Categoriearchief: esoterisch christendom, Jezus en Christus

23 Rozenkruis nu! Van het gnosisvuur vervuld

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 23
Van het gnosisvuur vervuld (hymne 168)
8 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 –  – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Het licht van de gewone natuur begint te dalen. De zon der geboorte is al aan de horizon zichtbaar. De avond valt. De crisis is daar:

Toen zij (de Emmaüsgangers, red.) dichtbij het dorp waren gekomen waar zij heen gingen, hield Jezus zich alsof Hij verder wilde gaan. Maar zij dringen sterk bij hem aan: ‘Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al gedaald.’ En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Toen Hij met hen aanzat, nam Hij het brood en zegende het. Nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. Lees verder

Spirituele Pinksteren 2024: online weekprogramma van 12 t/m 19 mei

LEES OVER HET BOEK SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN SOFTBACK

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN  EBOOK

Vanaf 2022 versturen we geen dagelijkse emails meer voor onze gratis online-programma’s Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren. Dat hebben we Lees verder

De Moderne Devotie – boek van vele auteurs over spiritualiteit en cultuur vanaf de late middeleeuwen

BESTEL DE MODERNE DEVOTIE

Een charismatisch leider die zich na een ernstige ziekte bekeert en furore maakt als rondreizend prediker, totdat hij zijn hand overspeelt. Een kloosteroverste die afgezet en verbannen wordt vanwege haar mystieke aanleg. Een zuster die zich uit nederigheid dagenlang op zolder verstopt om geen leidinggevende taken te hoeven vervullen. De Moderne Devotie is een van de meest invloedrijke initiatieven uit de Nederlandse geschiedenis. Dit is het eerste overzichtswerk waarin deze laatmiddeleeuwse beweging in al haar schakeringen in een bredere historische context wordt geplaatst. Met aandacht voor haar Europese uitstraling, inspiratiebronnen, parallelle stromingen, de beeldvorming door de eeuwen heen en de Moderne Devotie nu.

In honderd korte verhalen maakt de lezer kennis met de mensen achter dit succesverhaal, hun literatuur, kunst en cultuur vanaf het gebied rondom de IJssel tot Lees verder

Spirituele Pasen 2024 – gratis online-programma van Pentagram boekwinkel

LEES OVER HET BOEK SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN SOFTBACK

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN EBOOK

SPIRITUELE PASEN 2024

Vanaf 2022 versturen we geen dagelijkse emails meer voor ons gratis online-programma Spirituele Pasen. Dat hebben we Lees verder

Het boek Openbaring als baken voor onze tijd – handreiking voor nu van Hans Moolenburgh – herdruk beschikbaar

 

BESTEL HET BOEK OPENBARING ALS BAKEN VOOR ONZE TIJD

‘Het boek Openbaring als baken voor deze tijd’ van arts, auteur en spreker Hans Moolenburgh (1925-2018) was enkele jaren niet leverbaar, maar is sinds kort gelukkig weer in druk beschikbaar. Dit werk is nu actueler dan toen het in 2015 voor het eerst werd uitgebracht. De georganiseerde waan wordt in deze tijd immers wereldwijd ontmaskerd. Moolenburgh doorzag veel en slaagde erin de profetieën van de ziener op Patmos van het laatste boek van de Bijbel (De openbaring van Johannes) te duiden en er waardevolle conclusies aan te verbinden voor het leven van de mens van nu. Al aan het begin van de Coronatijd was het boek was dit boek snel uitverkocht.  Lees verder