom plant is een dienaar van God. Hij verstrekt goedheid aan vele generaties en gezichten die hij niet zal zien zullen hem zegenen.
Henry van Dyke

Een tuin zonder bomen verdient het zelden om een tuin te worden genoemd.
Henry Ellacombe

Leven zonder liefde is als een boom zonder bloesem en fruit.
Kahlil Gibran

Dat hoge bomen veel wind vangen is niet erg, wel echter dat die wind zo ondraaglijk stinkt.
Jan Greshoff

Bomen zijn als mensen, ze wachten tot je weer eens langs komt.
Toon Hermans

Dat mijn leven zal mogen zijn als een grote gastvrije boom, en dat vele vermoeide zoekers rust in mij mogen vinden.
John Henry Jowett

Als poëzie niet even natuurlijk komt als bladeren aan bomen, kan het beter helemaal niet komen.
John Keats

Hij die een boom plant, plant hoop.
Lucy Larcom

Karakter is als een boom en reputatie als een schaduw. De schaduw is wat we denken dat het is; de boom is de werkelijkheid.
Abraham Lincoln

Als de appel niet ver van de boom valt, hoef je hem niet uit Nieuw-Zeeland te halen.
Loesje

Bomen is zilver. Planten is goud.
Loesje

Hoge bomen vangen veel geld.
Loesje

Om bomen te sparen vieren we Kerst dit jaar in het bos.
Loesje

Zelfs als ik zou weten dat de wereld morgen zou vergaan, dan nog zou ik mijn appelboom planten.
Maarten Luther

Bomen. Zij zijn prachtig in hun vrede, zij zijn wijs in hun stilte. Zij zullen overeind staan nadat wij tot stof zijn vergaan. Zij onderwijzen ons en wij neigen ons tot hen.
Galeain ip Altiem MacDunelmor

Als een boom wordt behandeld als een levend organisme, met begrip van zijn vitale functies, dan zal hij voor de mens voortdurend een bron zijn van profijt en plezier.
N.T. Mirov

Een boom is ons meest intieme contact met de natuur.
George Nakashima

Maar het is met de mens als met de bomen. Hoe meer hij naar de hoogte en naar het licht wil, des te sterker streven zijn wortels naar de aarde, nederwaarts in het donkere, het diepe – in het boze.
Friedrich Nietzsche

Wie niet van bomen houdt, houdt niet van God.
Elder Amphilochios van Patmos

Afgezien van de negen maanden voordat hij voor het eerst ademhaalt, is er geen mens die zijn zaken zoe goed behartigt als een boom.
George Bernard Shaw

Een boom beweegt niet tenzij er wind is.
Spreekwoord uit Afghanistan

Houd een groene boom in je hart en mogelijk komt er dan een zangvogel.
Spreekwoord uit China

Sommige mensen gaan door een bos en zien geen brandhout.
Spreekwoord uit Engeland

Rond een bloeiende boom vindt men vele insecten.
Spreekwoord uit Guinea

Hoewel een boom heel hoog kan groeien, keren de vallende bladeren terug tot de wortels.
Spreekwoord uit Maleisië

Bomen ontmoeten elkaar niet, mensen wel.
Spreekwoord uit Nederland

De appel valt niet ver van de boom.
Spreekwoord uit Nederland

Hoge bomen vangen veel wind.
Spreekwoord uit Nederland

Oude bomen moet men niet verplanten.
Spreekwoord uit Nederland

Van een gevallen boom maakt iedereen brandhout.
Spreekwoord uit Spanje

Bomen blijken obstakels te zijn voor het signaalbereik van 5G en worden daarom op grote schaal gekapt.
Ella Ster

Een pit die verborgen is in het hart van een appel is een verborgen boomgaard.
Spreekwoord uit Wales

Bomen zijn de eindeloze inspanningen van de aarde om te spreken tot de luisterende hemel.
Rabindranath Tagore

Gij zijt, o ziel, geboren uit een bepaalde stam en van die stam zijt gij de tak. Hoe ver de tak ook van de stam verwijderd is, er blijft een verbinding en een overeenkomst tussen stam en tak. Uw voedsel ontvangt ge van de stam. Indien er iets geplaatst wordt tussen de stam en de tak, wordt de verbinding en de voeding verbroken en zal de tak verdorren en sterven. Overdenk dit, o ziel, en bevestig in uw wezen dat ge bestemd zijt terug te keren tot uw Schepper. Hij is de stam waaruit ge gegroeid zijt.
Hermes Trismegistus

Ze vermoorden goede bomen om slechte kranten uit te geven.
James G. Watt

Het wonder van de bomen is dat ze groeien in stilstand, hun buitengewoon evenwicht tussen dynamiek en onbeweeglijkheid.
Paul de Wispelaere

Als dat wat ik zeg bij jou resoneert, dan komt dat omdat we beide takken zijn van dezelfde boom.
W.B. Yeats

Een niet te omkaderen boom begint met een klein sprietje.
Lao Zi

LEES MEER OVER BOEKEN OVER BOMEN EN BOSSEN