Citaten over vertrouwen

Hebzucht vernietigt rijkdom. Vertrouwen en integriteit daarentegen leiden tot meer welvaart.
Patricia Aburdene 

Controle is goed, vertrouwen is beter. 
Anoniem 

Iedereen vertrouwen is dwaas, niemand vertrouwen is nog dwazer. 
Anoniem 

Vertrouw op Allah, maar bind je kameel wel vast. 
Anoniem 

Er is nu meer dan ooit behoefte aan gezamenlijke waarden als basis voor vertrouwen. 
Beatrix zur Lippe-Biesterfeld

Het gaat vooral om aandacht voor elkaars verlangens en meningen, en gerichtheid op het algemeen belang. In openheid en tolerantie ligt een belangrijke grondslag voor vertrouwen.
Beatrix zur Lippe-Biesterfeld

Geloof, hoop en liefde zijn het richtsnoer voor een wereld gegrond op vertrouwen. 
Beatrix zur Lippe-Biesterfeld

Leiderschap zonder wederzijds vertrouwen is een contradictio in terminis. 
Warren Bennis 

Wie op niemand vertrouwt weet dat hij zelf niet te vertrouwen is. 
Berthold Auerbach 

Welzalig de man, die de Heer tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen.
Bijbel, Psalm 40:5 

Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
Bijbel, Matthéüs 6 : 25-29 

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Bijbel, Hebreën 13:6 

Wat er ook voor een mens belangrijk is, het gedijt in een atmosfeer van vertrouwen.
Sissela Bok 

Vertrouwen is absoluut cruciaal voor langetermijnsucces.
Jim Burke 

Je moet mensen vertrouwen en geloof in hen stellen, anders wordt het leven onmogelijk.
Anton Chekhov 

Het eerste wat iedere leider moet doen is vertrouwen wekken.
Doug Conant 

Vertrouwen blijft voor de meeste mensen aan het zicht onttrokken. Ze hebben geen idee hoe aanwezig en algemeen verspreid het effect van vertrouwen is op iedere relatie, in iedere organisatie, bij iedere transactie, op ieder moment van hun leven. Maar als ze eenmaal een ʻvertrouwensbrilʼ op hebben en zien wat er zich onder de oppervlakte afspeelt, heeft dat directe gevolgen voor het vermogen om hun doelmatigheid in iedere dimensie van hun leven te vergroten.
Stephen M.R. Covey 

Leiderschap is resultaten behalen op een manier die vertrouwen wekt.
Stephen M.R. Covey 

Je wordt misschien bedrogen als je teveel vertrouwt, maar als je te weinig vertrouwt wordt het leven een kwelling.
Frank Crane

Het genereren van vertrouwen zou je eerste verantwoordelijkheid moeten zijn als je naar je werk gaat.
Robert Eckert

Een blind geloof in autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.
Albert Einstein

Wie slordig is met de waarheid in kleine zaken, kan niet worden vertrouwd met belangrijke zaken.
Albert Einstein

Uit alles wat ik gezien heb, heb ik geleerd de Schepper te vertrouwen voor alles wat ik niet gezien heb.
Ralph Waldo Emerson

Vertrouw de mensen en zij zullen oprecht zijn jegens u.
Ralph Waldo Emerson 

Vertrouwen in jezelf is het eerste geheim van succes, de essentie van heldendom.
Ralph Waldo Emerson 

Wantrouwen heeft een hoge prijs.
Ralph Waldo Emerson 

Vertrouwen in het eigen handelen is de eerste voorwaarde voor succes.
Max Euwe

Vertrouwen krijgt waarde door zich kwetsbaar op te stellen.
Pierro Ferruci

Je kunt alle feiten en cijfers op een rijtje hebben, alle bewijzen, alle steun die je kunt wensen, maar als je geen vertrouwen afdwingt, ben je nergens.
Naill Fitzgerald

Wantrouwen is een teken van zwakheid.
Mahatma Gandhi

Zodra er achterdocht ontstaat over iemands motieven, raakt alles wat hij of zij doet besmet.
Mahatma Gandhi

Iedereen heeft continu de vrijheid om in het nu voortdurend te kiezen. We kunnen alleen maar voor onszelf kiezen, niet voor anderen. Zodra we anderen voor ons laten kiezen, zeggen we het vertrouwen in ons Zelf op.
Goos Geurtsen 

Wie nooit bedrogen is, heeft nooit vertrouwen geschonken.
Ubbo-Derk Hakholt

Optimisme is het vertrouwen dat tot leidt tot bereiken. Zonder hoop en zelfvertrouwen kan niets tot stand komen.
Helen Keller

Die Sinterklazen met een stropdas moet je niet vertrouwen.
De opa van Loesje

Liever eigenwijs dan helemaal geen zelfvertrouwen.
Loesje

Vertrouwen in de economie. Nee, ik geloof in de wereld.
Loesje

Zorgen moet je doen. Niet maken.
Loesje 

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.
Martin Luther King

Zelfvertrouwen is inzien dat je zelf niets kunt dus dient te vertrouwen op een Kracht die jou te boven gaat.
Olette Luitwieler 

Snelheid ontstaat wanneer mensen elkaar echt vertrouwen.
Edward Marshall

Het is beter te vertrouwen en soms teleurgesteld te raken dan alrijd wantrouwend te zijn en soms gelijk te hebben.
Neal A. Maxwell

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.
Nederlands spreekwoord

Vertrouwen in grote dingen komt langzaam.
Ovidius

Vertrouwen ontstaat door handelen.
Hank Paulson

Stel uzelf genadeloos de volgende vraag: straal ik vertrouwen uit? U-i-t-s-t-r-a-l-e-n . Een groot woord. Ben ik één en al vertrouwen? Denk daar maar eens goed over na.
Tom Peters

Vertrouw, maar verifieer.
Ronald Reagan

Als je iemand vertrouwt, maak je hem betrouwbaar.
Seneca

Het is beter om soms te worden bedrogen dan om niet te vertrouwen
Samuel Smiles

Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen, vooral aan zelfvertrouwen.
Eric van der Steen

Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat, en het leven durft te leven dat hij zich heeft voorstelt, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht.
Henri David Thoreau

Er zijn weinig dingen die mensen zo helpen als wanneer je ze verantwoordelijkheid geeft en duidelijk maakt dat je ze vertrouwt.
Booker T. Washington

Je kunt alleen een cultuur van vertrouwen creëren als mensen presteren.
Craig Weatherup

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen, vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid, vriendelijkheid in geven schept liefde.
Lao Zi

Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.
Lao Zi