De zes boeken van de hoeksteenserie van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

Vanaf 1951 vinden de vele brieven, artikelen en toespraken van J. van Rijckenborgh hun weg in de eerste naoorlogse boekenserie van de Rozekruis Pers: de zesdelige hoeksteenserie. Nieuwere uitgaven van de titels zijn geredigeerd door de andere stichter van het Gouden Rozenkruis: Catharose de Petri. Hieronder volgen korte beschrijvingen van de bovenstaande zes uitgaven.

1 De broederschap van Shamballa, J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 215 x 137 mm | 91 blz. € 15,50 | bestelnr. 1001 | 9789067323727, hoeksteenserie 1
De aarde verandert, en ook de samenleving. In de atmosfeer ontwikkelen zich nieuwe stralingswaarden. En daarmee grote nieuwe mogelijkheden. Hoe kunnen wij als zoekende mensen ons voorbereiden op die nieuwe werkelijkheid? De auteurs schetsen hoe de mens geholpen wordt bij die verandering vanuit Shamballa, de levenswerkelijkheid die men binnen kan gaan door zich daartoe te verheffen.Vanuit die sfeer gaat een roep tot de mensheid uit om tot regeneratie te komen, om werkelijk mens te worden. Het gaat erom aan die roep gehoor te geven.

LEES MEER OVER DE BROEDERSCHAP VAN SHAMBALLA

BESTEL DE BROEDERSCHAP VAN SHAMBALLA

2 Het universele pad, J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 215 x 137 mm | 111 blz. € 15,50 | bestelnr. 1002 | 9789067321617, hoeksteenserie 2
Wie het Christusmysterie innerlijk naderen wil, zoekt het universele pad dat geestesscholen van alle tijden wijzen. In het vierde hoofdstuk van dit boek vinden we: ‘men moet over grote bewegingsvrijheid van het bewustzijn beschikken om enigermate het Christusmysterie te kunnen naderen. Wij moeten worden als Hiram, de meesterbouwer die de innerlijke tempel van Salomon bouwde: de tempel van onze microkosmos, het universum in ons, waarin de god-mens in ons opnieuw de geest kan ontmoeten.’

LEES MEER OVER HET UNIVERSELE PAD

BESTEL HET UNIVERSELE PAD

3 De grote omwenteling, J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 215 x 137 mm | 158 blz. € 19,00 | bestelnr. 1003 | 9789067320795, hoeksteenserie 3
De overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk gaat gepaard met grote veranderingen, en het lijkt erop dat eerst al het onwaarachtige aan het daglicht moet komen. Alles declareert zich, ongeacht grenzen, ras of volk, en iedereen wordt er mee geconfronteerd. De schrijvers tonen aan dat deze veranderingen het gevolg zijn van kosmische invloeden. Het boek toont de bijzondere mogelijkheden van de nieuwe tijd en biedt iedere geïnteresseerde zoeker een vreugdevol, bevrijdend levensperspectief.

LEES MEER OVER DE GROTE OMWENTELING

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

4 De universele gnosis, J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 215 x 137 mm |185 blz. € 19.00 | bestelnr. 1004 | 9789067321020, hoeksteenserie 4
Gnosis (of innerlijk weten, kennis van het hart, de kennis van het goddelijke) begeleidt de mensheid al gedurende haar hele ontwikkelingsweg op aarde. Gnosis wekt een nieuw bewustzijn dat leidt tot het ontwaken van de geest. Na lange voorbereiding wordt de mens ontvankelijk om deze oorspronkelijke energie van het leven op te nemen. De andere onderwerpen in dit boek zijn o.a. de zeven chakra’s en gnosis, het slangenvuur en gnosis, kerk en gnosis, het mysterie van het endura.

LEES MEER OVER DE UNIVERSELE GNOSIS

BESTEL DE UNIVERSELE GNOSIS

5 De elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis, J. van Rijckenborgh | softback | 215 x 137 mm | 214 blz. | € 19,00 bestelnr. 1005 | 9789067323734, hoeksteenserie 5
Op zijn zoektocht naar waarheid komt de mens heel wat inzichten en methoden tegen, onder allerlei benamingen. In De elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis zet de schrijver uiteen welke gevaren zich aandienen wanneer iemand de weg van verinnerlijking wil gaan. Hij gaat in op de betekenis van magie en inwijding, involutie en evolutie, geboorte en dood, en schetst een duidelijk beeld van het levensbedrijf zowel aan deze zijde als aan gene zijde van de sluier (de spiegelsfeer).

LEES MEER OVER ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE

6 Het nieuwe teken, J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 215 x 137 mm | 127 blz. € 15,50 | bestelnr. 1006 | 9789067323550, hoeksteenserie 6
Het boek begint met een analyse van De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis, een sleutelroman van het moderne Rozenkruis die de weg naar bevrijding wijst. Daarna krijgt de lezer antwoord op de vraag welke belemmeringen de mens keer op keer tegenkomt.Vooral uit de vier hoofdstukken over het mysterie van het bloed blijkt de scherpe kijk van de auteurs op het menselijk tekort. Iedereen die zich op de innerlijke weg begeeft, krijgt in dit boek veel praktische aanwijzingen.

LEES MEER OVER HET NIEUWE TEKEN

BESTEL HET NIEUWE TEKEN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE CONCORDANTIE VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS