Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana

BESTEL ‘HET NUCTEMERON VAN APOLLONIUS VAN TYANA’

HET EERSTE UUR

In de eenheid zingen de demonen de lof van God. Zij verliezen hun boosheid en hun toorn.

HET TWEEDE UUR

Door de tweeheid zingen de vissen van de dierenriem de lof van God. De vuurslangen strengelen zich om de slangenstaf en de bliksem wordt harmonieus.

HET DERDE UUR

De slangen van de slangenstaf van Hermes omstrengelen elkaar drie malen. Cerberus opent zijn drievoudige muil en het vuur zingt de lof van God door de drie tongen van de bliksem.

HET VIERDE UUR

In het vierde uur keert de ziel terug van het bezoeken van de graven. Het is het tijdstip waarop de vier magische lantaarns worden aangestoken op de vier hoeken van de kringen. Het is het uur van de betoveringen en van de begoochelingen.

HET VIJFDE UUR

De Stem van de Grote Wateren zingt de God van de hemelse sferen.

HET ZESDE UUR

De geest houdt zich onbeweeglijk, hij ziet de helse monsters tegen zich optrekken en is zonder vrees.

Nuctemeron citaat Apollonius van Tyana spirituele teksten

HET ZEVENDE UUR

Een vuur dat het leven geeft aan al de bezielde wezens wordt bestuurd door de wil van reine mensen. De geïnitieerde strekt zijn hand uit en het lijden komt tot vrede.

HET ACHTSTE UUR

De sterren spreken met elkaar. De ziel van de zonnen antwoordt op de zucht van de bloemen. De ketenen van de harmonie doen alle wezens van de natuur onder elkaar corresponderen.

HET NEGENDE UUR

Het getal dat niet geopenbaard mag worden.

HET TIENDE UUR

De sleutel tot de astronomische cyclus en van de rondgaande beweging van het leven van de mensen.

HET ELFDE UUR

De vleugels van de genieën bewegen zich met een mysterieus geruis. Ze vliegen van de ene sfeer naar de andere en brengen van wereld tot wereld de boodschappen van God.

HET TWAALFDE UUR

Hier worden door het Vuur de werken van het Eeuwige Licht vervuld.

Bron: Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana, verklaard door Jan van Rijckenborgh

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *