Spreuken en citaten over vrede – oneliners en aforismen over vredestichters

Als een mens geen vrede in zichzelf kan vinden, dan heeft het geen zin het ergens anders te zoeken.
Anoniem

Ego zegt: ‘Zodra alles op zijn plaats valt, zal ik vrede vinden’. Ziel zegt: ‘Vind vrede en alles zal op zijn plaats vallen’.
Anoniem

Vind je innerlijke vrede en genees je ziel.
Anoniem

Het doel van de oorlog is vrede.
Aristoteles

De Heer verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
Bijbel, Numeri 6:26

Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.
Bijbel, Psalm 37:11

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
Bijbel, Johannes 14:27

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
Bijbel, Mattheus 5:9

De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Bijbel Filipenzen 4:7

Wie in vrede wil leven, moet zichzelf vaak geweld aandoen.
Cees Buddingh

Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. Sluit daar vrede mee en alles komt goed.
Siddharta Gautama Boeddha

Geen land kan voortdurende vrede en welvaart krijgen, als de stem van Judas evenveel geldt als de stem van de Verlosser der mensheid.
Thomas Carlyle

Als je een stem voor vrede in de wereld wilt zijn, begin dan door van vrede de permanente toestand in je eigen leven te maken.
Wayne Dyer

Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht. Het kan alleen bereikt worden door middel van begrip.
Albert Einstein

Niemand kan je vrede brengen alleen jezelf.
Ralph Waldo Emerson

Een groot deel van de vrede bestaat erin de vrede van harte te willen.
Desiderius Erasmus

De weg naar de vrede is de weg naar de waarheid. Oprechtheid is zelfs nog belangrijker dan vredelievendheid. 
Mahatma Ghandi

Wie niet aan de mogelijkheid van een duurzame vrede gelooft, die gelooft niet in de goddelijkehid van de menselijke natuur. 
Mahatma Ghandi

Vrede op aarde zou het einde betekenen van de beschaving zoals wij die kennen.
Joseph Heller

Vrede is het eerste wat de engelen zongen.
John Keble

De ware vrede van het hart wordt gewonnen door aan onze hartstochten weerstand te bieden, niet door hen te gehoorzamen.
Thomas a Kempis

Een waarheid die vrede en harmonie verstoort is erger dan een leugen.
Inayat Khan

U kunt naar de meest verheven plaats gaan, een plaats gezegend met vrede en rust, maar wanneer u droefheid en onrust meebrengt, zult u die daar vinden.
Inayat Khan

Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een realiteit kan worden.

Martin Luther King

Vrede is niet zozeer een doel ver weg in de toekomst, maar een middel waarmee we dat doel kunnen bereiken.

Martin Luther King

Als je jezelf niet kent, kun je geen vrede ervaren.
Jiddu Krishnamurti

De voornaamste eigenschap van geluk is vrede, innerlijke vrede.
Dalai Lama (14e)

Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk.
Dalai Lama (14e)

Wie zelf geen innerlijke vrede kent, zal ook in de ontmoeting met andere mensen geen vrede vinden; en nooit kunnen er vreedzame betrekkingen tussen enkelingen of tussen ganse volkeren tot stand komen, zolang men dat niet beseft.
Dalai Lama (14e)

Als je ergens vrede wilt brengen, neem dan vooral geen wapens mee. 
Loesje

Bewaar de vrede niet, deel ‘m uit.
Loesje

Bij een doorslaand succes wordt de vredesweek verlengd.
Loesje

Ambitie is de voornaamste vijand van elke vrede.
John Crowper Powys

Een vrede die alle aardse aanzien te boven gaat: een kalm en gerust geweten.
William Shakespeare

Om gelukkig te leven moet je in oorlog leven met je passies en in vrede met de passies van anderen.
Socrates

Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming, het is de dispositie voor goede daden, vertrouwen en recht.
Spinoza

Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede volkomen aanvaardt, wordt die veranderd in vrede. Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je vrede. Dat is het wonder van de overgave.
Eckhart Tolle

Soms betekent overgave het niet meer pogen om te begrijpen en er vrede mee te hebben dat je het niet weet.
Hendrik Tollens