CONCORDANTIE, trefwoorden en begrippenregister van 41 boeken van het Gouden Rozenkruis

BESTEL CONCORDANTIE ALS E-BOOK

Vanaf 1946 zijn er 41 verschillende boeken verschenen van de oprichters van de Internationale geestesschool van het Gouden Rozenkruis: Jan van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990). Die omvangrijke geestelijke erfenis heeft een essentiële rol gespeeld bij de ontwikkeling, groei en voortdurende vernieuwing van de geestesschool die internationaal bekend staat als het Lectorium Rosicrucianum. Bijna alle titels zijn nog in druk verkrijgbaar en staan vermeld in de boekenbrochure met het fonds van Rozekruis Pers. Onderwerpen en thema’s in het omvangrijke oeuvre zijn te vinden via ‘Concordantie, trefwoorden en begrippenregister van de door de geestelijke leiding van het Lectorium Rosicrucianum gepubliceerde literatuur’.

Alle 41 werken gaan over de spirituele weg die de mens kan gaan en die sinds mensenheugenis op talloze manieren in allerlei culturen is vormgegeven en uitgedragen. De beide auteurs hebben de het gnostiek-christelijke en hermetische gedachtegoed opnieuw geformuleerd op een wijze die aansluit bij mensen van de 20ste  en 21ste eeuw. Hun literatuur was en is nog steeds een bron van inspiratie die niet alleen werd en wordt bestudeerd vanuit persoonlijke interesse, maar ook bij het schrijven en samenstellen van met name tijdschriftartikelen (Pentagram / LOGON), online programma’s, lezingen, cursussen, (tempel)toespraken en vernieuwingsconferenties.

Een praktisch hulpmiddel daarbij is de concordantie die handmatig aan de hand van systeemkaarten is samengesteld door Cor Polderman. Daarin staan honderden trefwoorden en begrippen met verwijzingen naar bladzijden in de 41 titels. Dit boek telt 208 bladzijden en verscheen in 1990 als boek met een blauw stofomslag, maar is nu alleen nog als e-book verkrijgbaar. 

Bij het samenstellen van dit register is eerst en vooral rekening gehouden met het onderwerp waarin het betreffende trefwoord of begrip wordt besproken. Met andere woorden: om tot een juiste interpretatie van het trefwoord/begrip te komen kan het noodzakelijk zijn om een groot deel van een hoofdstuk en soms zelfs enkele hoofdstukken van een gegeven boek door te lezen. In de literatuur vormen vele trefwoorden/begrippen namelijk een onlosmakelijk geheel met andere trefwoorden/begrippen. Vandaar ook, om het onderlinge verband te bewaren, de vele verwijzingen.

Hoewel het trefwoord/begrip op de aangegeven bladzijde vermeld wordt, kan de verhandeling erover reeds op de bladzijde ervoor aangevangen. Voor hen die het register met eigen aantekeningen willen uitbreiden, is ruimte gereserveerd. In de concordantie worden de boeken afgekort met de volgende lettercodes.

Naast deze algemene concordantie is er ook een Bijbelconcordantie van het Lectorium Rosicrucianum beschikbaar.

 1. ABR I – De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis I
 2. ABR II – De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis II
 3. ANT.I – Het lichtkleed van de nieuwe mens (Bilthoven 1963)
 4. ANT.II – De wereldbroederschap van het Rozenkruis (Calw 1964)
 5. ANT.III De machtige tekens van Gods raad (Bad Münder)
 6. ANT.IV – Het vrijmakende pad van het Rozenkruis (Bazel 1966)
 7. ANT.V – De nieuwe mercuriusstaf (Toulouse 1967)
 8. BBR – De belijdenis der broederschap van het Rozenkruis
 9. BRV – Brieven
 10. BSH – De broederschap van Shamballa
 11. CGN – De Chinese gnosis
 12. CHR – Christianopolis
 13. DBL – De driebond van het Licht (24 december 1980)
 14. DEM – Demasqué
 15. DGI – Dei gloria intacta – Het christelijke inwijdingsmysterie
 16. EOG.I – De Egyptische Oergnosis deel 1
 17. EOG.II – De Egyptische Oergnosis deel 2
 18. EOG.III – De Egyptische Oergnosis deel 3
 19. EOG.VI – De Egyptische Oergnosis deel 4
 20. EWB – Elementaire wijsbegeerte
 21. GAO – De gnosis in actuele openbaring
 22. GLR – Er is geen ledige ruimte
 23. GOW – De grote omwenteling
 24. GRK – Het gouden Rozenkruis
 25. KNM – De komende nieuwe mens
 26. LDW – Het licht der wereld
 27. LWO – Het levende woord
 28. MLD – Het mysterie van leven en dood
 29. MZA – Het mysterie der zaligsprekingen
 30. NRP – Een nieuwe roep
 31. NTE – Het nieuwe teken
 32. NUC – Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana
 33. PKN – Pa Knots
 34. RBR – De roep van de broederschap van het Rozenkruis
 35. REV – Reveil !
 36. TRA – Tansfiguratie
 37. UGE – Het universele geneesmiddel
 38. UGN – De universele gnosis
 39. UPA – Het universele pad
 40. ZSS – Zeven stemmen spreken
 41. ZVN – Het zegel der vernieuwing

Twee boeken die ook in dit overzicht zouden passen, maar er niet in staan omdat ze na 1990 zijn verschenen zijn: De Gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia en De vuurgloed van de ontstijging (2012). Dat laatstgenoemde boek bevat vooral teksten van Zwier Willem Leene (1892-1938) , de eerste leider van het Rozekruisers Genootschap waaruit in 1946 het Lectorium Rosicrucianum is ontstaan.

BESTEL CONCORDANTIE ALS E-BOOK

LEES MEER OVER GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

DOWNLOAD CALLED BY THE WORLD HEART (PDF)

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART