Gesprek over het universele geneesmiddel – boekje van J. van Rijckenborgh van € 7,00 voor € 2,50

 

BESTEL HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL

LEES ZEVEN TEKSTFRAGMENTEN UIT HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL

In de bovenstaande podcast gaan auteur Ankie Hettema-Pieterse en Doride Zelle, directeur van de Rozekruis Pers, in gesprek over het boekje Het universele geneesmiddel van Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21). De mensheid heeft zich een vervuild, astraal ademveld geschapen. Dit astrale veld veroorzaakt in alle opgroeiende generaties een psychische storing. De mensheid is daardoor bezig in snel tempo fundamenteel zielsziek te worden. Hiervoor is maar één geneesmiddel. Het universele geneesmiddel is een astrale lichtkracht, maar afkomstig uit een totaal ander astraal veld. De onderstaande tekst wordt in gedrukte vorm meegestuurd naar degenen die ‘Het universele geneesmiddel’ bestellen.

Het is even schrikken het eerste hoofdstuk. Het is alsof een donkere wolk over je heen schuift. Het gaat over de wereldsituatie. Tussen 1947 en 1991 was de wereld verdeeld in twee blokken die zich, onder leiding van twee supermachten, tegen elkaar afzetten op basis van verschillende  ideologieën. Oost en west hadden weinig gemeen en hielden elkaar met wapens in de gaten.

J. van Rijckenborgh voegt daar de gedachte aan toe (geschreven in 1966) dat China weleens een mogelijke verschuiving van macht teweeg zou kunnen brengen. Wij zien nu hoe China zich bindt aan landen door ‘hulp’ te geven. De economische verwevenheid van China met het westen wordt alsmaar groter. Ook de Arabische wereld en Rusland spannen zich in om op velerlei manieren hun invloed te vergroten.

Ook al is in 1991 de Muur gevallen, de strijd om macht blijft, altijd, ook al kiest zij andere vormen. Op deze wijze spreken over supermachten, kan ons een ongemakkelijk gevoel geven: we ervaren een zekere machteloosheid en moedeloosheid, we hebben geen grip op een mogelijk gevaar. 

‘Allen vrezen allen, allen wantrouwen allen. Een poel van haat, angst, zorg en vrees is de levensatmosfeer geworden.(…) Zonder overdrijving kan men zeggen dat de mensheid bezig is fundamenteel zielsziek te worden.’

Drie grote krachten drukken hun stempel op de wereldsituatie. Het zijn macht, bezit en roem. Zij zijn van alle tijden. En zij zijn een afspiegeling van wat zich in onze eigen kleine particuliere wereld afspeelt. Zij tonen ons wie wij zijn. En hiermee zijn we aangekomen bij de kern van het boekje. Een klein, dun boekje dat qua inhoud boven wereldmachten uitstijgt.

De ontwikkeling van de mensheid beweegt zich door de tijd in een horizontale lijn, menselijk handelen dat de gevolgen van zijn daden lang niet altijd overziet. Dat druk doende is, oplossingen te zoeken voor wat zij ontketenden. Een mensheid gevangen in de cirkel van oorzaak en gevolg. Zijn de mensen vergeten dat alle leven, ieder moment, iedere ademtocht doordrongen is van levenskracht, dat er een constante verticale instroming plaatsvindt, afkomstig uit een geestelijk veld van licht, dat hen op nieuwe wijze zou kunnen laten kijken? En dat hen zou kunnen laten worden wat zij nog niet zijn? 

Dit vergeten, deze onwetendheid noemt J. van Rijckenborgh ‘het fundamenteel ziek zijn’ van de mensheid. Zolang wij het hart zien als alleen een pomp die het bloed door ons lichaam stuwt en niet meer weten dat daar zich het bezielend middelpunt bevindt tussen hemel en aarde, de ziel…Zolang wij het brein alleen zien als een ingewikkelde kluwen hersencellen en zenuwbanen,  de werking van de geest alleen biologisch oplichtend…raken wij de betekenis van woorden als ziel en geest kwijt, ‘terwijl toch het natuurgeboren lichaam een instrumentarium is tot hoger en volstrekter leven’.

Bij ons aarde-leven hoort het zoeken naar methodes, medicijnen en vaccins om ziekten te verlichten en te bestrijden. Bij de opgang tot hoger leven, tot het ontwikkelen van de geestziel, hebben wij het universele geneesmiddel nodig. Het is de kracht van boven, de lichtkracht van de eeuwigheid. Licht dat alle duisternis doet oplichten, altijd en overal. En het wacht op een geopend en verlangend hart. Een astrale lichtkracht komende uit een zuiver en geheiligd levensveld, dat wordt opgenomen in het astrale lichaam wanneer verlangend naar heiligmaking wordt uitgekeken. Het stroomt als inzicht het hart binnen, als gnosis, innerlijke kennis en ontsluiert wat innerlijk beweegt en woelt, wat schijn en onecht is, en wat tot heiligmaking ondernomen moet worden.

Deze gnostieke lichtkracht maakt nieuw menselijk. Zij komt niet overeen met de natuurlijke geaardheid, zij ontmaskert, zij voert tot zelfontdekking, laat ervaren hoe het anders kan en maakt duidelijk, hoe onbegrijpelijk ook, dat kleine daden toch een groot verschil maken in de wereldgang. De lichtkracht werkt genezend maar niet automatisch.

‘Zij stelt de mens in staat het grote heiligingswerk zelf ter hand te nemen. Die arbeid, door het zelf aan het zelf verricht, in de kracht Gods, noemen we de zelfovergave. Het is enerzijds het niet-doen van het ik, anderzijds een zeer actief optreden in de kracht van het licht Gods.’ 

Het suprême geneesmiddel, het is de liefde. In alles is Eros, de verbindende kracht, het samenspel tussen hemel en aarde. Het onzichtbaar tere weefsel, onverwoestbaar sterk dat de samenhang van al wat is, waarborgt. 

Eros sprak: Gaia, moeder aarde kijk naar boven en zie hoe Ouranos zich helder en wijd boven je uitstrekt. Verbind je met hem, zodat de wereld in schoonheid zich zal ontwikkelen.’ Nog klinkt Eros’ stem: ‘Ach, mens van de aarde, blik omhoog en verbind je met het hoogste, de hemel’. 

Het betekent de oorsprong kennen, binding maken met het diepste hart, een innerlijke beweging maken naar boven en zuivere lichtkracht opnemen, meenemen en spreiden, zijwaarts de wereld in. Wij worden uitgenodigd de liefde te leven tot genezing. 

BESTEL HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL

LEES ZEVEN TEKSTFRAGMENTEN UIT HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL

2 gedachten over “Gesprek over het universele geneesmiddel – boekje van J. van Rijckenborgh van € 7,00 voor € 2,50

  1. Ramon Schenk

    Wat een geweldige goed idee om dit zo te brengen zo gesprek tussen 2 leerlingen is zo een mooie manier om dat er meer gebeurt dan alleen het gesprek er ontstaat levend gesprek. Zo zou het met meer boeken kunnen voor al in deze tijd hartstikke bedankt en hoop op vervolg van de schatkamer van boeken.

Reacties zijn gesloten.