Categorie archief: esoterisch christendom, Jezus en Christus

Het gebed – hoofdstuk 24 van ‘Elementaire wijsbegeerte van het Moderne Rozenkruis’ van J. van Rijckenborgh

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 24 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op het gebed. 

Het gebed is in het leven van de mens zeer verworden. Het is bij velen slechts een gewoontehandeling, steunende op de gedachte: ‘Baat het niet, het schaadt ook niet’. Bij velen is het gebed een mystieke handeling, die men in stand houdt uit een zekere eerbied voor wat van geslacht op geslacht is doorgegeven. Niemand kent echter meer het Lees verder

Visie van de rozenkruisers op de Bijbel – hoofdstuk 25 uit ‘Elementaire wijsbegeerte’ van J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

De onderstaande tekst is hoofdstuk 25 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op de Bijbel en theologie.

In deze bespreking willen wij onze opvatting over de Bijbel uiteenzetten. De Bijbel wordt door de rozenkruisers als een compendium van het leven beschouwd. Onze klassieken getuigen in de Lees verder

Het prototype van de nieuwe ziele-openbaring – het laatste hoofdstuk van ‘Zeven stemmen spreken’

 

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

DOWNLOAD SEVEN VOICES SPEAK (FREE PDF)

BESTEL DE ROZENSERIE VAN € 25,00 VOOR € 15,00

Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) schreef ‘Zeven stemmen spreken’ over onder andere de zeven stralen van de gnostieke volheid voor leerlingen van de School van het Rozenkruis. Iedere mens die het pad van bevrijding wil gaan zal dienen te leren op de juiste wijze op de stralen te reageren. Dit boekje bevat vele aanwijzingen die kunnen worden herkend in het Nieuwe Testament en die die de kandidaat tot grote zegen kunnen strekken. Hieronder volgen de tekst van hoofdstuk 22 en de inhoudsopgave.

Naar aanleiding van de voorgaande hoofdstukken wordt u nu geplaatst voor dat wonderlijke hoofdstuk 10 uit het Boek der Openbaringen, waaruit wij enkele Lees verder

Het Evangelie van Thomas uit het koptisch vertaald en toegelicht door Gilles Quispel, uitgegeven door ‘In de Pelikaan’

BESTEL HET EVANGELIE VAN THOMAS, HARDCOVER € 15,00

Het Evangelie van Thomas zoals dat fraai is uitgegeven door uitgeverij ‘In de Pelikaan’ van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, bevat niet alleen een nauwkeurige Nederlandse vertaling van de tekst van het in 1945 Thomas Evangelie, maar ook uitgebreide toelichtingen en historische feiten en duidingen. Het is een omvangrijk, leerzaam en inspirerend boek (380 pagina’s) van professor Gilles Quispel (1916-2006) waarin hij een groot deel van zijn kennis en ervaring heeft verwerkt. Lees verder

Tijd en eeuwigheid 10 van 10 – Geloof en rede samenvoegen – muziek Bronwel 50


BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID, € 10,-

OF ONTVANG HET GRATIS BIJ UW BESTELLING VANAF € 25,- IN DECEMBER 2021

Hieronder volgt de tekst van citaat 34 uit het boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen. Die uitgave is te bestellen vanaf 27 november 2021, bevat veertig korte tekstgedeelten uit boeken van uitgeverij Rozekruis Pers en is ontwikkeld als geschenk voor deelnemers aan het gelijknamige symposion dat Stichting Rozenkruis organiseerde op 17 oktober 2021 (klik voor foto’s). Lees verder