Citaten over stilte

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER STILTE

De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.
Francis Bacon

De ware stilte is niet zonder geluiden, maar zonder gedachten.
Paul van der Berg

Ik zal stil zijn en zien in mijn woning.
Bijbel, 
Jesaja 18: 4

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil.
Bijbel, Psalm 62: 2

Stilte is het element waarin grote dingen zichzelf verwezenlijken.
Thomas Carlyle

Door niet te oordelen, schep je stilte in je denkvermogen.
Deepak Chopra

De vriend van de stilte komt dicht bij God. In het geheim spreekt hij met hem ontvangt zijn licht.

John Climacus

De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
Confucius

Voordat de ziel iets kan doorgronden en zich iets zou kunnen herinneren, moet ze één worden met de stille spreker, zoals de vorm waarnaar de klei wordt gemodelleerd eerst één is geworden met het denken van de pottenbakker. Want dan zal de ziel horen en zich herinneren.
En dan zal tot het innerlijke oor spreken –   De Stem van de Stilte.

Helena Blavatsky, De stem van de stilte, Mysteriën en symbolen van de ziel, p.114

Niets lijkt zoveel op God als de stilte.
Meester Eckehart

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen.

Ibn Gabirol

Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker.
Mahatma Gandhi

Geef mij stilte en ik zal de nacht trotseren.
Kahlil Gibran

Ofschoon we voortdurend worden overspoeld door een golf van woorden, is onze diepte voor immer stil.
Kahlil Gibran

Het schoonste geluid ter wereld is stilte.
R.S. Hichens

Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare.
Aldous Huxley

Woorden mogen alleen dienen om de stilte te verbeteren.
Karel Jonckheere

In stilte en rust gedijt de godvruchtige ziel en leert zij doorzien de verborgenheden van de schriften. Al wie zich dus van bekenden en vrienden terugtrekt: tot hem nadert God met zijn heilige engelen.
Thomas a Kempis

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.
Søren Kierkegaard

Het is niet nodig om naar India of naar een ander land te gaan om vrede te vinden. Je zult die diepe stilte vinden in je kamer, je tuin of zelfs in je badkuip.
Elisabeth Kübler-Ross

De stilte is het koninkrijk van de ziel en kan niet door menselijke ogen worden gezien. Het gebeurt wel, dat, verblijvende in de stilte, fantoomvormen door het denken flitsen; maar zij zijn allen aan de wil ondergeschikt; de meesterziel spreekt en zij zijn verdwenen.
Levi, Het Aquarius Evangelie

De stilte is niet te omschrijven; zij is geen plaats, door muren omsloten of door steile klippen, noch bewaakt door het zwaard van de mens. De mensen dragen steeds de heilige plaats met zich mee, waar zij hun God kunnen ontmoeten. Het doet er niet toe waar men verblijft, op de top van een berg, in het diepste dal, op handelsmarkten, of rustig thuis; zij kunnen direct, te allen tijde, de deur wijd opengooien en de stilte vinden, het huis van God; het is in de ziel.
Levi, Het Aquarius Evangelie

Er is een stilte waarin de ziel haar God kan ontmoeten en daar is de bron van wijsheid, en allen die daar binnengaan, worden in licht ondergedompeld en worden vervuld met wijsheid, liefde en macht.
Levi, Het Aquarius Evangelie

Wanneer u de stilte van de ziel zou willen vinden, dan moet u zelf de weg daartoe bereiden. Alleen de reinen van hart kunnen hier binnengaan. En u moet alle spanningen van het denken terzijde leggen, alle zakelijke zorgen, alle vrees, alle twijfel en alle bekommerde gedachten. Uw menselijke wil moet opgaan in de goddelijke; dan zult u komen tot bewustwording van heiligheid.
Levi, Het Aquarius Evangelie

Stilte is de schacht waarin we afdalen in de diepten van contemplatie. Stilte is het voertuig dat ons brengt naar de innerlijkste kern van ons wezen, de plaats voor alle authentieke spirituele oefening.
Elaine MacInnes

Stilte is niet afwezigheid van geluid. Stilte is de diepste klank.
Tao Meng

De deugd verdwijnt door het spreken over de deugd, zoals de stilte verdwijnt door het spreken over de stilte.
Multatuli

De Stilte waarvan ik spreek is dat oneindige uitspansel waarin het Niet-zijnde overgaat in het Zijnde, en het Zijnde in het Niet-zijnde. Het is die ontzagwekkende ruimte, waarin ieder geluid geboren wordt en verstilt, waarin iedere vorm gestalte krijgt en vergaat en waarin ieder Zelf wordt ingeschreven èn uitgeschreven: waarin niets is dan Het.
Mikhaïl Naimy, Het boek van Mirdad

Wanneer je die stilte niet binnen kunt gaan in diepe innerlijke aandacht, zal je nooit weten hoe werkelijk jouw Zijn is, en hoe onwerkelijk het niet-zijnde. Je zult niet weten hoe onverbrekelijk jouw werkelijkheid verbonden is met de al-werkelijkheid.
Mikhaïl Naimy

Een gedicht bestaat niet alleen uit woorden, het bestaat uit woorden en hun stilte.
Martinus Nijhoff

Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden.
Isaac van Ninivé

De Teh werkt steeds vanuit de achtergrond. Wanneer wij veel kabaal maken zal het zich niet opdringen, maar wanneer wij ons in stilte en bescheidenheid openstellen, zal de Teh zich onmiddellijk op haar eigen stille wijze manifesteren.
Elly Nooyen, Mysteriën van Tao en de Daodejing

We leven in een maatschappij die in toenemende mate op de vlucht lijkt te zijn voor stilte. Er zijn zo veel mogelijkheden tot  communicatie dat de overvloed aan woorden, geluiden en beelden ons dreigt te overheersen, zodat uiterlijke stilte een schaars goed begint te worden.
Elly Nooyen, Mysteriën van Tao en de Daodejing

Wie zich zonder verwachtingen overgeeft aan het tijdloos midden, zonder zich daarmee te identificeren, zal de innerlijke stilte nooit kunnen verliezen. Wie zich deze echter toe gaat eigenen, verbreekt er zelf het contact mee.
Elly Nooyen, Mysteriën van Tao en de Daodejing

De eeuwige stilte van die onmetelijke ruimte jaagt mij schrik aan.
Blaise Pascal

Echte stilte is rust voor de geest; stilte is voor de geest wat slaap is voor het lichaam, zowel voedend als opwekkend.
William Penn

Als de stem van de stilte gehoord wordt, zal die stem steeds optreden als gids voor de ziel.
Catharose de Petri

Al wat echt is, draagt het kenmerk van de stilte.
Reninca

Wanneer u uw hart stil en rein maakt, maakt u ook het hoofd vrij voor de functies waartoe het geroepen is. Dan functioneren de zintuiglijke organen geheel anders en eerst dan zult u kunnen luisteren.
Jan van Rijckenborgh

De stilte van de natuur heeft veel geluiden.
Henriëtte Roland Holst

Min de stilte in uw wezen; min de stilte die bezielt; zij die alle stilte vrezen; hebben nooit een hart gelezen; hebben nooit geknield.
C.S. Adama van Scheltema

Als u het Eeuwige Woord in u wilt horen spreken,
laat dan het mensenwoord de stilte niet verbreken.
Angelus Silesius

Stilte is een scheppende spirituele kracht die alleen zijn werk kan doen als wij er ruimte voor maken. Stilte geeft ook een confrontatie met jezelf maar is tevens een reis in het innerlijk dat enorme positieve mogelijkheden biedt aan de spiritueel strevende mens.
Tanja Rozema, Spirituele Kerst, p.139

Stilte is het laten zwijgen van de krachten van de natuurlijke mens, het terzijde gaan staan van het beweeg van alledag, het loskomen van onze verbondenheid aan deze wereld met haar materie, geld en bezit.
Tanja Rozema, Spirituele Kerst

Zoek uw toevlucht in innerlijke stilte, maak uw gedachten los van de buitenwereld, dan zult ge merken hoe God de stralen van Zijn liefde en goedheid over u en het heelal uitstort.

Iran Sjahr

Wanneer ik het woord stilte uitspreek, vernietig ik haar.
Wislawa Szymborska

De stilte van de zoeker is de meest luide vorm van gebed.
Swami Vivekananda

We zoeken God en vinden hem niet in lawaai en rusteloosheid. God is de vriend van de stilte. de natuur – de bomen, bloemen en het gras – groeit in stilte. De sterren, de zon en de maan bewegen in stilte. We hebben stilte nodig om zielen te raken.
Moeder Theresa

De stilte van het hart is nodig om God overal te kunnen horen – in het sluiten van de deur, in de persoon die je nodig heeft, in de vogels die zingen, in de bloemen en in de dieren.
Moeder Theresa

Als je het contact met de innerlijke stilte in je verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen met innerlijke stilte. Dat is het ik ben dat dieper gaat dan naam en vorm.
Eckhart Tolle

Ik probeer de hoogste graad van leegheid te bereiken en houd vast aan de diepe stilte in het midden.
De tienduizend dingen verschijnen tezamen, en ik aanschouw hun terugkeer.
Welnu, de tienduizend dingen woekeren; elk keert terug naar zijn wortel.
Terugkeren naar de wortel heet stilte. Dat is wat we het herstellen van ons mandaat noemen.
Lao Zi

Eerst is alles chaotisch en onzichtbaar.
Dan komt de stilte en wordt alles helder.
Hij die zich hiermee verenigt, zal het behouden.
Maar wie het wil vasthouden, zal het verliezen.
Zhuang Zi

Je kunt je weerspiegelingen niet in stromend water zien, maar wel in stilstaand water. Wat van zichzelf stil is, kan dingen tot stilte brengen.
Zhuang Zi

LEES OVER BOEKEN OVER STILTE