Spreuken en citaten over spiritualiteit

Men leert door ervaring. Het spirituele pad zit vol met uiteenlopende ervaringen. Men vindt vele obstakels en moeilijkheden op deze weg. Uitgerekend zijn deze ervaringen nodig om de reiniging van de ziel te stimuleren en te volbrengen.
Sai Baba

Spiritualiteit is erkennen dat wij als mensen en ook de natuur met elkaar verbonden zijn met iets groters dan dat wij zijn.
Brené Brown

Verlicht leiderschap is spiritueel wanneer we spiritualiteit niet zien als een soort religieus dogma of ideologie, maar als het domein van gewaarzijn waar we waarden ervaren zoals schoonheid, goedheid, waarheid, liefde, compassie en ook intuïtie, creativiteit, inzicht en gerichte aandacht.
Deepak Chopra

Humor is een onderdeel van spiritualiteit.
Zooy Deschanel

Spiritualiteit ligt besloten in wat je doet en hoe je het doet en niet in het resultaat dat je krijgt.
Kapil Dev

Een zinvol leven is een leven dat menselijkheid en spiritualiteit ontwikkelt, en de blik gericht houdt op het ware wezen van de mens. Dat is licht als een vlinder, zuiver als geestelijk vuur, maar het raakt vaak overdekt door de zwaarte van materiële belangen en gedachten. Daartoe is zuivering nodig, door naastenliefde en dienst. Dan onthult zich de straling van de oorspronkelijke, innerlijke mens.
Peter Huijs

Spiritualiteit eindigt zodra de antwoorden bevroren worden.
Bram Moerland

Als je het spirituele pad op wilt, kies dan één weg, en hou vol op die weg! 
Chögyam Trungpa

Spiritualiteit is niets vrijblijvends: het is een manier van leven, het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor onszelf en het grotere geheel. Het is niets anders dan het erkennen dat je persoonlijke keuzes gevolgen hebben voor jezelf, voor je omgeving, voor de hele wereld.
Annemarie Postma

Elke keer als je het spirituele kompas negeert, voel je een verlies van energie, kracht en een mate van spirituele levenloosheid.
Shakti Gawain

Spiritualiteit is een dappere zoektocht naar de waarheid over het bestaan, zonder angst schouwen in de mysterieuze aard van het leven.
Elizabeth Lesser

De nieuwe fysica biedt een moderne versie van klassieke spiritualiteit. In een universum waarin alles gemaakt is van energie is alles met elkaar verbonden; alles is één.
Bruce Lipton

We moeten leren om een balans te vinden tussen materialistische wonderen van technologie en de spirituele behoeftes van de mensheid.
John Naisbitt

Het spirituele leven verwijdert ons niet van de wereld, maar leidt ons er dieper in.
Henri J.M. Nouwen

Religie is voor mensen die bang zijn om naar de hel te gaan. Spiritualiteit is voor mensen die er al geweest zijn.
Bonnie Raitt

We dienen moeder aarde te eren met dankbaarheid, anders zou onze spiritualiteit hypocriet kunnen worden.
Radhanath Swami

Wetenschap is niet alleen verenigbaar met spiritualiteit; het is een diepe bron van spiritualiteit.
Carl Sagan

Je kunt een religie hebben met spiritualiteit, maar je kunt ook een religie hebben zonder spiritualiteit.
Eckhart Tolle

De nieuwe spiritualiteit bestaat hierin dat in de menselijk ontmoeting wordt ervaren dat we een levende demonstratie zijn van de basale spirituele leren dat we allemaal één zijn.
Neale Donald Walsch

Zelfbewustzijn is geen egocentrisme en spiritualiteit is geen narcisme. Ken uzelve is geen narcistische stoornis.
Marianne Williamson