Negen actieboeken van Rozekruis Pers: voorjaarskorting van 1 april tot 1 juli 2020

Evenals in de afgelopen jaren komt uitgeverij Rozenkruis Pers ook dit voorjaar met actieboeken. Ook deze keer gaat het om een serie van negen uitgaven die van 1 april tot 1 juli met een aanzienlijke korting kunnen worden aangeschaft. Hieronder volgen korte beschrijvingen en links naar boekfragmenten.

1. Late vensters – verzamelde gedichten
Keijzer, A. | hardback | 207 x 138 mm | 192 blz. | van € 19,50 voor € 10,00 | bestelnr. 1224 | 9789077944073
De gedichtenbundel Late vensters is de weergave van een bezield leven. Een leven, dat zich niet laat vangen in verbintenissen en gehechtheden. Zodra de band met iets of iemand te sterk wordt, stuurt Akke Keijzer, geboren in 1922, schrijfster van de bundel, haar leven in een andere richting. Steeds drukt haar geest zich in alle vrijheid opnieuw uit, over hetgeen haar werkelijk bezielt en haar werkelijk voortdrijft.
LEES HET VOORWOORD EN ENKELE GEDICHTEN UIT LATE VENSTERS

BESTEL LATE VENSTERS

2. Pythagoras, leven–mysterieschool–gulden verzen
Pythagoras, Dietzfelbinger, K. | softback | 220 x 140 mm | 195 blz. | van € 19,50 voor € 11,50 | bestelnr. 1212 | 9789067324205
Pythagoras staat bekend om de naar hem genoemde wiskundige stelling, maar minstens zo belangrijk was zijn optreden als stichter van een mysterieschool. De belangrijkste erfenis daarvan vormen de ‘gulden verzen’, een verzameling van 71 spreuken met voorschriften die we in veel religies tegenkomen eer uw ouders, wees rechtvaardig, maar die ook oproepen de ziel te genezen, want goddelijk is het geslacht van de sterfelijken. Die stellingen worden gevolgd door een levensbeschrijving van Pythagoras.
LEES BOEKFRAGMENT
LEES OVER DE TETRACTYS

BESTEL PYTHAGORAS

3. De vuurgloed van de ontstijging
Huijs,P. | hardback | 227 x 152 mm | 296 blz.| van € 29,50 voor € 19,50 | bestelnr. 1211 | 9789067324199
Een beschouwing over het leven en werk van Z.W. Leene. De vuurgloed van de ontstijging schetst het beeld van de sprankeling, de vurige bezieling in de begintijd van het hedendaagse Rozenkruis. Het was de tijd van de pioniers: Z.W. (Wim) Leene, Jan Leene (later bekend als J. van Rijckenborgh) en Cor Damme (ca. 1924-1938). Het boek kent drie delen:
I Het bloedzegel van Christiaan Rozenkruis,
II De vuurgloed van de ontstijging, voordrachten,
III Het rituaal van de rozenkruisers.
LEES INLEIDING EN INHOUDSOPGAVE
LEES TOELICHTING OP TEMPELREINIGING
LEES OVER ONTMOETING MET KRISHNAMURTI

 BESTEL VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

4. De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
J. van Rijckenborgh | hardback | 226 x 147 mm | 544 blz. | van € 29,50 voor € 19,50 | bestelnr. 1099 | 9789067320627
Dit boek behandelt het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia, toegeschreven aan de gnosticus Valentinus (ca. 150 n.C.) en in de 18e eeuw ontdekt (British Museum, Codex Askewianus). De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens.
LEES OVER DE DERTIEN BOETEZANGEN
LEES OVER JOHANNES DE DOPER EN ELIA
LEES OVER DE MAGNETISCHE STORM
LEES OVER ARCHONTEN EN EONEN

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

5. Het Christelijke inwijdingsmysterie – Dei Gloria Intacta
J. van Rijckenborgh | hardback | 226 x 146 mm | 206 blz. | van € 24,50 voor € 14,50 | bestelnr. 1026 | 9789067323178
Dit boek biedt een esoterische ontsluiting van de zeven brieven uit het Openbaringenboek. De zeven ‘gemeenten’ tot wie Johannes zich richt, maken deel uit van Ashia: het deel van de mensheid dat rijp is voor vernieuwing. Beschreven wordt een door de Christuskracht geleide inwijdingsweg van kosmische dimensie. In drie fasen, gekoppeld aan de zeven planeetsferen, voltrekt zich een proces van wedergeboorte van lichaam, ziel en geest. Naarmate het bewustzijn van de lezer zich uitbreidt, zal het boek een steeds grootser perspectief voor het innerlijk oog ontvouwen.
LEES HET HOOFDSTUK ORIËNTERING
LEES OVER DE ZEVEN INWIJDINGEN
LEES CITATEN OVER DE OPSTANDING
LEES DERTIEN CITATEN VOOR DE KERSTPERIODE
LEES EN BELUISTER TOELICHTING OP JOHANNES EN ELIA

BESTEL HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

6. De Taal der Klokken
Diverse auteurs | softback | 220 x 140 | 272 blz. | van € 14,50 voor € 8,00 |bestelnr. 1124 | 9789067322249
Een grote bundel met verhalen voor kinderen van zes tot twaalf jaar die verteld zijn in de tempel van het conferentiecentrum Noverosa. Het is een mix van lichte verhalen voor de jonge kinderen en hele spannende verhalen voor de wat oudere kinderen, tot twaalf jaar. Verhalen als deze in DeTaal der Klokken, houden het hart open – het grote doel van het jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis. Want daar, in het hart, liggen de antwoorden op alle grote levensvragen geborgen.

BESTEL DE TAAL DER KLOKKEN

7. Levend in de eenvoud van Christus
Boehme, J. | hardback | 225 x 145 mm | 131 blz. | van € 18,00 voor € 8,50 | bestelnr. 1126 | 9789067321983
Jacob Boehme was zelf schoenmaker en van eenvoudige afkomst. Zijn zoektocht naar Christus beschrijft hij in dit boek.Voor Boehme is Christus niet onbereikbaar ver verheven. De zoektocht kan daarom niet anders dan in de mens plaatsvinden: God is immers in de mens werkzaam. Boehme baseert zich in dit boek onder andere op oude hermetische geschriften. In deze bloemlezing zijn verschillende teksten van Boehme opgenomen die een goed beeld geven van zijn gedachtengoed.
LEES FRAGMENT OP WEG NAAR DE HOOGSTE WIJSHEID

BESTEL LEVEND IN DE EENVOUD VAN CHRISTUS

8. Verhalen uit de Rozentuin
Diverse auteurs | softback | 219 x 140 mm | 219 blz. | van € 14,50 voor € 8,00 | bestelnr. 1110 | 9789067321402
Een bundel verhalen voor kinderen van twaalf tot achttien jaar die verteld zijn in de tempel van het conferentiecentrum Noverosa. Alle verhalen zijn geschreven door de jeugdleiders van het Rozenkruis. Het zijn korte bezinningen met een diepe symboliek en betekenis. Alle getuigen ze van de speciale, zielvolle atmosfeer die de jeugd op Noverosa ervaart.

BESTEL VERHALEN VAN DE ROZENTUIN

9. Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana
J. van Rijckenborgh | softback | 219 x 139 | 136 blz. | van € 14,00 voor € 6,50 | bestelnr. 1034 | 9789067320856
Zowel Jezus als Apollonius (een tijdgenoot) hadden hun taak in de wereld. Jezus sprak tot de massa in gelijkenissen, Apollonius tot hen die aan directe bevrijding toe waren. Uit de commentaren van J. van Rijckenborgh blijkt dat de ogenschijnlijk duistere teksten een helder licht uitstralen, zo intens, dat het tot in onze tijd onverminderd weet door te dringen. Net als Jezus legt Apollonius het zwaartepunt van zijn leer in de wedergeboorte van de ziel en haar terugkeer tot in de goddelijke orde.
LEES OF BELUISTER NUCTEMERON-TEKST
LEES MEER OVER APOLLONIUS VAN TYANA
LEES TOELICHTING OP DE HELLEHOND
LEES UIT DE TOELICHTING OP HET TWAALFDE UUR

BESTEL HET NUCTEMERON VAN APOLLONIUS VAN TYANA