Het Schone, het Goede, het Ware – drie symposia over de trias van Plato – symposionreeks 42

BESTEL HET SCHONE, HET GOEDE, HET WARE

Midden in het tijdperk van de waan, van de massa-desinformatie en het fakenieuws, komt Stichting Rozenkruis met drie symposia over het Schone, het Goede en het Ware. Zij doet dat, omdat zij gelooft dat in die drie abstracte grootheden de diepste grond en het hoogste doel van menszijn ligt. Tussen de harde aardse werkelijkheid en de verheven eigenschappen van het goddelijke zijn, is daar de menselijke geest, de unieke geestvonk, dat principe, dat maakt dat we ‘ik’ kunnen zeggen. 

De voordrachten die zijn gehouden zijn gepubliceerd in het boek Het Schone, het Goede, het Ware, drie symposia over de trias van Plato, symposionreeks 42.

Stichting Rozenkruis wil een ontmoetingsplaats vormen voor mensen die affiniteit hebben met gnostiek-hermetisch denken – denken dat bezield wordt door onze meest innerlijke essentie en ons diepste weten, dat vaak intuïtief is.

In de voor u liggende bundel brengen we de teksten van drie symposia – over het Schone, het Goede en het Ware – een thematiek die niet anders dan geïnspireerd kan zijn door Plato, ook al komen we zijn triade van het schone, het goede en het ware – zeker ook in het christendom – wel op meer plaatsen tegen. Wat weer niet al te vreemd moet worden genoemd, want dit zijn begrippen die voortkomen uit de schatkamers van de universele wijsheid, waaruit zowel de Griekse als de christelijke denkers putten.

BOEKEN BIJ HET SYMPOSION OVER HET GOEDE

HET SCHONE

Het Schone is altijd een belangrijke factor geweest in de menselijke zoektocht naar het hogere. Het Schone is werkzaam op alle treden van de ladder die leidt naar de Eenheid, en klinkt overal in door. Schoonheid is de kracht van het begin, de kracht van de hoop en de verwachting. Alle tradities, alle wijsheidstromingen brengen een hommage aan het kleed dat schoonheid weeft over al het pasgeborene, het pure, dat nog onbesmet is. Tijdens het symposion dat Stichting Rozenkruis op 17 juni 2015 organiseerde op het conferentiecentrum Renova hebben 7 sprekers getracht de vele aspecten en de diepgang van het Schone te duiden vanuit hun specifieke achtergrond.

De toon werd gezet in een centrale keynote-voordracht van Francis Smets, auteur van ‘De vleugels van de weemoed, een pleidooi voor schoonheid‘. Smets heeft als filosoof en denker het Schone tot specifiek thema van zijn onderzoek gemaakt. We volgden de lotgevallen van de schoonheid in theorie en praktijk van de hedendaagse beeldende kunst. Vanaf het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw werd schoonheid een verboden begrip voor de theoreticus en een verboden praktijk voor de kunstenaar.

De kunst koos voor een heel andere logica dan die van de schoonheid. Wat bezielt een cultuur om de idee van schoonheid te verwerpen? Met welke filosofische argumenten onderbouwt ze deze stellingname? Maar ook: wat verklaart de huidige voorzichtige terugkeer van de schoonheid? Al is die niet zo zichtbaar in de kunstpraktijk, in de theorie is het begrip alvast weer toegestaan. Is het dan misschien toch zo dat we de schoonheid niet kunnen missen? En waarom?

Daarna presenteerden de andere sprekers zich: Geert Warnar over de ‘sierheit’ en pracht bij Ruusbroec, Rico Sneller over de schoonheid in Joodse mystiek, Babette Hellemans over het schone bij Eckhart en Proust, Rokus de Groot over de schoonheid in de muziek, Paul van der Velde over de verstilde schoonheid van boeddhistische poëzie en Asghar Seyed-Gohrab over schoonheid in de lyriek van Hafez. Wendelijn van den Brul van Stichting Rozenkruis sloot de dag af met een korte voordracht.

Het Schone

HET GOEDE

De sprekers op het tweede symposion van Stichting Rozenkruis over het Schone, het Goede en het Ware bepleitten en onderzochten – ook in onderlinge interactie – de actualiteit hiervan. In het symposion van juni 2017 stond het Schone centraal. Nu in november 2017 richten we onze lens op het Goede en in het voorjaar van 2018 sluiten we de reeks af met het Ware.

De zetel van onze drang naar het hogere is de ziel, het onsterfelijke deel van de mens. Het lichaam is volgens Plato een kerker, waaruit de ziel bij de dood ontsnapt. Kunnen we, of wellicht, moeten we, tijdens ons leven al een voorschot nemen op deze beoogde onsterfelijkheid? In Plato’s De Staat staan, anders dan in de door ons gehanteerde volgorde, het Schone, het Ware en het Goede in een hiërarchie, met als hoogste het Goede. Het is zowel de bestaansgrond voor de andere Ideeën, als ook de reden dat onze ziel deze kan kennen; ze worden als het ware belicht door de Idee van het Goede.

Welke betekenis kunnen wij aan het Goede geven? Wat heeft het ons te zeggen? Wat kunnen we ermee in ons dagelijks kijken, ervaren en handelen? Hoe kan het ons leven verrijken en verdiepen? En wat is onze eigen rol daarin? Tijdens het symposion dat Stichting Rozenkruis op 11 november organiseert op het conferentiecentrum Renova zullen een aantal sprekers aspecten van het Ware duiden vanuit hun specifieke achtergrond. De toon wordt in de ochtendsessie gezet door de centrale keynotes van Peter Teunis en Jan Warndorff. Warndorff debuteerde onlangs met het boek Geen Idee, ‘een verrassend en fris boek over wat ‘leven’ eigenlijk is.’ (Marjolein de Vos – NRC Handelsblad).

In de middagsessie startten we met een voordracht van Marja de Vries. Haar zoektocht naar de vraag ‘Hoe kunnen wij als mensen in harmonie met de natuur leven?’ leidde naar antwoorden die zich enerzijds richten op persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling en anderzijds inspiratie putten uit verschillende inheemse culturen. Recent zet Marja de Vries zich in voor transformatie van leren en onderwijs. Onderwijs en leren dat beter past bij de hedendaagse kinderen en beter aansluit bij de behoeften van deze tijd.

Tussen ochtend- en middagsessie waren er columns van Ankie Hettema over het boek van Mohamed El Bachiri, een Marokkaanse Belg en moslim: ‘Ik ben een jihadist van de liefde. Vraag me niet om te haten, nog liever zou ik sterven!’ en van Esther Maarsen, advocaat, over het goede in het (straf)recht. En er was een dialoogtafel waarin Hannie te Grotenhuis, Peter Teunis, Marja de Vries en Jan Warndorff hun spirituele uitgangspunten verkenden en richtingen naar het goede leven trachtten te wijzen. De dag werd afgerond in de grote zaal met een korte slotvoordracht van de Stichting Rozenkruis door Hannie te Grotenhuis.

BOEKEN BIJ HET SYMPOSION OVER HET GOEDE

Het Goede

HET WARE

Tijdens het symposion dat Stichting Rozenkruis op 14 april 2018 organiseert op het conferentiecentrum Renova zullen een aantal sprekers aspecten van het Ware duiden vanuit hun spe- cifieke achtergrond. De toon wordt in de ochtendsessie gezet door de centrale keynote-voordrachten van Jos Kessels en Jacomijn Hendrikx. Jos Kessels is filosoof, hij publiceerde veel over het gedachtegoed van Socrates en Plato en de hedendaagse praktische toepassing daarvan. Zijn voordracht: ‘Het welgetemperde gemoed’ gaat aan de hand van muzikale voorbeelden uit het Wohltemperierte Klavier van Bach in op de verbinding tussen muziek en filosofie, en tussen de transcendente aard van het goede, het ware en het schone en de onzegbare ervaring ervan in muziek.

Aansluitend spreekt Jacomijn Hendrikx. Haar voordracht heeft als titel: Een symbolische zoektocht naar het ware, persoonlijk. Volgens haar kun je de waarheid niet kennen, maar toch leef je in een bepaalde waarheid. ‘Als ik in de auto stap, vertrouw ik erop dat die rijdt, dat is een waarheid.’ We moeten erop vertrouwen dat het zo is. Als er zulk een vertrouwen is, is er een besef van iets groters. Groter dan de mens! Is het niet daarom, dat de mens gaat zoeken?

Ergens op een moment in de dag horen we een column van Jean-Pelé Fométe, die verbonden is aan de Zetel voor Internationaal Recht in het Vredespaleis in Den Haag.

Het middaggedeelte start met Rachel Ritman die ons inlicht over het Huis met de Hoofden in Amsterdam, in de Ambassade van de Vrije Geest. De dag wordt afgerond met een slotvoordracht van Stichting Rozenkruis door Peter Huijs. Hij onderzoekt de paradox tussen de waarheid die in een voortdurend veranderende wereld in feite een fictie is, en die tegelijk een realiteit kan zijn in het fundament van de menselijke ziel.

 

BOEKEN BIJ HET SYMPOSION OVER HET WARE

Het Ware

DOWNLOAD 34 VAN DE 168 PAGINA’SBESTEL HET SCHONE, HET GOEDE, HET WARE