Citaten over geloven – spreuken over religie – aforismen over godsdienst

 

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER RELIGIES

Je moet niet alles geloven wat je denkt.
Anoniem

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Bijbel, Hebreeën 11:1

Er is alle reden te geloven dat er een bepaald punt in de geest bestaat van waaruit het leven en de dood, het werkelijke en het denkbeeldige, het verleden en de toekomst, het mededeelbare en het niet-mededeelbare, hoog en laag niet meer als tegenstellingen gezien worden.
André Breton

ʻHoe kan je zo zeker zijn dat God niet bestaat?ʼ Atheïst: ʻJe moet toch in iets geloven.ʼ
Wiet van Broeckhoven

Sommige dingen moet je geloven om ze te kunnen zien.
Wiet van Broeckhoven

De mensen geloven graag wat ze zouden willen (dat zo was).
Julius Caesar

De laatste illusie is te geloven dat men ze alle verloren heeft.
Maurice Chapelan

Sinds de mensen niet meer geloven in God, geloven ze in alles.
Gilbert Keith Chesterton

Bij sommige mensen heeft God liever dat ze twijfelen dan dat ze geloven.
Cybirski

Ik geloof in de fundamentele waarheid in alle grote wereldgodsdiensten.
Mahatma Gandhi

Het ambivalente van geloven is dat je het nooit zeker weet.
Bianca van der Geest

Doe ik mijn ogen toe, dan wil ik ʻt wel geloven,
doch als ik ze opendoe, komt weer de twijfel boven.
P.A. de Genestet

Geloof is een oase in het hart die de karavaan van het denken nooit bereikt.
Kahlil Gibran

Men kan alleen iets bereiken met dingen waarin men gelooft.
Marnix Gijsen

Het geloof is niet het begin, maar het einde van alle weten.
Johann Wolfgang von Goethe

De mens moet wel blijven geloven, dat het onbegrijpelijke onbegrijpelijk is, anders ging hij niet verder met onderzoeken.
Johann Wolfgang von Goethe

Men moet van de grondstelling uitgaan, dat weten en geloven er niet zijn om elkaar uit te sluiten, doch om elkaar aan te vullen.
Johann Wolfgang von Goethe

Alles geloven en niets geloven komt op hetzelfde neer. Alleen wie alles gelooft mist verstand, wie niets gelooft gevoel.
Jan Greshoff

Ik heb geen bezwaar tegen het geloof, maar wel tegen de rare dingen die men mij wil laten geloven.
Jan Greshoff

Wil je van anderen kunnen houden, moet je ook jezelf lief kunnen hebben en in jezelf geloven.
Maria Henneman

In de kerk doe je er beter aan te gehoorzamen zonder te geloven dan te geloven zonder te gehoorzamen.
Edouard Herriot

Een doorsnee mens begint met iets te geloven, en gaat dan naar bewijzen zoeken om zijn mening te ondersteunen.
Elbert Hubbard

Er is durf nodig om te geloven in je eigen twijfels.
Fons Jansen

Geloven is zeker weten dat je twijfelt.
Freek de Jonge

Om vast te kunnen geloven moet men eerst getwijfeld hebben.
Stanislaus Kostka

Er zijn weliswaar niet veel mensen die gevonden hebben wat zij zochten, maar de meesten geloven, dat zij zochten wat zij gevonden hebben.
Hans Krailsheimer

Geloven is net iets meer dan alleen maar weten en als zekerheid aanvaarden.
Hubert Lampo

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.
Laurillard

In het ziekenhuis tref je dikwijls het schoonst geloof aan bij degenen die zeggen geloven maar erg moeilijk te vinden.
Nico ter Linden

Leren geloven is wezenlijker dan het geloof leren.
Nico ter Linden

Geloven is een buitenaardse relatie aangaan met jezelf.
Loesje

Zou God nog in ons geloven?
Loesje

De mens moet niet zorgen dat hij in de hemel komt, maar dat de hemel in hem komt.
Otto Ludwig

Wij geloven dat de wereld uiteindelijk gered wordt door een klein aantal mannen en vrouwen die niet op haar lijken.
Francois Mauriac

De ongelovigen geloven het ongelooflijkste.
K.H. Miscotte

We zijn traag om te geloven wat we niet graag geloven.
Ovidius

In het geloof zit voldoende licht voor degenen die willen geloven en voldoende schaduw om degenen die niet willen geloven te verblinden.
Blaise Pascal

Indien we maar allemaal aan dezelfde dwaling geloven, schijnt het ons toe alsof wij toch de waarheid hebben bereikt.
Piere Reverdy

Geloven in de zin van de Broederschap wil zeggen: van binnenuit weten. En dat “van binnen uit weten” is de werkzaamheid van het geestvonkatoom.
Jan van Rijckenborgh

Van welk geloof is hier sprake? In een of andere terminologie? Natuurlijk niet. Van het geloof in Christus, die niet maar een idee is, maar een Kracht, die het gehele wezen van ons bestaan beheerst, overheerst.
Jan van Rijckenborgh

Ons zogenaamd redeneren bestaat grotendeels in het zoeken naar argumenten om te blijven geloven in wat we al geloven.
J.H. Robinson

De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.
Eleanor Roosevelt

Geloven betekent het verstand verliezen om God te winnen.
Lew Sjestow

Het belangrijkste verschil tussen wetenschap en christendom is dit: in de wetenschap moeten we ondervinden om te geloven, in het christendom moeten we geloven om te ondervinden.
Mel Tari

Om gelukkig te zijn, moet men in het geluk geloven.
Leo Tolstoy

Dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven.
Colin Wilson

Niet voldoende geloof hebben, is geen geloof hebben.
Lao Zi