Jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis – artikel uit Pentagram 2019 nummer 2

DOWNLOAD PENTAGRAM 2019 NUMMER 2 (GRATIS PDF)

GA NAAR DE WEBSITE OVER HET JEUGDWERK VAN HET ROZENKRUIS

BELUISTER DE LANGSPEELPLAAT NOVEROSAKLANKEN

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis kent een jeugdwerk en een Stichting Scholen van het Rozenkruis, de Jan van Rijckenborghscholen. Zij delen een symbool van eenheid – vrijheid – liefde – een harteen vijfpuntige ster – een zevenbladige roos.

De zeven bladen vormen de ene roos, symbool van eenheid

De zachtmoedige kracht van de roos voegt ons samen, brengt ons bijeen.

  • De eenheid in mij is niet anders dan de eenheid in de ander.
  • Als deel van deze hogere eenheid voelen we ons met elkaar verbonden.
  • We zijn één mens, één jeugdgroep, één klas, één school, één gemeenschap.
  • Zowel in het groot als in het klein brengen we alle delen samen – in een jonge mens uit één stuk.

Geen harnas dat afstoot, maar een ruggegraat die sterk en buigzaam is, en alle levensstromen doorlaat. Denken, voelen, handelen uit één bron. Hart, hoofd en handen.

De vijfpuntige ster staat voor vrijheid, de denkende mens die overwint

Als hart, hoofd en handen in een dynamische eenheid functioneren, voelt de jonge mens zich vrij. In vrije en veilige kaders straalt hij of zij; onbelemmerd slijpen zij dagelijks aan een eigen mens- en wereldbeeld. Vanuit de eigen intuïtie doen zij ontdekkingen, initiatiefrijk en groeiend.

In de vertrouwde ruimte leert de jonge mens dat zijn ruimte ook plaats biedt aan de vrijheid van de ander. Zo vinden jeugdwerkers, leerkrachten en het kind elkaar in vrijheid, en is er die steunende toenadering die het Rozenkruis kenmerkt. Het jeugdwerk biedt voeding voor het hart, beweging voor het lichaam en levendige verdieping voor de geest.

De Jan van Rijckenborghscholen bieden leerstof in vertrouwen en veiligheid. Terwijl zij kennis opdoen, leren kinderen hetzelfde en bouwen het in in hun leven.

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN HET JEUGDWERK VAN HET ROZENKRUIS

Het hart staat voor liefde

Waar eenheid en vrijheid zijn, is liefde een nooit falend gevolg. Drie stralen uit één bron, de ene oorsprong. Het hart leert je de ander kennen als jezelf. Liefde omhult: Ik zie je, ik geef je mijn aandacht. Liefde zoekt oplossingen: Ik hoor je, ik luister. Liefde onderwijst eenheid in verscheidenheid: Mijn hart klopt ook voor jou. Het hart leert je de ander kennen als jezelf. Wij zijn er voor elkaar.

Bron: Tijdschrift Pentagram 2019 nummer 2

DOWNLOAD PENTAGRAM 2019 NUMMER 4 (GRATIS PDF)

BELUISTER DE LANGSPEELPLAAT NOVEROSAKLANKEN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN HET JEUGDWERK VAN HET ROZENKRUIS