Dat wat het verstand te boven gaat – het laatste hoofdstuk (29) van ‘Je ware identiteit’ van Michiel Arens

BESTEL JE WARE IDENTITEIT

God spreekt de universele taal van de goddelijke geest. Je kunt Zijn stem vernemen via je innerlijke oor, hem waarnemen als licht of in de gedaante van een vorm. Anderzijds kun je Hem ook ervaren als bevrijding, warmte, als een verheffing van je bewust-zijn. Je krijgt een teken, je verneemt een signaal, maar zo’n signaal wordt niet zomaar gegeven. Deze signalen komen diegenen toe die leven vanuit hun ware identiteit. Daarom is je hoogste vorm van gebed een leven dat vierentwintig uur per dag geleefd wordt vanuit je ware identiteit. Er treedt een diepere gewaarwording op, een diepere uiting van eenheid, een innerlijk ervaren vrede.

Het dagelijkse leven is dan het ware gebed. Je koestert maar één verlangen, één begeren, namelijk leven in de eenheid met Hem die is en was en altijd zal zijn. Je leven toont dan zijn vruchten in de diep ervaren eenheid, wanneer alle verlangens terzijde zijn gelegd.

Het enige dat dan nog rest, is te zeggen: ‘Heb dank o Heer, dank u.’

Als je bewustzijn die dankbaarheid kan doorvoelen, treden de volheid en de eenheid met God in werking, geborgen in je ziel. Die geborgenheid in je ziel is als de baby die ligt in de geborgen-heid van de armen van zijn moeder. Het kind is volkomen een met de vrede van het moment. Zo is het ook met jou. Je komt in een periode van vernieuwing en vrede, in de realisatie dat het de wens is van de Vader om je deelhebber te laten zijn van Zijn Koninkrijk. In die gesteldheid kom je tot een diep ervaren rust, is het zoeken tot een einde gekomen – ken je geen verlangens meer – alleen nog maar een ontspanning in de omarming van de goddelijke geest.

Het is een staat van zijn die kan worden omschreven als ‘de actieve toeschouwer’. Alsof je in alle rust de dingen in je dagelijkse leven aan je voorbij ziet trekken, maar wel een actieve relatie onderhoudt met alles wat opdoemt in jouw bewustzijn, in jouw omgeving. Het zijn, zonder het doen.

De gehele dag leven als een actieve participerende toeschouwer, niet zoals je gewend bent als bij een voetbalwedstrijd of een toneelstuk. Het is een waarnemen in de actie, het onderhouden van de verbinding. Je bent een onderdeel van de actie, maar je hecht je er niet aan. Je bent niet op zoek naar energie: je krijgt energie uit die ene bron, de bron die onuitputtelijk is. Je bent een doorgeefluik voor die energie. En door haar te geven, ontvang je haar. Je zult nooit bidden voor een goede gezondheid: je wordt stil van binnen. Je geeft je over en laat de ziel zijn, terwijl jij je laat omvatten door de warmte van haar wezen. Je ziet hoe gezondheid als vanzelf spreekt.

Mogelijkheden om je taak in het leven te kunnen uitvoeren, dienen zich aan naar behoefte. Je bent er niet op uit om je netten gevuld te krijgen. En als het net leeg blijft, dan maak je je daar geen zorgen over. Het heeft eenvoudigweg je aandacht niet meer. Je enige verlangen is deelhebber te zijn van Gods spirituele universum en je samen te voegen met de zonen en dochters van God. Je kent nog maar één behoefte, namelijk een bewuste eenwording met God. Dat is de hoogste vorm van zijn.

Als je lang genoeg aan de slag gaat met deze uitgangspunten, dan kom je op een punt dat je geen enkele mentale weerstand meer ontwikkelt bij het ondervinden van problemen. Jouw leven voltrekt zich dan voorbij woorden en gedachten. Er is geen behoefte meer om woorden te gebruiken of gedachten te vormen, nadat je ervan doordrongen bent dat je als toe-schouwer het volledig kunt overlaten, en nooit iemand of een situatie veroordeelt. In totale rust en verstilling ligt je kracht – niet in woorden.

Goddelijke ideeën drukken zich niet uit in het gesproken- of geschreven woord, zij drukken zich uit en openbaren zich in jou, in jouw werkzame leven. Daarom ben je stil, je vinger voor de lippen. In die stilte krijg je de bevestiging dat God zich op je speelveld vertoont. Het is niet jouw strijd, maar die van Hem – er hoeft geen strijd gestreden te worden. Het zijn jouw privilege en verantwoordelijkheid en die van ieder ander, om het niveau van het bewustzijn van de wereld in algemene zin, te verheffen. Het uitgangspunt is: ‘… en hebt uw naaste lief gelijk uzelve.’

Omdat jij je bewust bezighoudt met je leven te baseren op je ware identiteit, heb je het recht en de verantwoordelijkheid om anderen te helpen zichzelf te helpen. Niet omdat je spiritueler zou zijn of meer kracht hebt dan een ander, maar omdat je op de hoogte bent van de Waarheid. Doordat je de Waarheid kent, kun je anderen helpen zich te bevrijden. Doordat je deze weg hebt bewandeld, heb je voorts de verantwoordelijkheid om een aanvang te maken met je problemen te laten voor wat ze zijn. Hou op met zoeken naar oplossingen voor problemen voor jou, maar ook voor anderen. Je eigen foutieve overtuigingen en blokkades los je op door het kennen van de Waarheid. Dan kun je anderen van dienst zijn en hen helpen die een beroep op je doen. Iedere student van de leer van de Waarheid, zou er goed aan doen om alle pogingen om zijn problemen op te lossen te staken, teneinde het grote doel te bereiken. Wat maakt het uit of je problemen opgelost worden of niet, als je niet bent doorgedrongen tot de Waarheid?

Er is maar één noodzaak: je ziel richten op God.

Als je Hem kent, dan is het eeuwige leven jouw deel. Als je Hem kent, zijn je problemen verleden tijd. Wees vervuld van deemoed. Minimaliseer je behoefte om te begrijpen. Focus en maak het begrip van God groter. Zelfs al begrijp je geen enkel aspect van de Waarheid, je kunt altijd in deemoed de Waarheid door je heen laten stromen, dan spreekt Hij door je heen. Het is dan niet jouw woord, maar het woord van God, en dat woord is precies, exact en krachtig. Je hoeft je geen zorgen te maken, wie wel of wie (nog) niet kan of wil inzien dat het leven in deze leerschool tot doel heeft een doorontwikkeling te laten plaatsvinden.

Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je voortdurend je leven leeft op een zo hoog mogelijk spiritueel niveau. Je bent dat verschuldigd aan jezelf en aan diegenen die zich in je omgeving bevinden. En je bent dat verschuldigd aan de Vader die je heeft verheven boven de emotionele stormen die woeden in deze menselijke wereld. Toen je nog niet bekend was met deze Waarheid, kon het niet van je verlangd worden.

Maar nu je je leven leeft vanuit je ware identiteit, kan het niet alleen maar van je verwacht worden, maar is het een vanzelfsprekende eis en een natuurlijke daad van naastenliefde.

Afhankelijk van de verwerkelijking van de verlichting neem je de verantwoordelijkheid op je schouders waarvan je nooit kunt worden vrijgesteld. God verleent je deze genade en gaat ervan uit dat je deze zult delen, niet om mensen te bekeren, niet om mensen ermee te gaan benaderen, maar om jezelf op een hoog spiritueel niveau te houden. Zelfs al weet niemand waar je mee bezig bent.

Je kent het geheim: de Vader is in mij en ik in Hem.

En nu ga je twee keer per dag, drie keer per dag, misschien over een jaar wel twintig keer per dag, naar je binnenkamer en vertoeft daar in die diepe vrede. Erken de Aanwezigheid, voel de goddelijke energie, de goddelijke vonk. En iedereen die zich in je omgeving ophoudt, zal bewust of onbewust deelgenoot zijn van de genade van God die zich in je openbaart.

Je bent het instrument van Hem, Zijn dienaar. Als zoon van de Vader-Moeder ben je altijd de dienaar van je medemens, altijd direct beschikbaar voor diegenen die een beroep op jou doen. Deemoed kenmerkt je omdat je ervan doordrongen bent dat alleen het Licht van God het bewustzijn kan verheffen van diegenen die zich tot je gewend hebben. Als dienaar van het Allerhoogste verblijf je in deze wereld, onaangetast door hartstochten, haat, geliefden, onaangetast door oorlogen op wereldschaal of strijd op het persoonlijke vlak. Je verblijft hier als een zegen voor wereld en mensheid.

INHOUDSOPGAVE VAN JE WARE IDENTITEIT

 1.  Je ware identiteit laat van zich horen – Uit de praktijk: Bidden? Ja. Maar hoe?
 2. Rust in vrede – Uit de praktijk: Wekken van de Ziel zonder hulp?
 3. Ben jij een eeuwigheidswezen? – Uit de praktijk: Een bericht van de ziel
 4. Vanuit afgescheidenheid naar eenheid – Uit de praktijk: De weg van het conflictloze niet-ik
 5. Het vergeten doel van het mens-zijn op aarde – Uit de praktijk: Mijmeringen over geen gemakkelijke vraag
 6. Energie, een kwestie van gerichtheid – Uit de praktijk: Het wonderbare geheim van het hart.
 7. Leven in het nu –  Uit de praktijk: Als we vrij zijn van onze gehechtheden kan onze ziel tot leven komen
 8. Leven op basis van je ware identiteit – Uit de praktijk: Gesprek tussen het ego en de ziel
 9. De vibratiesleutel is bepalend voor de toegang tot een levensveld. Uit de praktijk: Heelwording van je ziel, zo eenvoudig als het doen van de afwas
 10. Lichtbrengers – Uit de praktijk: Het ontstaan van een zienswijze
 11. Gevangen in overtuigingen en programma’s – Uit de praktijk: Alles in deze wereld is schijn. Of?
 12. Eén leven of een eeuwig leven? – Uit de praktijk: De revolutie van het mens-zijn. Heb ik dat in mij? Kan ik dat?
 13. Sleepankers – Uit de praktijk: hoe bereik ik geestelijke gezondheid?
 14. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn – Uit de praktijk: Eerst zien en dan geloven
 15. Voorbij de muur, de opgang in het Licht – Uit de praktijk: Berusting of werkelijk begrip?
 16. Wie Go(e)d doet, Go(e)d ontmoet – Uit de praktijk: Gesprek over de bedoeling van het leven
 17. Het principe van de heelwording van je ziel – Uit de praktijk: Heimwee
 18. Wat is je rela(e tot de Schepper? Uit de praktijk: Ik ben wakker geschud. 
 19. Mens en Schepper – Uit de praktijk: zelfovergave
 20. Wat is werkelijk en waar? – Uit de praktijk: Al is de waarheid nog zo snel, de leugen achterhaalt haar wel
 21. Overtuigingen en programma’s – Uit de praktijk: Focus, wie weet niet wat het is?
 22. Waarom harmonie en vrede er niet mogen zijn – Uit de praktijk: Iemand accepteren zoals hij/zij is. Kan ik dat?
 23. De heelwording van je ziel – Uit de praktijk: Geef de ziel haar ruimte
 24. Het overwinnen van geboorte en dood – Uit de praktijk: Het lijkt wel alsof de wereld de verbinding met haar Ziel verloren is
 25. Het wordt gedaan – Uit de praktijk: Gehechtheden: ons eigen dictatoriale regime
 26. Welke rol speelt je lichaam? – Uit de praktijk: Brandstof, hybride of elektrisch?
 27. God is Liefde en vanuit die kracht wordt jouw eigen persoonlijke heelal vormgegeven – Uit de praktijk: Verdwalen in het twijfelwoud
 28. Leven vanuit je ware identiteit – Uit de praktijk: Ons huwelijk
 29. Dat wat het verstand te boven gaat – Uit de praktijk: Waar het hart spreekt zwijgt het ego