Spreuken en citaten en spreuken over de dood

Wie sterft voor hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft.
Anoniem

De dood is een adembenemende gebeurtenis.
Gaby van den Berghe

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen.
Bijbel, Johannes 8:51

Scheiden is vaak een weinig sterven, maar blijven is vaak voorgoed insluimeren.
Jean de Boisson

Wie de dood vreest, verliest zelfs ‘t leven dat hij heeft.
Cato

Wij kennen het leven niet. Hoe kunnen wij dan de dood kennen? (
Confucius

In ieder afscheid is een beeld van de dood.
George Eliot

De dood gaat ons niet aan. Zolang wij er zijn, is de dood er niet; en wanneer de dood er is, zijn wij er niet.
Epicurus

Laat de doden met rust- zelfs als ze nog in leven zijn.
Fliegende Blätter

De dood verrast de wijze niet: hij is altijd gereed voor het vertrek.
Jean de la Fontaine

Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.
Mahatma Gandhi

Het is van oudsher een gewoonte van theologen om de levenden te slaan met de botten van de doden.
Robert Green Ingersoll

Het leven is een ziekte, de wereld een hospitaal en de dood is onze arts.
Heinrich Heine

Je hoeft alleen maar innerlijk dood te gaan, dan is alles gemakkelijk.
Ernest Hemingway

De vergelijking van het leven is eerst op te lossen, wanneer de dood opgehouden heeft een onbekende grootheid erin te zijn.
Ernst Hohenemser

De bleke dood klopt zonder onderscheid aan de hutten van de armen en de burchten van de koningen.
Horatius

Gedenk te sterven (Memento mori).
Latijnse zin

De ware dood is geen bron van verschrikking voor de gewone, verstandige, gevoelige mens. Levend dood zijn, dat is de grote nachtmerrie.
Henry Miller

Wie de mensen leert sterven, leert ze tevens leven.
Montaigne

Arm en rijk zijn voor de dood gelijk.
Nederlands spreekwoord

De dood heeft geen kalender.
Nederlands spreekwoord

De een zijn dood is de ander zijn brood.
Nederlands spreekwoord

Men moet van het leven scheiden zoals Odysseus van Nausicaa afscheid nam: meer zegenend dan verliefd.
Friedrich Nietzsche

Er zijn patiënten die beter schijnen te worden uit angst voor de dood, om dan weer ziek te worden uit angst voor het leven.
F.A. Nolle

De werkelijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood. De werkelijke vraag is of je levend bent voor de dood.
Osho

Doodgaan, mijn beste dokter, dat is het laatste wat ik zal doen!
Lord Palmerston

Wanneer je wilt dat men je op waarde schat, ga dan dood of op reis.
Perzisch spreekwoord

Uw erfgenamen zijn niet geïnteresseerd in wat u doet, maar in wat u nalaat.
Alexander Pola

Vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning.
Pythagoras

Zelfs de dood krijgen we niet voor niets, hij kost ons het leven.
Russisch spreekwoord

Het afnemen van alle krachten bij het toenemen van de ouderdom is stellig heel droevig, maar het is noodzakelijk: anders zou de dood te zwaar vallen.
Arthur Schopenhauer

De dood eist alles op. Sterven is een wet, geen straf.
Seneca

Het hele leven is nodig om te leren leven en te leren sterven.
Seneca

Velen hebben zich dood gegeten, maar wie matig is, leeft des te langer.
Jezus Sirach

Menigeen moet dood zijn, om levend voor ons te worden.

Peter Sirius

De vrije mens denkt over niets minder dan de dood. Zijn wijsheid is niet een denken over de dood, maar over het leven.
Spinoza

Doodgaan: er klopt iets niet.
Eric van der Steen

Een dokter kan soms de zeis van de dood afweren, maar hij heeft geen macht over het zand in de zandloper.
Mrs. Henry Thrale

De dood is een zwarte kameel die knielt voor ieders deur.
Turks spreekwoord

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER LEVEN EN DOOD