Je ware identiteit – boek van Michiel A.M. Arens – werken aan de heelwording van je ziel


BESTEL JE WARE IDENTITEIT TIJDELIJK VAN € 27,50 VOOR € 17,50

Leven op basis van je ware identiteit: spontane reactie uit mijn omgeving was dat het precies wat ze zouden willen. Klinkt aantrekkelijk. Maar wat is dan die ware identiteit? En wat zijn de gevolgen voor je dagelijkse leven als je ervoor kiest om je ware identiteit tot uitgangspunt voor je leven te maken? De sleutel tot je ware identiteit is de gerichtheid van je ziel. Een omwerking. Een omwending naar haar Schepper. In de maanden juni, juli en augustus 2023 is ‘Je ware identiteit’ afgeprijsd: van € 27,50 naar € 17,50. 

Ik vind het belangrijk dat ik het resultaat van die omwending terug kan zien in mijn dagelijkse leven. Vandaar dat naast de hoofdstukken waarin beschouwingen zijn opgenomen er bij elk hoofdstuk een ervaring uit de praktijk is gevoegd.

Michiel M.A. Arens

VOORWOORD – JE WARE IDENTITEIT LAAT VAN ZICH HOREN

Met achttien jaar had ik een beeld waar ik een jaar later zou wonen en hoe ik zou leven. En zo geschiedde opmerkelijk genoeg. Een bungalow, twee auto’s voor de deur, een vrouw en een eigen bedrijf, maar ik was vergeten te bedenken of ik gelukkig zou zijn. Dat laatste bleek een omissie, want gelukkig was ik zeker niet. Kwam dat omdat ik het niet bedacht had of kwam dat omdat mijn hart daar niet naar uitging?

Het is zeker zo dat ik niet streefde naar gelukkig te zijn. Ik had een behoefte aan materiële welstand en daar ging ik voor. Ik werkte meer uren dan gemiddeld en wilde er veel voor geven om mijn dromen te realiseren. Het ging mij niet eens om het geld, maar meer om de realisatie van mijn ideëen. Geluk boeide mij niet zo, was een veel te abstract gegeven. Vrienden die ‘zo gelukkig’ waren, bleken bij nader inzien toch niet zo gelukkig. Anderen waar je het helemaal niet van af kon zien hadden het zo te zien wel voor elkaar. Maar het leven dat zij leidden dat wilde ik niet. Ik werd er een beetje flauw van. Het was geen links, geen rechts, geen hoge toppen of diepe dalen, het leek wel een rustig meer met nauwelijks een zuchtje wind.

Mensen die zo goed bij zichzelf kunnen blijven

Wat mij wel interesseerde waren die mensen die zo goed bij zichzelf konden blijven. Mensen die voordrachten hielden, spraken voor grote groepen. Waar ik ook veel ontzag voor had was voor die mensen die thema’s konden bespreken met een zaal vol mensen. Zich niet lieten verleiden, alijd op hun eigen pad konden blijven. En ook: stand-up comedians. Ik heb het zelf wel eens geprobeerd, maar het zat niet in mijn geloofssysteem dus heb ik het niet doorgezet. Na kick-boxen kwam Chineng Chigong. Dat laatste is een afgeleide van Tai Chi. Daarna trainingen en workshops gevolgd waar je je problemen en je gehechtheden te lijf ging.

Agressief door een smiley

Uiteindelijk had ik zo veel opgestoken van al die dingen dat een workshopleider mij vroeg of ik als assistent coach mee wilde naar een vijfdaagse workshop: Het Pad naar Verlichting. Dat was een bizarre ervaring. Zestig artsen die van plan waren om in vijf dagen de verlich(ng te bereiken. Maar toen ik een smiley zette op de plaats waar zij een handtekening verwachtten voor een voltooide opdracht werden sommigen agressief. Het is ook wat, als je de hele dag anderen in je prakijk vertelt wat er met ze aan de hand is en je nu plotsklaps lijdend voorwerp bent van een oefening waar jij ‘maar’ een participant bent. Dus dat ga ik niet meer doen in de toekomst. Alles bij elkaar genomen houdt het leven mij wel bezig. Meer in de zin van waar het allemaal over gaat dan of ik genoeg te doen zou hebben.

‘Waar gaat het allemaal over in het leven?’ is een vraag die bij mij de aanleiding was om dit boek te schrijven. Ik heb het leven geleefd met een focus op het materiële, maar tegelijker(jd ook op het spirituele. De materiële doelen liggen voor de hand. Geld, goed kunnen wonen, auto, je droogje en natje. Op het vlak van de spiritualiteit begon het eerst met ‘mezelf’ willen kunnen zijn, gelukkig willen zijn en later ging ik op zoek naar verlichting. Niet dat mij voor ogen stond wat verlichting nu eigenlijk inhoudt.

Uiteindelijk bleek dat mijn streven naar materiële welstand of spirituele verdieping niet wezenlijk hebben bijgedragen aan het vinden van het antwoord op de vraag ‘waar gaat het allemaal over in het leven?’. Geld is prettig maar te weinig en teveel leiden beide tot behoorlijk wat spanning en teveel stress. Mediteren heeft zijn grenzen want hoe lang kan je zwijgend zitten zonder gedachten? En vooral: waar leidt dat dan toe? In het streven naar materiële welstand en naar verdieping op het spirituele vlak ben ik wel een paar dingen tegengekomen die ik met je wil delen. Ze hebben zo veel bijgedragen aan mijn huidige situatie dat het wellicht ook iets voor jou kan betekenen.

De weg van moeiteloosheid

Hoe kan ik dan mijn huidige situatie het best omschrijven? De weg van moeiteloosheid. De dingen gebeuren en gaan als vanzelf. Het betekent zeker niet dat ik de hele dag op het strand lig met een glas pina colada.

Het is zeker ook niet zo dat ik horden mensen voor mij aan het werk heb die alles doen wat ik zelf ook zou kunnen doen maar er nu te lui voor ben. Integendeel. Mijn leven is intens. Op momenten dat de situatie er om vraagt zijn er altijd de benodigde woorden, acties en middelen. Niet meer en niet minder. Anderen verbazen zich daar over, maar wat nog meer is: ik sta zelf ook elke dag weer perplex. Ik ervaar het als: het gebeurt wel door mij, maar wat er gebeurt, de woorden en de daden zijn niet van mij. Het is niet mijn eigendom. En dat wat er moet gebeuren, gebeurt.

De derde weg

Naast het materiële en het spirituele ontstond als het ware een derde weg. Het is zeker zo dat die derde weg mij werd aangekondigd. Het werd ‘in mij gesproken’. Nadat dit het geval was kon ik twee dagen lang geen woord uitbrengen. Mijn partner dacht dat ik ziek was dus kon ik gelukkig in bed gaan liggen en kreeg ik thee, soep, beschuitjes, paracetamolletjes. ‘Lieverd gaat het een beetje met je?’

En ik?
Wist ik veel wat er met mij aan het gebeuren was.
Het was alsof mijn hart opengerukt werd en mijn verstand werd uitgeschakeld. Haha, gelukkig voor mij ging de boel weer ‘aan’ in mijn hoofd, kon ik weer praten. Ik kwam bij zinnen en realiseerde mij dat ik een ontmoeting had, die ik later beschouwde als een ontmoeting met mijn ware identiteit.

Vervolgens wilde ik dat moment nog een keer meemaken, maar het duurde jaren voordat ik weer de stem in mijn binnenste vernam. Kennelijk was ik te gewend om alles aan te pakken en om te zetten in de dingen van alledag. Daar hoort het wel thuis, maar stap voor stap werd het mij duidelijk dat als een idee zich meldt, ik moet wachten. Wachten en nog eens wachten, totdat het zich gaat manifesteren. Dan voltrekt zich altijd iets dat als vanzelf gaat. Zoals de verdere zoektocht naar mijn ware identiteit.

1 JE WARE IDENTITEIT LAAT VAN ZICH HOREN

Je ware identiteit klopt aan de deur van je bewustzijn. Wat is je ware identiteit? En waarom klopt jouw ware idetiteit aan de deur van je bewustzijn? Er wordt voortdurend geklopt, maar open doe je die deur niet. Doe je de deur wel open dan is er steevast die verbazing, die verwondering door de harmonie, vrede en overvloed die zich kenbaar maken in je leven.

Je ware identiteit, de manifestatie van het eeuwige leven.

Een eeuwigdurend leven, dat door velen wordt nagestreefd. Op een veelheid van manieren. Misschien ben jij ook wel op die weg. En elke keer kom je tot de ontdekking dat je het niet voor elkaar krijgt. Je krijgt het nooit voor elkaar, zolang je ziel zich blijft richten op deze aarde.

Waar komt die idee vandaan, dat je langer, en misschien wel voor alijd, zou willen blijven leven. In een goede gezondheid, met een aantrekkelijk jong blijvend lichaam?

De boodschap over het eeuwigdurende leven wordt verzonden vanuit het centrum van je eigen kleine wereld, de Godvonk. En je ziel ontvangt die boodschap. Veelal is je ziel nog geheel gericht op jouw geboortegrond, deze aarde. Zij zal die boodschap dan ook doorzenden naar je bewustzijn dat vervolgens acties gaat ontwikkelen. Maar door de gerichtheid van je ziel op deze aarde, zijn het acties die voortkomen uit je eigen-wijsheid en je eigen-zinnigheid.

Daarom: onderzoek wat, waarom en hoe deze oriëntatieverandering in jouw ziel uitwerkt. Doe je dat niet, dan ga je die boodschap onherroepelijk vertalen naar de dingen van deze wereld.

De roep is er altijd, voor iedereen. Een roep, een impuls, die zich richt tot je hart. Maar misschien houd jij de deur tot je hart nog stevig gesloten en vertrouw je op je hoofd. Als er dan een openheid ontstaat vertaal je die naar de huidige leefomstandigheden. Dat is natuurlijk en vanzelfsprekend, tenzij je het onderzoek gestart bent naar wat die impuls inhoudt, wat het doel is.

Voordat de acties in jouw leven harmonie, vrede en vreugde tonen, zal je ziel zich dienen om te wenden van haar aardse gerichtheid naar die gericht op de Schepper.

Als je ziel zicht richt op God, dan ontdekt zij haar ware identiteit.

Als je ziel zich richt op een leven vanuit de Kracht van de Vader, je ware identiteit, dan zal de ziel helen en worden harmonie, vrede, geluk en overvloed in alle domeinen van je leven zichtbaar. Het zal zich voltrekken als je je ware identiteit toelaat in je leven en jij zelf daar de ruimte voor maakt.

Als je je ware identiteit toelaat in je leven dan openbaart het mysterie van het leven zich aan jou. Stop alle acties en wacht tot er zich een diepere stilte in je kenbaar maakt. Concentreer je op je ware identiteit, je Goddelijke Ik. Er ligt een grote macht verscholen in die ware identiteit. Een kernkracht. Een kracht die zo groot is dat alle problemen in je leven verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Open je jezelf voor je ware identiteit, dan leidt de daarin opgesloten kracht tot harmonie en vrede in je leven. Je ware identiteit is God in openbaring. In jou schuilt dat Goddelijke Ik. Zodra je je ogen sluit en je je richt op je ware identiteit, zal de invloed ervan door je heen stromen.

Je ziel is ontvankelijk voor impulsen. Impulsen van buiten af, uit haar omgeving, maar ook van binnenuit. Je ziel wil in contact zijn met alles en iedereen in haar omgeving, dat is haar natuurlijke neiging. Zij verlangt naar eenheid, heelheid. Zij wordt daar blij van en haar wezen getuigt daarvan. Zij geeft het duidelijk aan als het haar daaraan ontbreekt. Zij kent het heimwee naar ‘samen zijn’, eenheid.

Een impuls die vanuit de kern van het wezen, de Godvonk, tot de ziel komt vertelt het verhaal van haar oorsprong en de mogelijkheid zich te verheffen naar een levensveld van een hogere orde. Je ziel heeft de mogelijkheid om te kiezen. Zij heeft de keuze om zich af te stemmen op het huidige, aardse levensveld, of die van haar oorsprong, een hogere orde, het Godsrijk.

Alles wat er voor nodig is om die ontwikkeling te laten plaatsvinden is aanwezig. Jij kan die ontwikkeling op gang brengen. Je ziel is het aangrijpingspunt voor de verandering die dan gaat plaatsvinden. Jij kan die keuze maken. Jij helpt bij het oplossen van het oriëntatievraagstuk voor je ziel. Jij bent de gangmaker. Laat je je ziel koersen op de weg van dit leven of richt jij je op de ontwikkeling naar een hogere levenssfeer.

Elk mensenkind komt met een doel op aarde.

Het doel van mens en mensheid is om zich in haar ontwikkeling te verheffen to God. Vrij, naar keuze. Je kan er voor kiezen of niet. Je hebt een vrije wil. Daardoor maakt jouw keuze het verschil. Op deze aarde leer je wat harmonie en disharmonie is, wat goed en kwaad voor eigenschappen zijn. Je leert de mogelijkheden en beperkingen kennen van samen zijn en alleen zijn. Je leert wat vrijheid en gevangenschap is. Je ontdekt dat het vanzelfsprekenheid is dat deze wereld een leerschool is.

Universeel scheppingsprincipe: de bol

Planeten, manen, sterren, atomen, protonen, neutronen, allemaal zichtbare uitingen van een universeel scheppingsprincipe, namelijk de bol. Veel, heel veel onttrekt zich aan de waarneming van onze zintuigen. Zou je dat wel kunnen waarnemen, dan zou je opmerken dat jij je bevindt in een bolvorm.

Je eigen kleine wereld.

Die eigen kleine wereld is een schepping van eeuwigheidswaarde, waarin de eens goddelijke mens zijn positie innam. Die goddelijke mens identificeerde zich met haar creatie, vereenzelvigde zich ermee, zoals je huidige ziel zich vereenzelvigt met onze aarde. Hierdoor verloor deze oorspronkelijk Goddelijke mens stap voor stap de verbinding met de Goddelijke Geest. Ontelbaar kleine werelden verblijven als een gevolg van die ontwikkeling in ons universum.

Op elke planeet, maan of ster manifesteert zich het concept ‘mens’ in een voor die planeet, maan of ster van toepassing zijnde vormopenbaring. Alle kleine werelden met eenzelfde opdracht, maar allemaal in verschillende vormopenbaringen en in verschillende stadia van ontwikkeling.

Jij en ik zijn de vormopenbaring van het universele concept ‘mens’, maar nu specifiek betrekking hebbende op de vormopenbaring op deze aarde. Ook wij dragen in ons het potentieel om ons, net zoals alle entiteiten in het universum, te ontwikkelen tot de openbaring van de God-Mens in die kleine wereld. Alles ter meerdere glorie van de Schepper. Feitelijk is het ongelooflijk eenvoudig deze ontwikkeling in te gaan en die doelstelling te realiseren. Maar om tot een krachtig ontwikkelde God-Mens te komen, moet deze zich, langs de weg van veel keuzes, dienen te ontworstelen aan elke vormopenbaring. Elke keer moet de mens een keuze maken.
Ofwel blijven in de dan geldende vormopenbaring, ofwel verheffing uit het levensveld waarin de mens dan leeft en de daarbij horende vorm. Het is een keuze op basis van de vrije wil.

Mijn ware identiteit

De volledige blauwdruk van de verheven mens die wij kunnen worden is aanwezig. Latent. Die hele structuur van krachtcentra kan tot leven gewekt worden doordat je ziel zich richt op God. Er komen dan andere energiën je eigen kleine wereld binnen die ervoor zorgdragen dat die krachtcentra weer aan hun doel gaan beantwoorden. Mijn ware bestemming is te participeren in die verheffing uit dit levensveld, ter meerdere glorie van de Schepper.

Uit de praktijk: Bidden? Ja. Maar hoe?

Het overvalt mij.
Ik zit in de serre in een hangstoel.
Wieg zachtjes heen en weer.
Ik wil bidden.
Maar hoe doe je dat?
Sluit ik mijn ogen?
Vouw ik mijn handen?
Waar richt ik mij op?
Op God, de Schepper?
Mogelijk.
Vader? Verwarrend.
Met dat woord komen onwillekeurig associaties op, waar ik niet op zit te wachten.
Dat gaat hem dus niet worden.
Door het gewieg van de stoel komt er lichamelijk rust over mij, maar er woedt nog wel een storm in mijn hoofd.
Kan ik wel bidden midden in een storm?
Hoe zorg ik ervoor dat het stopt met al die gedachten?
Ik herinner mij al die adviezen over hoe je rust in je hoofd kunt krijgen.
Zie gedachten als wolken en laat ze maar gewoon aan jouw hemel voorbijtrekken.
Of deze: zie je gedachten als een trein.
Ga met je aandacht tussen de wagonnetjes en probeer daar te blijven.
Praktisch, maar voor nu ben ik te ongedurig.
Ooit heb ik Chi Neng Chi Gung gedaan.
Een soort Tai Chi, maar dan met maar een paar oefeningen.
Eenvoudig te leren en zeer makkelijk om te doen.

Na een tijd werd het doen van die oefeningen een snelle manier om rust te creëren in mijn denken, mijn voelen en mijn lichaam. Na een tijd hoefde ik helemaal niet meer na te denken.
De bewegingen ontstonden dan als vanzelf.
Zo wil ik ook bidden.
Een gebed dat helemaal uit mijn wezen voortkomt.
Dat ik het gebed ben.
Dan ga ik niet meer bidden, maar het gebed ontstaat als het ware in en tijdens de dingen die ik doe.
Ja, zo wil ik dat mijn gebed zich voltrekt.
Dan nog waar het over gaat.
Minder leed op de wereld, minder leed in mijn wereld?
Betere vooruitzichten voor mijn kinderen?
Mijzelf onthechten?
Meer vreugde in het leven?
Een simpele wens leidt tot een warboel aan wensen.
Ik wil bidden en uiteindelijk kom ik erop dat er bij mij een groot verlangen naar bevrijding leeft.
Een verlangen dat zo groot is dat het mijn hele denken overhoophaalt.
Een verlangen naar bevrijding, niet alleen voor mijzelf, maar vooral voor alle mensen om mij heen.
Een verlangen ook dat wij, jij en ik, kunnen leven in een wereld waar sprake is van het volgen van de natuurlijke gang van zaken.
Dat het leven vanzelf spreekt.
Wat ik opvallend vind, is dat deze, onze natuur altijd streeP naar herstel, helen.
Maar dat wij als mens dit proces steeds weer verstoren. Dan ontstaat er zomaar iets dat ik ‘mijn gebed’ noem.
Mijn gebed
Ik richt mij tot U, o God, mijn Schepper.
Bij voorbaat dank dat U altijd bereikbaar bent, dat ik niet vooraf een afspraak moet plannen.
Dat geen secretariaat uw agenda beheert en er bij U geen lijfwachten voor de deur staan.
Dat U mij neemt zoals ik ben.
Mijn wens is heelwording.
Ik stel mij geheel ter beschikking om dat te bewerkstelligen.
Geef mij iets praktisch, wat ik kan doen.
Iets begrijpelijks, waar ik naar kan streven.
Iets met handen en voeten.
Iets eenvoudigs dat ik zelf had kunnen bedenken en waar ik een gevoel bij heb.
Iets dat met weinig woorden gezegd kan worden.
Als tegenprestatie verklaar ik weer mijn liefde tot U, God, Schepper, mijn Vader.
Ik was U even vergeten, maar dat zal niet meer gebeuren.
In blijde verwachting verblijf ik.

INHOUDSOPGAVE VAN JE WARE IDENTITEIT

 1.  Je ware identiteit laat van zich horen – Uit de praktijk: Bidden? Ja. Maar hoe?
 2. Rust in vrede – Uit de praktijk: Wekken van de Ziel zonder hulp?
 3. Ben jij een eeuwigheidswezen? – Uit de praktijk: Een bericht van de ziel
 4. Vanuit afgescheidenheid naar eenheid – Uit de praktijk: De weg van het conflictloze niet-ik
 5. Het vergeten doel van het mens-zijn op aarde – Uit de praktijk: Mijmeringen over geen gemakkelijke vraag
 6. Energie, een kwestie van gerichtheid – Uit de praktijk: Het wonderbare geheim van het hart.
 7. Leven in het nu –  Uit de praktijk: Als we vrij zijn van onze gehechtheden kan onze ziel tot leven komen
 8. Leven op basis van je ware identiteit – Uit de praktijk: Gesprek tussen het ego en de ziel
 9. De vibratiesleutel is bepalend voor de toegang tot een levensveld. Uit de praktijk: Heelwording van je ziel, zo eenvoudig als het doen van de afwas
 10. Lichtbrengers – Uit de praktijk: Het ontstaan van een zienswijze
 11. Gevangen in overtuigingen en programma’s – Uit de praktijk: Alles in deze wereld is schijn. Of?
 12. Eén leven of een eeuwig leven? – Uit de praktijk: De revolutie van het mens-zijn. Heb ik dat in mij? Kan ik dat?
 13. Sleepankers – Uit de praktijk: hoe bereik ik geestelijke gezondheid?
 14. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn – Uit de praktijk: Eerst zien en dan geloven
 15. Voorbij de muur, de opgang in het Licht – Uit de praktijk: Berusting of werkelijk begrip?
 16. Wie Go(e)d doet, Go(e)d ontmoet – Uit de praktijk: Gesprek over de bedoeling van het leven
 17. Het principe van de heelwording van je ziel – Uit de praktijk: Heimwee
 18. Wat is je rela(e tot de Schepper? Uit de praktijk: Ik ben wakker geschud. 
 19. Mens en Schepper – Uit de praktijk: zelfovergave
 20. Wat is werkelijk en waar? – Uit de praktijk: Al is de waarheid nog zo snel, de leugen achterhaalt haar wel
 21. Overtuigingen en programma’s – Uit de praktijk: Focus, wie weet niet wat het is?
 22. Waarom harmonie en vrede er niet mogen zijn – Uit de praktijk: Iemand accepteren zoals hij/zij is. Kan ik dat?
 23. De heelwording van je ziel – Uit de praktijk: Geef de ziel haar ruimte
 24. Het overwinnen van geboorte en dood – Uit de praktijk: Het lijkt wel alsof de wereld de verbinding met haar Ziel verloren is
 25. Het wordt gedaan – Uit de praktijk: Gehechtheden: ons eigen dictatoriale regime
 26. Welke rol speelt je lichaam? – Uit de praktijk: Brandstof, hybride of elektrisch?
 27. God is Liefde en vanuit die kracht wordt jouw eigen persoonlijke heelal vormgegeven – Uit de praktijk: Verdwalen in het twijfelwoud
 28. Leven vanuit je ware identiteit – Uit de praktijk: Ons huwelijk
 29. Dat wat het verstand te boven gaat – Uit de praktijk: Waar het hart spreekt zwijgt het ego