Citaten over kastelen – aforismen over burchten – spreuken over vestingen – oneliners over ruïnes

Onze ziel is te beschouwen als een burcht, helemaal gemaakt uit slechts één diamant of uit een heel helder kristal. Het bevat veel vertrekken, net zoals er veel woningen zijn in de hemel.
Theresa van Avila

God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn redder, u redt mij van het geweld.
Bijbel, 2 Samuël 22:3

Zijn taak is zwaar, want de burcht die hij moet bouwen is niet voor

de mens bestemd, maar voor God.
Bijbel, 1 Kronieken 29:1

Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
Bijbel, Psalmen 9:10

HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, mijn kracht die mij redt, mijn burcht.
Bijbel, Psalmen 18:3

Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Bijbel, Psalmen 71:3

Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten.
Bijbel, Psalmen 122:7

Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting, wie onrecht doet, vernietigt hij.
Bijbel, Spreuken 10:29

Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.
Bijbel, Spreuken 18:11

De vesting zal verlaten liggen, het rumoer van de stad valt stil. Burcht en wachttoren worden worden ruïnes voor altijd, een lustoord voor wilde ezels, weidegrond voor het vee.
Bijbel, Jesaja 32:14

Wee hem die een stad bouwt op bloed en een vesting op onrecht.
Bijbel, Habakuk 2:12

Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden, en wat jullie wél binnenhaalden, is door mijn handen vernietigd. En waarom? – spreekt de HEER van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis.
Bijbel, Haggai 1:9

Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het huis in, en er bleef alleen een ruïne over.
Bijbel, Matteüs 7:27

Het huis van de man is het kasteel van zijn vrouw.
Alexander Chase

Verschans u in tevredenheid want dat is een onneembare vesting.
Epictetus

Het is aangenamer om kastelen in de lucht te bouwen dan op de grond.
Edward Gibbon

Schrijvers bouwen luchtkastelen, lezers wonen er in, uitgevers innen de huur.
Maxim Gorki

Kastelen op iemand bouwen,
Nederlands gezegde

De openbare mening lijkt op een spook in een kasteel: niemand heeft het gezien, maar iedereen laat er zich door terroriseren.
Sigmund Graff

Je hebt maar te kiezen tussen luchtkastelen, of het bouwen van zandkastelen in een zandloper.
W.F. Hermans

Neurotici bouwen luchtkastelen, psychoten wonen erin, psychiaters ontvangen de huishuur en de psychopaten gooien de ramen stuk.
Alan Hull

Ook het bouwen van een luchtkasteel vergt een goed architect.
Karel Jonckheere

Het vergaat de meeste systeem filosofen met hun systeem als de man die een groot kasteel gebouwd heeft en er zelf in het koetshuis naast gaat wonen.
Sören Kierkegaard

Luchtkastelen eisen hoge onderhoudskosten.
Boris Pasternak

Onverbiddelijk komt er een ogenblik waarop je in de spiegel kijkt en een ruïne in wording ziet.
Paul Valéry

Een romance van twintig jaar doet een vrouw er uitzien als een ruïne, maar een huwelijk van twintig jaar maakt van haar een openbaar gebouw.
Oscar Wilde