Categorie archief: esoterisch christendom, Jezus en Christus

Korting van € 12,50 op ‘Gnosis, Stromen van Licht in Europa’ van Peter Huijs vervalt op 31 juli 2021

BESTEL ‘STROMEN VAN LICHT IN EUROPA’ VAN € 27,50 VOOR € 15,00 (T/M 31 JULI 2021)

DOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF)

LEES MEER OVER HET SYMPOSION IN ZUID-FRANKRIJK IN SEPTEMBER 2021

In hoofdstuk 9 van zijn boek Gnosis, Stromen van Licht in Europa gaat Peter Huijs uitgebreid in op de beweging van de middeleeuwse katharen, die hij een kerk van pure liefde noemt. Hieronder volgt het grootste deel van dat hoofdstuk. De katharen stonden in het leven op een manier waardoor ook mensen van de 21ste eeuw zich nog door kunnen laten inspireren.

Rome heeft altijd ook een politiek doel gehad. De geschiedenis van de kerk is al vanaf dat Constantijn in de vierde eeuw van het christendom de staatgodsdienst maakte een politieke organisatie met een Lees verder

Mani’s Lichtschat, een bloemlezing uit manichese teksten

BESTEL MANI’S LICHTSCHAT

Mani (3e eeuw na Chr., Babylon) was de stichter van de christocentrische lichtkerk, die zich verspreidde over de gehele toenmalig bekende wereld. De lichtboodschap van Mani gaat uit van de christelijke gnosis. De schitterende lichtparels die de manichese teksten vormen, zijn in de twintigste eeuw teruggevonden in Egypte en China. Het zijn troostrijke verzen, een weldaad voor de ziel. Mani’s lichtschat is een bloemlezing van 209 manichese teksten.

Toen in de jaren dertig van de vorige eeuw in Egypte in een modderige kelder een pak verweerde papyrusbladen met koptisch schrift gevonden werd, vermoedde niemand dat het ging om een Lees verder

De mysteriën van Christus voor wie het geheim begrijpen wil – visie van Hans Stolp op het esoterisch christendom

BESTEL DE MYSTERIËN VAN CHRISTUS (VERSCHIJNT OP 20 JULI 2021)

In zijn nieuwste boek ‘De mysteriën van Christus, dat zal verschijnen op 20 juli 2021 bij uitgeverij AnkhHermes, vertelt Hans Stolp op geheel eigen wijze over het esoterisch christendom, dat zo anders kijkt naar de geheimen die zijn verbonden met Jezus Christus dan dat de kerkelijke traditie dit doet, en anders dan het gnostieke christendom dat gebaseerd is op transfiguratie. Waarom, vroeg Hans Stolp zich als kind al af, kreeg hij wel drie verschillende namen: Jezus, Christus en Jezus Christus? Met die verschillende namen zijn mysteriën verbonden. Na jarenlang onderzoek naar de vraag ‘Wie is Jezus?’ vertelt hij in dit boek over de mysteriën van de kosmische Christus, van Jezus van Nazareth, van Jezus Christus en van de Christus.

Hans Stolp vertelt zijn lezers dat zij wat hem betreft niets hoeven te geloven van wat er in dit boek staat omdat de tijd van Lees verder

De esoterische werker Hiram Abiff werkte voor de exoterische religie – Het universele pad

BESTEL HET UNIVERSELE PAD

DOWNLOAD THE UNIVERSAL PATH (FREE PDF)

Hiram Abiff, de meesterbouwer, een van de grote esoterische werkers uit het verleden, ontving een nieuwe hamer en een nieuw woord toen een van de cellen van lagere esoterische werkzaamheid, waarin hij de leiding had, door het dialectische drijven werd vernietigd.

Om deze dingen goed te begrijpen, moeten wij ons weer wenden tot het Heilige Boek, waarin dit alles voor ons esoterisch Lees verder

De zeven inwijdingen van de eerste zevenkring in het christelijke inwijdingsmysterie

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’ 

DOWLOAD ‘DEI GLORIA INTACTA, THE CHRISTIAN INITIATION MYSTERY’ (FREE PDF)

J. van Rijckenborgh publiceerde in 1946 zijn boek met de titel Het christelijke inwijdingsmysterie, Dei gloria intacta. Daarin beschrijft hij de weg van het Rozenkruis voor de mens van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Hij onderscheidt drie kringen van zeven inwijdingen die hij relateert aan de zeven klassieke planeten en aan de brieven aan de zeven gemeenten in Asia die Johannes op Patmos schrijft volgens het boek Openbaringen in de Bijbel. Hieronder worden de zeven inwijdingen van de eerste zevenkring gekarakteriseerd aan de hand van Lees verder