Citaten over geheugen – aforismen over onthouden – spreuken over vergeten

 

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER HET GEHEUGEN

Dankbaarheid is het geheugen des harten.
Hans Christian Andersen

Het doel van aforismen is te voorkomen dat de stomkoppen die ze onthouden niets te zeggen hebben.
Isaac Asimov

Wie veel vraagt, zal veel leren en veel onthouden.
Francis Bacon

Vrouwen verbazen zich hoeveel mannen kunnen vergeten. Mannen verbazen zich hoeveel vrouwen zich herinneren.
Peter Bamm

Vaak voorkomt iemand de vragen te stellen die er echt toe doen, om alleen de antwoorden te onthouden die hem behagen.
François Barcelo

Goede muziek dringt makkelijk in het oor en verlaat maar moeilijk het geheugen.
Sir Thomas Beecham

Elke dag is om nooit te vergeten, maar er zijn er zoveel.
Bergman

De tijd kun je alleen vergeten door hem te gebruiken.
Charles Baudelaire

Zalig zijn zij die geven zonder te onthouden en nemen zonder te vergeten.
Elizabeth Bibesco

Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen.
Godfried Bomans

Al de dingen die je vergeten bent, roepen om hulp in je dromen.
Elias Canetti

Alle drugs zijn tijdverspilling. Ze vernietigen je geheugen en je zelfrespect en alles wat te maken heeft met je eigen waardigheid.
Kurt Cobain

Het geheugen is kieskeurig, alles wordt ingeschreven maar veel vervaagt.
Adriaan van Dis

Geheugen is misleidend, omdat het wordt gekleurd door de gebeurtenissen van vandaag.
Albert Einstein

Het is de grootste dwaasheid, dingen te leren, die men later weer moet vergeten. Desiderius Desiderius Erasmus

Wie een te goed geheugen heeft, is een slechte disgenoot.
Desiderius Erasmus

Het rijm dient het geheugen.
Louise Erdrich

Ik heb niet één ding onthouden wat ik op school geleerd heb.
Bobby Fischer

Als u met voldoening op uw leven terugblikt, bezit u een van de kostbaarste gaven van de mens: een selectief geheugen.
Jim Fiebig

Ik heb al een slecht geheugen zo lang ik mij kan herinneren.
Herman Finkers

Alles gaat steeds vlugger, dus is het geheugen van onschatbare waarde.
Frédéric Flamand

Wilt u in uw ouderdom gelukkig zijn, dan moet u vergeten wat gij in uw jeugd verzuimd hebt.
Fliegende Blätter

Ik noem iedereen ‘lieveling’ omdat ik hun namen niet kan onthouden.
Zsa Zsa Gabor

De beste manier om een succesvolle schrijver geworden is om goede teksten te lezen, dit te onthouden, en dan te vergeten waar het vandaan kwam.
Gene Fowler

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen.
Solomon Ibn Gabirol

Onthoud nooit wat je je kunt veroorloven te vergeten.
Andrew H. Hasselbring

Ik ben al zoveel dingen vergeten dat ik me niet kan herinneren wat allemaal.
Geert Hoste

Het geheugen verandert naarmate een persoon ouder wordt.
Siri Hustvedt

Het is geen kwestie van vergeten. Wat men moet leren is hoe te onthouden en toch vrij te zijn van het verleden.
Aldous Huxley

Ieders geheugen is zijn persoonlijke literatuur.
Aldous Huxley

Orthodoxie is onverzoenlijk in de wereld van het denken. Het leert nooit, noch kan het vergeten.
Aldous Huxley

Je vergeet wat je wilt onthouden en je herinnert je wat je wilt vergeten.
Cormac McCarthy

De enige geschiedenis die echt bestaat, is de geschiedenis die ligt opgeslagen in het geheugen van levende mensen.
Michael Ignatieff

Het citeren: ongeneeslijke kwaal voor al wie meer geheugen heeft dan verstand.
Karel Jonckheere

De grote kunst bij het ouder worden is zich te herinneren, dat men jong is geweest, zonder te vergeten dat men het niet meer is.
Prinses Marie Louise Karadja

Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden geleefd.
Sören Kierkegaard

Men heeft van het christendom een troost gemaakt en vergeten dat het een eis is; dat zal het steeds moeilijker maken om opnieuw het christendom te verkondigen.
Sören Kierkegaard

Als de geschiedenis werd onderwezen in de vorm van verhalen dan zou het nooit worden vergeten.
Joseph Ruduart Kipling

De strijd van de eenling tegen de tirannie is dezelfde als die van het geheugen tegen de vergetelheid.
Milan Kundera

De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt.
Selma Lagerlöf

Een goed geheugen is een straf als je geen goede herinneringen hebt.
Robert Lembke

Het geheugen is de schatkist van het verstand.
Manuel van Loggem

De tijd schildert anders dan het geheugen. Het geheugen strijkt oude rimpels weg, de tijd voegt nieuwe toe.
Otto Ludwig

Waar het geheugen afhaakt, beginnen de meningen.
Ambrosois Theodosius Macrobius

Indien iemand grootsheid zoekt, laat hem grootsheid vergeten en vragen naar waarheid, en hij zal beide vinden.
Horace Mann

Het geheugen van het hart zeeft slechte herinneringen weg en maakt de goede mooier. Dat stelt ons in staat om met het verleden te leven.
Garbriel Garcia Marquez

We praten over noodlot alsof het iets zou zijn dat zich op ons wreekte; wij vergeten dat iedere dag dat wij leven wijzelf ons noodlot scheppen.
Henry Miller

Een volk zonder geheugen is niet vrij. Dictaturen beginnen altijd de beschuldigingen van het verleden uit de geschiedenisboeken te schrappen, de toegang tot het verleden te blokkeren en in de overtuiging dat ze de meesters van de toekomst zijn, alle opstandige gedachten en uitingen de mond snoeren.
François Mitterrand

Politiek zou zonder het slechte geheugen van de mensheid helemaal niet mogelijk zijn.
Harry Mulisch

Een uitstekend geheugen is nog geen stel hersenen, evenmin als een woordenboek een brok literatuur is.
John Henry Newman

Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten.
Friedrich Nietzsche

Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft.
Friedrich Nietzsche

Het verleden werd gewist, het wissen werd vergeten, de leugen werd de waarheid.
George Orwell

Wat wij in onze jeugd geleerd hebben, onthouden wij het best.
Quitinlianus

De meest vergeten boeken zijn die, die in bijna elke bibliotheek staan.
Sigmund von Redecki

Hoe komt het dat ons geheugen goed genoeg is om de kleinste kleinigheid die ons overkomt vast te houden, maar niet goed genoeg om ons te doen herinneren hoe vaak we ze al aan dezelfde persoon hebben verteld?
François de la Rochefoucauld

Een wet moet kort zijn, zodat deze beter door onkundigen kan worden onthouden.
Seneca

Ik had haast vergeten, dat de waarheid moet zwijgen.
William Shakespeare

Bijna alle mensen hebben een goed geheugen voor de weldaden die zij bewijzen.
Peter Sirius

Ik heb een sterk geheugen voor vergeten.
Robert Louis Stevenson

Goede gedachten, al zijn zij vergeten, zijn toch niet verloren.
Publilius Syrus

Het rijm dient het geheugen.
Alfred Lord Tennyson

Als je de waarheid verteld, hoeft je niets te onthouden.
Mark Twain

Het geheugen is de toekomst van het verleden.
Paul Valéry

Verbeelding: geheugen van de toekomst.
Julien Vandiest

Als er iets is dat de mensheid kan redden, dan is het het geheugen.
Elie Wiesel

Zonder geheugen, is er geen cultuur. Zonder geheugen zou er geen beschaving, geen enkele maatschappij, en geen toekomst zijn.
Elie Wiesel

Wat men het liefst zou willen vergeten, vergeet men het moeilijkst.
C.J. Wijnaendts Francken