Radio-interview met auteur Ankie Hettema over ‘Hemel en aarde in de wereld van het kind’ – Hello Radio Spirituality

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND (PDF)

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND

Beste luisteraars, welkom bij Hello Radio Spirituality. Vandaag berspreken we weer een interessant onderwerp met onze gastspreker Ankie Hettema. Zij heeft ruim dertig jaar ervaring in het onderwijs, is ook auteur en leerling van het Gouden Rozenkruis. We gaan in gesprek over haar nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind, hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt. Wat de insteek daarvan is, hoor je straks. Dus pak lekker je luie stoel en geniet mee met ons programma. We zijn er zo met Ankie Hettema.

Je komt zelf uit het onderwijs en je hebt dus ongetwijfeld veel met de jeugd te maken gehad, en wellicht nog steeds. Is dat ook de inspiratie geweest om een boek als dit te schrijven, of is daar een heel andere aanleiding voor geweest? 

Al heel jong zag ik leed in de wereld en ook in mijn eigen leven, maar ik begreep dat niet. En ik droeg eigenlijk voortdurend een vraag met mij mee: waarom is dat? In wat voor wereld ben ik beland? Toen ik een jaar of 22 was, kreeg ik een boek in handen van Jan van Rijckenborgh. Dat verbond mij met de School van het Gouden Rozenkruis. Daar ben ik ook leerling van geworden, en dat ben ik nog steeds. Ik ging ook meer lezen. Eén van de boeken die daar naar mij toe kwamen was het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistus. Daarbij heeft Jan van Rijckenborgh, de grondlegger van de school heeft daar ook beschouwingen bij geschreven. 

Dat boek vergezelt mij eigenlijk mijn hele leven al. Dus als ik in het onderwijs werk, dan neem je vanzelf toch die gedachte mee. In gesprek met de kinderen kwam dat natuurlijk ook naar voren. 

Heb je het hierbij ook over het jeugdwerk dat jullie vanuit het Gouden Rozenkruis verzorgen?

Ik heb inderdaad ook een tijd lang in dat jeugdwerk van het Rozenkruis mogen meewerken. En inderdaad, daar zit natuurlijk ook een hele grote stimulans om dat mee te nemen in je eigen onderwijspraktijk. Dus daar ligt zeker een relatie. en daar heb ik ook heel veel van geleerd: hoe je anders naar kinderen kunt kijken en hoe je ook anders kinderen kunt benaderen. 

In dit boek staan prachtige illustraties, allemaal kinderwerken. Hoe is dat ontstaan en wat is de inspiratie daartoe geweest om dat met de kinderen samen te maken?

 Gedeelte uit het verhaal over de olifant in het donker (p. 151)

‘In de stilte horen zij de hartenklop van de olifant. Die hartenmelodie is overal hoorbaar, in de slurf, de poten, de staart, in de oren, ja overal! Vergeten is de ruzie wie het belangrijkste is. Alle delen van de olifant voelen hoe deze melodie hen met elkaar verbindt. Ze voelen dat zij een eenheid zijn, ieder met een eigen taak, maar allen even belangrijk.’

Wat voor tips zou je willen meegeven aan jonge docenten als het gaat om hun leerstijl?

Eat ik eigenlijk aan jonge leerkrachten zou willen meegeven is: natuurlijk moet je de cognitieve vaardigheden beoefenen en natuurlijk moeten kinderen wegwijs worden gemaakt in deze maatschappij, maar let erop dat het niet alleen de harde waarden zijn van deze maatschappij, dat het economisch gericht is of materie-gericht is, maar beoefen juist ook de zachte waarden in het onderwijs. En dan denk ik aan kunst, aan het creatieve bezig zijn, want daar zouden wel eens de oplossingen kunnen liggen voor de problemen die deze tijd te zien geeft. 

Leren moet ook altijd een feestje blijven hè?

Zo denk ik ook. Het leven is ook bedoeld om er vreugdevol en feestelijk doorheen te mogen gaan!

GA NAAR KINDENKOSMOS.NL

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND