Citaten over de roos, spreuken en aforismen over rozen

Lijden voor de vrijheid is lopen door een pad met distels die pas veranderen in rozen wanneer men er al voorbij is.
Ignacio Manuael Altamirano

Nooit zal ik opgeven de ware christelijke broederschap, die onder het kruis met rozen geurt en die zich vastberaden afkeert van de slechtheid van de wereld, met haar dwalingen, dwaasheden en ijdelheden.
Johann Valentin Andreae (fakkeldrager van het Rozenkruis 8)

De pessimist zegt; geen roos zonder doornen. De optimist zegt hetzelfde, maar een beetje anders; aan een doornenstruik groeien rozen.
Anoniem

Als het algemeen kiesrecht in het rijk der planten bestond, zouden de brandnetels de rozen en de lelies verbannen.
Lucien Arréat

God gaf ons ons geheugen opdat we rozen in december zouden kunnen hebben.
Sir James Matthew Barry

Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen.
Bijbel, Hooglied 2:1

Ik ben verhoog geworden gelijk een dadelboom te Engedi, en gelijk een rozenstruik te Jericho.
Bijbel, Wijsheid van Jezus Sirach 24:14 (apocrief) 

De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos.
Bijbel, Jesaja 35:1

O Roos, ge zijt ziek.
De onzichtbare worm,
In de nacht meegevoerd
Door de loeiende storm:
Heeft uw bed ontdekt
Van dieprood genot:
En zijn donkere steelse liefde
Wordt u tot stervenslot.
William Blake

Durf een roos te zijn in een wereld vol madeliefjes.
Matshona Dhliwayo

Een roos geeft haar vijanden geen antwoord met woorden, maar met schoonheid.
Matshona Dhliwayo

Een roos in de woestijn kan alleen maar overleven op basis van haar kracht, niet op basis van haar schoonheid.
Matshona Dhliwayo

Rozen hebben geen haast om te bloeien; schoonheid vraagt, zoals elk meesterwerk, tijd om tot bloei te komen.
Matshona Dhliwayo

Sterren verbergen zich niet voor duisternis.
Rozen verbergen zich niet voor doornen.
Diamanten verbergen zich niet voor druk.
Matshona Dhliwayo

De beste rozenstruik is niet die welke de minste doornen heeft, doch die welke de mooiste rozen draagt.
Henry van Dyke

Ook onder doornstruiken groeien rozen.
Desiderius Erasmus

Iedere ware christen moet met alle kracht het bloed van het kruis zoeken, tot hij die vindt in de allerschoonste rood stralende roos of het allerkostelijkste bloed van het kruis, dat eeuwigdurend en onvergankelijk is, opdat hij eindelijk met recht broeder rozenkruiser mag heten.
Robert Fludd (fakkeldrager van het Rozenkruis 6)

Hier staat het kruis met rozen dicht omwonden.
Wie heeft aan ‘t kruis de rozen toegedacht? 
Verjongend dringt de krans van alle zijden
om ‘t stugge hout van starheid te bevrijden.
Johann Wolfgang von Goethe (fakkeldrager van het Rozenkruis 11)

Een goed tuinman kan de compost zien in de roos en de roos in de compost. Zonder compost zijn er geen rozen, zonder rozen is er geen compost.
Thich Nhat Hahn

Een puritein is iemand die door de tuin van het leven gaat om de doornen te plukken en de rozen weg te gooien.
Kenneth Hare

De rede als roos in het kruis van het heden te begrijpen en zich aldus in haar te verheugen …
Georg Wilhem Friedrich Hegel

Dat de rozen mogen bloeien op uw kruis.
Max Heindel (fakkeldrager van het Rozenkruis 19)

Wie met een onhandige hand naar een roos grijpt, mag niet klagen dat de doornen hem pijn doen.
Heinrich Heine

Sommige mensen mopperen altijd omdat rozen doornen hebben; ik ben dankbaar dat doornen rozen hebben.
Joseph Joubert

Des christens hart op rozen gaat,
als het midden onder ’t kruishout staat.
Maarten Luther

Wie de filosofische rozentuin tracht binnen te dringen zonder sleutel, lijkt op een mens die wil lopen zonder voeten.
Michael Maier (fakkeldrager van het Rozenkruis 5)

Het leven is een roos die verdort in de ijzeren vuist van het dogma.
George Moore

Om geestlijk hoog te staan moet ge u niet ontlijven; als gij de stam verwoest, waar moet de roos dan blijven?
Friedrich Rückert

Al zou de wereld vol met doornen groeien, een liefdevol hart blijft altijd een hof waar rozen bloeien.
Jalal al-Din Rumi

Wanneer de rozen zijn afgevallen, veracht men de doornen.
Ovidius

De roos verzinnebeeldt het nog in ongerepte staat zijnde zaadatoom in het hartheiligdom, dat door de aanvangende leerling op het pad met het eigen hartebloed rood moet worden gekleurd door transmutatie van het persoonlijkheidswezen, waardoor de roos van wit ‘rood’ wordt. Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22)

Ieder mens met de rozeknop wordt in het hart getroffen door de elementaire stralingskracht van de gnosis.
Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21)

Verwacht geen trouw van nachtegalen die ieder ogenblik een andere roos bezingen.
Saädi

Wat zegt een naam? Dat wat wij een roos noemen, zou met elke andere naam even heerlijk ruiken.
William Shakespeare

De roos die in uw tuin u om haar weelde bloeit,
heeft al van eeuwigheid in God net zo gebloeid.
Angelus Silesius

De roos kent geen waarom,
zij bloeit omdat zij bloeit,
Zij acht zich niet noch vraagt
of men zich met haar moeit.
Angelus Silesius

Het water in de bron,
het roosje aan de stam
maar beter nog de mens in God,
het vuur, de vlam.
Angelus Silesius

Uw hart ontvangt als dauw genaden menigvoud
indien gij als een roos uzelf voor God ontvouwt.
Angelus Silesius

Schep vreugde in het leven, zolang het lampje gloeit, pluk de roos, eer ze verbloeit.
Johann Martin Usteri

Men kan beter behagen scheppen in een roos dan haar wortel onder een microscoop houden.
Oscar Wilde

Wanneer de roos en het kruis verenigd zijn, is de alchemische bruiloft voltrokken en eindigt het drama. Dan ontwaken we uit de historie en gaan binnen in de eeuwigheid.
Robert Anton Wilson

Wat een heerlijke geur, zei de roos, toen ze koemest rook.
Ben Wolken