Vijf Nederlandse Bijbelvertalingen: NBG51, Willibrordvertaling, HSV, Naardense Bijbel en NBV21

Er zijn vele Nederlandse vertalingen van de Bijbel. In het kader van de Maand van de Bijbel  2024 (28 januari – 28 februari 2024) gaan we hier kort in op de vijf meestgebruikte vertalingen. Van die vertalingen zijn meestal meerdere uitgaven beschikbaar die verschillen in vormgeving, formaat, illustraties en extra informatie.  Welke Bijbel voor iemand het meest geschikt is, wordt vooral bepaald door zijn of haar achtergrond, persoonlijke voorkeur en doel. Voor Bijbelteksten die zijn opgenomen op deze  website spiritueleteksten.nl is meestal gekozen voor de herziene statenvertaling. 

1 De NBG-vertaling – 1951
In 1916 gaf het Nederlands Bijbelgenootschap de opdracht voor een nieuwe Bijbelvertaling. Vanwege de Tweede Wereldoorlog kwam deze vertaling pas in 1951 beschikbaar. Deze vertaling staat op beperkte afstand van de Statenvertaling.

 • Geschikt voor studiedoeleinden
 • Kent een trouwe gebruikersgroep, met name onder de oudere generaties
 • De vertaalkeuzen zijn wat ouderwets, maar de taal heeft daardoor wel een ‘gedragen’ karakter

BESTEL DE NBG-VERTALING

2 Willibrordvertaling – 1995
De Willibrordvertaling (WV) is dé katholieke Bijbel en wordt gezien als de standaard Bijbelvertaling van de RK geloofsgemeenschap in het Nederlandse taalgebied. De Willibrordbijbel wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting.

 • Brontaalgetrouw
 • Geschikt voor studie;
 • Bevat standaard de Deuterocanonieke boeken

BESTEL DE WILLIBRORDVERTALING

3 Herziene Statenvertaling – HSV 2017
Een herziene uitgave van de originele tekst van de Statenvertaling van 1637. De eerste editie verscheen in 2010. De tekst is in 2017 opnieuw geactualiseerd en waar nodig aangepast aan ontdekkingen in oorspronkelijke grondteksten (o.a. de Dode Zeerollen).

 • Geactualiseerde en herkenbare taal
 • Brontaal gericht
 • Geschikt voor studiedoeleinden

BESTEL DE HERZIENE STATENVERTALING

4 De Naardense Bijbel 2004

De Naardense Bijbel (NB) is een woord voor woord Bijbelvertaling van de Bijbel uit de Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondteksten naar het Nederlands door Bijbelvertaler Pieter Oussoren. Uitgangspunt van de Naardense Bijbel is dat de bronteksten er in de eerste plaats zijn om voor te lezen, vandaar de kolometrische zetting.

 • Zeer geschikt is voor declamatie
 • Nauwkeurige vertaling
 • Literair een hoogstaande vertaling

BESTEL DE NAARDENSE BIJBEL

5 De Nieuwe Bijbelvertaling 2021 – NBV21

De Nieuwe Bijbelvertaling is de revisie van de editie van de NBV 2004, een Bijbelvertaling die inmiddels niet meer weg te denken valt in kerken en huizen van mensen.

 • Modern taalgebruik
 • De taal is minder ‘gedragen’ dan  bijvoorbeeld NBG 51 en HSV 2017
 • Niet altijd vertaal in overeenstemming met ‘gnostiek begrip’

BESTEL DE NIEUWE BIJBELVERTALING 2021

LEES OVER DE BOVENSTAANDE ESSAYS VAN DE MAAND VAN DE BIJBEL