Citaten over het kruis

Ik vind martelen erger dan doden. Daarom heb ik grote problemen met een godsdienst die mensen van jongs af aan confronteert met het beeld van een man aan het kruis.
Hedy d’Ancona

Dat hij beiden (joden en heidenen) in één lichaam zou verzoenen door het kruis. Hij heeft de vijandschap gedood.
Bijbel, Efeze 2:16

Wij roemen alleen in het kruis van onze Here Jezus Christus.
Bijbel, Galaten 6:14

Wij prediken Christus en hij gekruisigd en hij is de kracht en de wijsheid van God.
Bijbel, I Korinthe 1:23,24

De christelijke religie, hoewel versnipperd en verspreid, zal zich uiteindelijk verzamelen aan de voet van het kruis.
Johann Wolfgang von Goethe

Hij die zich de genoegens van de zonde niet wil ontzeggen, en de voorrechten en voordelen van deze wereld, om Christus’ wil, niet wil derven, zal, als het er op aankomt, wel nooit de moed hebben om zijn kruis op te nemen.
Matthew Henry

De kunstenaar is geen zondagskind in het leven. Hij heeft een zware taak te volbrengen die vaak zijn kruis wordt. Hij moet weten dat elk van zijn daden, gevoelens, gedachten het fijne onaantastbare maar stevige materiaal vormt waaruit zijn werk ontstaat en dat hij daarom niet vrij is in het leven, maar enkel in de kunst.
Wassaly Kandinsky

De duivel zit vaak achter het kruis.
 Nederlands spreekwoord

De laatste christen stierf aan het kruis.
Friedrich Nietzsche

De reddende kracht van het kruis is niet afhankelijk van geloof dat daaraan wordt toegevoegd; geloof vloeit eruit voort.
J.I. Packer

Het kruis van Golgotha verlost u niet van ‘t wicht der schuld, tenzij het ook in u wordt opgericht.
Angelus Silesius

Ziel, vlied toch niet het kruis! Wie niet gekruist wil worden, die stijgt toch nimmer op tot ‘s hemels stand en orden.
Angelus Silesius

God legt ons het kruis op, maar verleent ons ook de kracht om het te dragen.
Leo Tolstoj