Symbool diamant als innerlijke rijkdom: eigenschappen en citaten

Op zaterdag 17 februari 2018 werd in Antwerpen het symposion ‘Diamant als innerlijke rijkdom’ georganiseerd. Naar aanleiding daarvan volgt hieronder eerst een korte opsomming van eigenschappen van diamant, en daarna een verzameling citaten, spreuken en oneliners over diamant als symbool.

Koolstof komt heel veel voor in het universum. Het is het derde meest voorkomende element. We kennen zuiver koolstof op aarde als grafiet en als diamant. Diamant is gevormd uit zuivere koolstof, onder hoge druk en temperatuur over heel lange perioden in het diep van de aarde.

Diamant is een materiaal waarbij de koolstofatomen gestapeld en gerangschikt zijn volgens een zich herhalend patroon. Daarin is elk koolstofatoom chemisch gebonden aan vier andere koolstofatomen. Dit geeft diamant zijn typische fysische eigenschappen. Diamant is het hardste natuurlijke materiaal dat we kennen.

Beweging van de diamant, lichtbron of onze ogen leidt tot een lichtspel: de wisselende schitteringen van de diamant. Een straal wit licht die onder een hoek invalt op een heldere geslepen diamant breekt in spectrum van zeven kleuren.

Diep in de duisternis van de aarde, ligt de oorsprong van de diamant. Gevormd uit de meest donkere substantie, de zwarte substantie van koolstof. Gezuiverd door een verterende hitte. Aangetrokken door het onzichtbare licht van de zon, stijgt ze op uit de diepte en wordt zij stralend als het licht. Claude van de Berge

Als de diamant aan de aardoppervlakte verschijnt, is zij de meest kostbare, de meest schitterende substantie van deze aarde, een substantie van een bovenaardse schittering, van een onstoffelijke transparantie, beantwoordend aan de grote wet van de kosmische analogie, de wet die zegt dat alles gelijk wordt aan wat het aantrekt. Claude van de Berge

Maak voor het lager zelf uw ziel onkwetsbaar, draag zorg dat zij met recht genoemd zij, diamanten ziel. Want evenals de diamant, die diep verborgen in het kloppend hart der aarde, geen aardse lichten ooit weerkaatsen kan, laat zo zijn uw wil en denken. Helena Blavatsky

De ene waarheid heeft vele kanten, de een ziet alleen de ene kant, een ander een andere kant en sommigen zien meer dan anderen, allemaal afhankelijk van hoe het hun wordt gegeven. Kijk eens naar dit kristal: hoe het ene licht zich in twaalf vlakken openbaart, ja in vier maal twaalf, en ieder vlak weerkaatst een straal licht. De een beschouwt een vlak en een ander een ander vlak maar het is toch het ene kristal en het ene licht dat op alle vlakken straalt. Het evangelie van de heilige twaalven

Delf dan geduldig kernwaarts door uw duister naar het vuur dat in uw diepste gronden gloeit. Herman Gorter

Je dwaalt van de ene kamer naar de andere terwijl je de diamantketting reeds om je hals draagt. Rumi

Op manieren die voor onze zintuigen verborgen zijn – ontstaat goud, wordt een onbeduidende steen granaat, kleurt de robijn rood, vormt zich diep in de aarde, de diamant. Rumi

Gooi al je sieraden weg als je zelf een sieraad bent geworden. Anne Stock 

De Aquarius-stralen raken het diepste diep der mensheid, opdat de mens eenmaal uit zijn eigen diepte de ineigen diamant zal delven. Zijn negenenveertig stralen zijn van hetzelfde   Licht om de mensheid terug te halen van de diepste duisternis tot in het ene ware Licht. Anne Stock

De zeven liefdestralen, die ons ten feestdis komen halen, in werkzaamheid als één geheel, zo worden wij tezamen één fonkelend juweel. Anne Stock

Diamanten liggen verborgen in het diep der aarde. Als de tijd daar is worden zij zichtbaar voor hen, die de intense straling aankunnen, en willen leren hun eigen sterrenglans uit hun diepste innerlijk op te graven en waarlijk te gebruiken. Anne Stock

Gelijk een juweel boogt het onsterfelijke niet op zijn lengte van jaren, maar op de fonkeling van zijn ogenblik. Rabindranath Tagore

Edelstenen zijn de ogen van de stof die ons aankijken. Mellie Uyldert

Eén gedachte op “Symbool diamant als innerlijke rijkdom: eigenschappen en citaten

  1. L.Thomassen

    Beste, mijn vraag: is dit symposium alleen in Antwerpen?
    Dank Vriendelijke groet, L.Thomassen

Reacties zijn gesloten.