Aankondiging van het boek ‘Jezelf en de samenleving transformeren – Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis’

BESTEL ‘MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

Hallo, mijn naam is André de Boer.
Deze maand, september 2019, is een nieuw boek van mij uitgekomen. 
Het gaat over transformatie: transformatie van jezelf en van de samenleving. 
Het heeft als titel: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis.
Het is geschreven vanuit de traditie van het Rozenkruis.
Bijna niemand heeft erover gehoord, maar het is enorm waardevol wat daar allemaal wordt besproken en wat daar allemaal bedacht is. 
Ik kan je zeker aanbevelen om je daarin te verdiepen. 
Het heeft mij heel veel gebracht. 
Het gaat niet alleen over het Rozenkruis van vroeger, maar vooal ook over het Rozenkruis van nu, over hoe het nu kan worden beleefd.
Het eerste deel bestaat uit een verhaal, met name uit de zogeheten Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis. 
Het is een klassiek rozenkruisgeschrift uit 1616. 
Een mooi verhaal, een sprookjesachtig verhaal met een hele diepzinnige inhoud. 
Het gaat eigenlijk over een weg van inwijding die je kunt gaan binnen een mysterieschool.
Het tweede deel gaat over fakkeldragers of personen die heel erg geïnspireerd waren door het Rozenkruis en erover geschreven hebben. Het gaat over bekende figuren als Paracelsus, Francis Bacon, John Dee, Rudolf Steiner, Goethe ….
Ik vond het heel inspirerend om me in die levens te verdiepen. 
Je kunt erover lezen in dit boek. Er staan ook korte citaten in. Wijsheden die heel toegankelijk zijn, waar diepe wijsheden in zitten die je in jezelf kunt overdenken en realiseren. 
Het boek is nu uit. Het is verkrijgbaar via de boekwinkel en online via rozekruispers.com . 

Hallo, 33 jaar geleden was ik op een lezing. Ik had een aankondiging gelezen in een huis-aan-huis-blad en ik ben ernaar toe geweest. Die lezing was voor mij levensbepalend, heeft de richting van mijn leven bepaald. Het onderwerp was ‘Goed en kwaad, bestaan ze nog?’ De sfeer vond ik goed en wat daar besproken werd vond ik heel fascinerend. Er werd een mens- en wereldbeeld geschetst wat ik totaal niet kende. Het was heel anders dan wat mij bekend was uit mijn protestantse opvoeding of mijn natuurwetenschappelijke opleiding. Ik studeerde scheikunde in die tijd. 

Op diezelfde avond heb ik een boek gekocht, want ik wilde er beslist meer over weten. En dat is dit boek: Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis, geschreven door Jan van Rijckenborgh, één van de oprichters van de School van het Rozenkruis. Wat er op die lezing volgde was een slapeloze nacht, want ik heb het boek in één nacht uitgelezen. Het onderwerp fascineerde mij.

Ik heb een belangrijk deel van mijn leven gewerkt als zelfstandig publicist. Ik heb artikelen geschreven voor vakbladen, met name over technologie, innovatie en management. Dat heb ik met veel plezier gedaan. op een gegeven moment leek het me toch leuk om me bezig te houden met iets waar mijn hart naar uitgaat. En dat heeft te maken met zingeving, levensbeschouwing, religie, spiritualiteit en dergelijke. 

De laatste vijf jaar is een belangrijk deel van mijn werk ook het schrijven van boeken. Ik heb een aantal boeken geschreven en die zal ik even laten zien. Boeken die zijn uitgegeven door Rozekruis Pers. Het eerste boek is Spirituele Kerst, samen geschreven met Tanja Rozema. Het tweede is Spirituele Pasen en Pinksteren. Over de ziel: Mysteriën en symbolen van de ziel. Het volgende boek gaat over geboorte, leven en dood. Dat heb ik samen geschreven met René Stevelink. Hij is arts. In dit boek staan ook onderwerpen die raken aan geneeskunde aan medische wetenschap. Daar weet ik niet veel van, dus ik ben bij dat hij daaraan heeft meegeholpen. Dit is overigens tamelijk christelijk georiënteerd. De christelijke traditie. En deze is meer hermetische georiënteerd. Alle boeken die ik schrijf zijn universeel in die zin dat je elementen daarvan kunt herkennen in allerlei religieuze en spirituele tradities. Deze gaat vooral over het hermetisme: Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens. 

En het meest recente boek is het dikste boek. Daarin komt eigenlijk alles samen wat ik in als die andere boeken heb beschreven. Het heet Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis. Het Rozenkruis is een fascinerende traditie. Ik ben er al heel lang mee bezig om daar meer over te weten te komen. Heel veel boeken gelezen. Maar voor mij was het ook lastig om een compleet beeld te krijgen. En afgelopen jaar ben ik er heel intensief mee bezig geweest. Al die informatie verzameld en in dit boek gebracht. Het gaat niet alleen om kennis, maar ook om wijsheid. Er staan heel veel citaten in van beroemde mensen en ook minder beroemde mensen. Maar er zitten ook beroemdheden tussen als Comenius, Goethe, Francis Bacon – een hele bekende wetenschapper die zelfs initiator geweest te zijn van de rozenkruisbeweging. 

Dit voor wat betreft de boeken. Ik kan je van harte aanbevelen om ze te lezen. Zelf vind ik het het prettigst om ze gewoon fysiek te lezen. Dan kun je gewoon in je eigen tempo gaan, en dat leest prettig. Maar je kunt ze ook ze ook online lezen, lezen of beluisteren. Ze staan allemaal online op de website spiritueleteksten.nl. Je kunt ze lezen en beluisteren. En als je er verder mee bezig wilt gaan, dan heb ik een paar tips voor je. 

Ten eerste: schrijf je in op de website spiritueleteksten.nl , want dan krijg je regelmatig emails toegestuurd met gratis online-programma’s, actieboeken, activiteiten die georganiseerd worden en dergelijke. 

Verder: houd je met die boeken bezig en praat er ook over met gelijkgezinden, want dan gaat het echt leven. En wat ik verder nog kan aanbevelen is: doe er iets mee in je leven. Al die boeken zijn te vinden in deze boekwinkel, Pentagram boekwinkel in Haarlem, maar zijn ook te bestellen via de gebruikelijke verkoopkanalen. Mijn naam is André de Boer en de website die ik kan aanbevelen is: spiritueleteksten.nl .

LEES MEER OVER ‘ROZENKRUIS EN GNOSIS – EEN INNERLIJKE VERKENNING’