Citaten over geweten en aforismen over innerlijke wet

Het geweten van bepaalde mensen reikt niet verder dan de angst voor bestraffing.
Georges van Acker

Behoed het geweten en het zal u behoeden.
Joseph Alleine

Wanneer er een conflict ontstaat tussen de natuurlijke wereld en de morele wereld, tussen de werkelijkheid en het geweten, dan is het het geweten dat gelijk moet hebben.
Henri Frédéric Amiel

Een zuiver geweten is het beste schild.
Anoniem

Geweten, is verleden tijd.
Anoniem

Het geweten is de stem van de ziel. De hartstochten zijn de stem van het lichaam.
Anoniem

Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen.
Godfried Bomans

De meeste mensen luisteren alleen naar hun geweten wanneer het zegt: ga je gang maar.
Cees Buddingh

Wie doet wat zijn geweten hem ingeeft, staat verbaasd tegenover het onnatuurlijk verschijnsel van de moralist.
Ben Cami

De ingevingen van het geweten kunnen pas door middel van de herinnering ontraadseld worden.
Dirk Coster

Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten, zelfs als de staat het eist.
Albert Einstein

De mensen van karakter zijn het geweten van de maatschappij.
Ralph Waldo Emerson

In de laatste decennia heeft het geweten veel aan betekenis ingeboet.
Erich Fromm

Er is een groter gerechtshof dan alle bestaande rechtbanken en dat is het gerechtshof van het geweten.
Mahatma Gandhi

Laat datgene ons geweten rust geven wat het ook zal reinigen.
Matthew Henry

In de rechtszaal van het geweten wordt doorlopend zitting gehouden.
George Herbert

Het slechte geweten – is eigenlijk juist het goede geweten.
Ernst Hohenemser

‘Wij hebben het niet geweten’ zegt meer over ons geweten dan over onze kennis.
Freek de Jonge

Wroeging is de straf van het misdrijf, berouw is er de verzoening van. Het eerste is van een geplaagd geweten, het tweede van een ziel, die zich gebeterd heeft.
Joseph Joubert

Het kwade geweten is een getuige, die men dag en nacht in zich ronddraagt.
Juvenalis

Een slecht geweten kan het leven interessant maken.
Søren Kierkegaard

De wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van het berouw.
Alphonse de Lamartine

Het enige wat niet bij meerderheid van stemmen te regelen valt, is het geweten.
Harper Lee

Het geweten heeft evenveel mazen als de wet.
Loesje

Mijn keuken, mijn doek en mijn kamer zijn schoon, nu mijn geweten nog.
Loesje

Rutte heeft zelfs zijn geweten uitgezet.
Loesje

Een slecht geweten is een zware straf.
Marcus Lucanus

Ik weet niet wat het geweten van misdadigers is; maar ik heb soms gezien wat er in fatsoenlijke mensen omgaat: het is om van te huiveren.
Joseph de Maistre

Mensen met een slecht geweten zijn altijd bang voor het oordeel van kinderen.
M. McCarthy

Het geweten is het beste zedekundige geschrift dat wij hebben; daaruit moeten wij het veelvuldigst onze raad putten.
Blaise Pascal

Ze laten hun begeerte de vrije teugel en houden hun geweten in toom, terwijl ze het omgekeerde zouden moeten doen.
Blaise Pascal

We sussen ons geweten met een spaarlamp en vervolgens doen we allerlei dingen die extra stroom verbruiken.
Harm Post

De eer is het uiterlijk geweten en het geweten de innerlijke eer.
Arthur Schopenhauer

Een kwaliteitssysteem zou het morele geweten van een organisatie moeten zijn.
Jan-Paul van Staalduinen

Een slecht geweten is de moeder van vele verzinselen.
Carolyn Wells