Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana

BESTEL HET NUCTEMERON VAN APOLLONIUS VAN TYANA

HET EERSTE UUR
In de eenheid zingen de demonen de lof van God. Zij verliezen hun boosheid en hun toorn.

HET TWEEDE UUR
Door de tweeheid zingen de vissen van de dierenriem de lof van God. De vuurslangen strengelen zich om de slangenstaf en de bliksem wordt harmonieus.

HET DERDE UUR
De slangen van de slangenstaf van Hermes omstrengelen elkaar drie malen. Cerberus opent zijn drievoudige muil en het vuur zingt de lof van God door de drie tongen van de bliksem.

HET VIERDE UUR
In het vierde uur keert de ziel terug van het bezoeken van de graven. Het is het tijdstip waarop de vier magische lantaarns worden aangestoken op de vier hoeken van de kringen. Het is het uur van de betoveringen en van de begoochelingen.

HET VIJFDE UUR
De stem van de grote wateren zingt de God van de hemelse sferen.

HET ZESDE UUR
De geest houdt zich onbeweeglijk, hij ziet de helse monsters tegen zich optrekken en is zonder vrees.Nuctemeron citaat Apollonius van Tyana spirituele teksten

HET ZEVENDE UUR
Een vuur dat het leven geeft aan al de bezielde wezens wordt bestuurd door de wil van reine mensen. De geïnitieerde strekt zijn hand uit en het lijden komt tot vrede.

HET ACHTSTE UUR
De sterren spreken met elkaar. De ziel van de zonnen antwoordt op de zucht van de bloemen. De ketenen van de harmonie doen alle wezens van de natuur onder elkaar corresponderen.

HET NEGENDE UUR
Het getal dat niet geopenbaard mag worden.

HET TIENDE UUR
De sleutel tot de astronomische cyclus en van de rondgaande beweging van het leven van de mensen.

HET ELFDE UUR
De vleugels van de genieën bewegen zich met een mysterieus geruis. Ze vliegen van de ene sfeer naar de andere en brengen van wereld tot wereld de boodschappen van God.

HET TWAALFDE UUR
Hier worden door het vuur de werken van het eeuwige licht vervuld.

Bron: Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana, verklaard door J. van Rijckenborgh

BESTEL HET NUCTEMERON VAN APOLLONIUS VAN TYANA