Citaten over wolken

Bazen zijn als wolken, als ze weg zijn is het weer mooi.
Anoniem

Gedachten zijn als wolken.
Anoniem

Iets beloven is als een wolk. Om het daarna ook te doen is als regen.
Arabisch spreekwoord

Wilt u stijgen? Begin dan met dalen. Wilt u een toren bouwen die tot in de wolken reikt? Leg eerst de fundering van nederigheid.
Augustinus

Daarna zeide de HERE tot Mozes: Zie, Ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen, wanneer Ik met u spreek, en zij ook voor altoos in u geloven.
Bijbel, Exodus 19:9

En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel.
Bijbel, Exodus 40:34

En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Bijbel, Handelingen 1:9

En er klonk een stem uit de wolk, die zeide: Deze is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem.
Lucas 9:35

Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!
Bijbel, Matthéüs 17:5

En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
Bijbel, Openbaring 14:14

Sommige mensen houden hun hoofd zo hoog in de wolken van hun ambt, dat ze niemand meer zien die ze tegenkomen.
Cees Buddingh

Dat Gij de regenboog moge zijn in de stormen van het leven. De lichtbundel in de avond die de wolken weglacht en de dag van morgen kleurt met profetische stralen.
Lord Byron

Grijze luchten zijn alleen maar wolken die over drijven.
Frank Gifford

In aanwezigheid van de eeuwigheid zijn de bergen zo vergankelijk als de wolken.
Robert Green Ingersoll

Wie met zijn hoofd in de wolken loopt en met zijn voeten op de grond, is een waarlijk groot mens.
Indiaans spreekwoord

Om door te dringen tot deze donkere wolken en hen op te lossen moet het algemene denkvermogen versterkt worden door educatie.
Thomas Jefferson

Zorg komt voort uit vrees en vrees komt voort uit de wolken van onwetendheid.
Inayat Khan

Als je me zoekt, ik ben in de wolken.
Loesje

Bij slecht weer kun je wel lekker met je hoofd in de wolken lopen.
Loesje

Creatieve krachttraining: hoeveel figuren kun jij in de wolken zien?
Loesje

Laten we doen dat de wind de zon is en haar wolken de stralen.
Loesje

God schrijft het evangelie niet alleen in de Bijbel, maar ook in de bomen, de bloemen, de wolken en de sterren.
Maarten Luther

Achter de wolken schijnt de zon.
Nederlands spreekwoord

Er is geen wolkje aan de lucht.
Nederlands spreekwoord

Donkere economische wolken lossen op in een steeds ruimer wordende blauwe lucht van mogelijkheden.
Rick Perry

In de herfst dondert een wolk zonder te regenen en in de regentijd geeft zij regen zonder te donderen. Zo praat de alledaagse zonder te handelen, de voortreffelijke handelt zonder veel te spreken.
Soebhasjitarnava

Wolken drijven mijn leven binnen. Niet meer om regen en storm te brengen, maar om kleur te geven aan mijn lucht van de zonsondergang.
Rabindranath Tagore

Het is beter om met je hoofd in de wolken te lopen en te weten waar je bent, dan te ademen in de helderder atmosfeer beneden en te denken dat je in het paradijs bent.
Henry David Thoreau

Liefde is lentezonneschijn, in de lente zijn immers de wolken niet van de lucht.
Julien de Valckenaere

Als schaapkens aan de hemel staan, kan men zonder plu niet uit wandelen gaan.
Weerspreuk

Hebben wolken ʻs morgens rode randen, altijd is er wind en nat voorhanden.
Weerspreuk