Citaten over ontmaskering – spreuken over maskers

Het ontmaskeren van het kwaad dwingt het menselijke geweten uit zijn afzijdigheid te treden en te kiezen tussen goed en kwaad. Wee de natie, wanneer zij haar geweten verblindt.
Sri Aurobindo

Je weet dat je rondloopt met een masker, en je wilt het graag af doen en je kunt het niet omdat iedereen denkt dat het jouw gezicht is.
Pat Barker

Ziekte ontmaskert de mens, ze brengt zowel zijn goede als zijn slechte eigenschappen in hem naar boven.
Nicolas Berdjajev

Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Bijbel, Efeze 5:11

Tranen zijn een natuurlijke vreugde uiting en de lach dient vaak alleen om de wanhoop te ontmaskeren.
Geoffry Chaucer

In een wereld waarin alles belachelijk is, kan niets belachelijk worden gemaakt. Je kunt een masker niet ontmaskeren.
Gilbert K. Chesterton

Men heeft ongelijk te beweren dat het fortuin de mensen verandert. In werkelijkheid ontmaskert het hen alleen maar.
Peter Cheyney

De waarheid is te eenvoudig voor ons; wij houden niet van hen, die onze illusies ontmaskeren.
Ralph Waldo Emerson

Wat is de wereld trouwens anders dan een groot schouwtoneel, waarin ieder, onder het masker van een ander optreedt en zijn aangenomen rol speelt, totdat de grote Regisseur hem van het toneel laat verdwijnen.
Desiderius Erasmus

Wij trachten onze ondeugden te verbergen onder het masker van de tegenovergestelde deugden.
Henry Fielding

Het is tijd om niet langer over God te discussiëren, en in plaats daarvan ons te verenigen in het ontmaskeren van hedendaagse vormen van afgoderij.
Erich Fromm

We willen onze helden voortdurend ontmaskeren alsof er te leren is van hun naaktheid dan van hun kledingkeuze.
Ellen Goodman

Dezelfde boerenslimheid die op de veemarkt binnen vijf minuten ontmaskerd wordt, viert op het maatschappelijke vlak en in de politiek jarenlange triomfen.
Sigmund Graff

Poëzie: het enig middel om de werkelijkheid te ontmaskeren.
Jan Greshoff

Achter een eenmaal afgenomen masker kan men nooit meer verdwijnen.
A.F. Th. van der Heijden

Personen ontmaskeren hun slechtste kwaliteiten wanneer zij ruzie maken.
George Herbert

Op carnaval toont men zijn waar gezicht door een masker op te zetten.
Fons Jansen

Je hoeft niet eens te luisteren, alleen maar afwachten … de wereld zal zich vrijelijk aan je aanbieden en zichzelf ontmaskeren.
Franz Kafka

Macht verandert je niet, maar ontmaskert je.
John Kennedy

Ben je je er niet van bewust dat er een middernachtelijk uur komt waarop iedereen ontmaskerd wordt?
Sören Kierkegaard

Liefde is het geheim dat ontmaskert zodat je jezelf kunt vinden, zij is het fundament van het spirituele leven, de bestemming waar alle wegen van de reis naartoe leiden.
Elizabeth Lesser

Sterf je bijna van de honger, krijg je een mondmasker.
Loesje

De opstandelingen doen de wanhopige lach en de cynische uitdaging van de narren herleven: dat doen ze om de handelingen van de ernstige lui van wie alles afhangt te ontmaskeren.
Herbert Marcuse

De lach is het masker van de smart.
Teixeira de Pescoaes

Het inzicht ontvangen in de zin van de gnosis, is niet zo zonder meer enige kennis verkrijgen, enige kijk krijgen op een min of meer ingewikkeld probleem, doch het gnostieke inzicht, als eerste trede op het pad, beduidt in de eerste plaats zelf-ontmaskering.
Catharose de Petri

Als gevolg van het toenemede etherische gezicht zullen er talloze ontmaskeringen komen.
Jan van Rijckenborgh

Het is de vrees erdoor te worden ontmaskerd, die de mens zozeer doet opkomen tegen de aforismen, welke het menselijk hart blootleggen.
François de la Rochefoucauld

Het is verbazingwekkend welke leugens mensen kunnen vasthouden achter het masker van hun echte gezichten.
Philip Roth

U hebt dit masker nu eenmaal aangenomen, nu moet u ook uw rol spelen.
Seneca

De glorie van tijden is om strijdende koningen te bevelen, leugens te ontmaskeren en waarheid aan het licht te brengen.
William Shakespeare

We leven in een erg lastige wereld, en tenzij we analytisch worden en de valse wetenschap ontmaskeren, zullen mensen daarin worden opgezogen.
Assata Shakur

Als je vermoedt dat iemand liegt, moet je doen alsof je hem gelooft: hij wordt dan overmoedig, liegt nog harder en is ontmaskerd.
Arthur Shopenhauer

Op de gemaskerde bal van het leven ontmaskeren sommigen zichzelf alleen in het uur van de dood.
Peter Sirius

Mannen veranderen niet; zij ontmaskeren zichzelf.
Madame de Stael

Ontmaskering van de intenties van een satanisch personage: hij kan niet zowel raadgever als tiran zijn.
J.R.R. Tolkien

Wat nodig is, is het voortdurende ontmaskeren van de strategie van het ego.
Chogyam Trungpa

Het is goed om onze zonden te ontmaskeren, opdat ze ons niet ontmaskeren.
Thomas Whatson

Amerika’s grootste misdaad tegen de zwarte man was niet slavernij of lynchen, maar dat hem werd geleerd een masker van zelfhaat en zelftwijfel met zich mee te dragen.
Malcolm X