Jaap Ruseler over het mysterie rond Francis Bacon – het voorwoord en de inhoudsopgave van zijn boek

 

BESTEL ‘HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON’ VAN JAAP RUSELER

Het is weinig bekend welke belangrijke rol Francis Bacon (fakkeldrager van het Rozenkruis 4),   1e Burggraaf van St Albans, die leefde van 1561-1626 in Engeland, heeft gespeeld en mogelijk nog zal spelen in de vernieuwingen op velerlei gebied in de Europese samenleving. Hij staat vooral bekend als filosoof, schrijver van essays en staatsman. Ook wordt hij beschouwd als de kampioen van de empirische onderzoeksmethode en het materialisme, waarbij hij vaak uit onbegrip, jaloezie en onwetendheid in een kwaad daglicht is gesteld.

Uit mijn jarenlange onderzoek blijkt dat zijn werkzaamheden een veel breder vlak bestrijken dan tot nu toe aangenomen werd. We vermoeden een groots plan als grondslag voor het vele werk dat hij heeft verricht en gepubliceerd.

Het leven en werk van Francis Bacon zijn gehuld in mysterie. Mede daarom is naar mijn mening veel van wat hierover geschreven is niet geheel juist en zeker onvolledig, waarbij ook te weinig recht is gedaan aan de veelheid van aspecten en de spirituele boodschap van zijn werk. Daarom nodigen we de lezer uit om mee op ontdekkingsreis te gaan om te trachten het mysterie rond Francis Bacon zo veel mogelijk te ontsluieren.

Graag zou ik hierbij de waardevolle bevindingen van naar mijn idee zeer belangrijke onderzoekers van leven en werk van Francis Bacon verbinden met mijn eigen, in de loop der jaren verkregen inzichten. Bij het schrijven van dit boek ga ik uit van een aantal feiten over leven en werk van Bacon, die in eerder onderzoek over het hoofd zijn gezien. De vernieuwde levensgeschiedenis maakt zijn veelomvattende werk hopelijk inzichtelijker en kan daarom goed dienen als uitgangspunt van onze ontdekkingstocht die verrassende inzichten kan opleveren.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

1. Inleiding

 • Paracelsus (1493/94-1541)
 • De aankondiging van de komst van Francis Bacon?
 • De supernova’s

2. Francis Bacon en koningin Elizabeth I 

 • Elisabeth en Robert Dudley
 • De geboorte van Francis Bacon
 • De tweede zoon van Elizabeth
 • Naar Trinity College
 • Het visioen
 • Robert Cecil, een tegenstander
 • De onthulling van het geheim
 • Verbannen naar Frankrijk
 • Aan het Franse hof
 • Marguerite de Valois, de grote liefde (1593-16150
 • Een onheilsbericht
 • Contact met la Pléiade
 • Terug in Engeland
 • Weer naar Frankrijk
 • Teruggeroepen naar Engeland
 • De Good Pens
 • Anthony Bacon (1558-1601)
 • Dr. John Dee (1527-1608)
 • Levensverhaal in geheimschrift
 • De entertainments voor koningin Elizabeth
 • Dreigingen voor het koninkrijk
 • Robert Essex, de tweede zoon
 • De tragische dood van Robert Essex
 • De Virgin Queen – de maagdelijke koningin

3. Francis Bacon en koning James I (Jacobus I)

 • Huwelijk met Alice Barnham
 • Koning James strijdt met het parlement
 • Nieuwe favoriet van koning James
 • Het huwelijk van James’ dochter Elizabeth
 • Weer een nieuwe favoriet
 • Canonbury, woonplaats van Francis Bacon
 • Edward Coke als tegenstander
 • Voorbereidingen voor de val van Francis Bacon
 • Na de val

4. Francis Bacon en meester R

 • Een woord van de meester:
 • De hiërarchie
 • De zeven stralen
 • De zevende straal
 • Meester R
 • Incarnaties van meester R
 • De Berijder van het Witte Paard
 • Het getal 33

5. Francis Bacon en zijn werkwijze

 • Het gebruik van pseudoniemen
 • De university Wits
 • De godin Pallas Athena
 • De god Apollo
 • De toepassing van geheimschriften
 • Bacons handtekeningen
 • De betekenis van de letters TT
 • Het toevoegen van letters
 • Het gebruik van titelvignetten
 • de betekenis van de letters AA
 • Emblemen
 • Het ontcijferen van het geheimschrift in de werken
 • Elizabeth Wells Gallup, een ontcijferaar
 • Dr. Owen, een andere ontcijferaar
 • Het waarom van Bacons geheimschrift
 • Geheimschrift inzet werk van William Rawley
 • De verborgen manuscripten
 • Cryptische afbeeldingen op kopergravures

6. De renaissance in Europa

 • De Italiaanse renaissance
 • De Franse renaissance
 • De Engelse renaissance
 • De derde Plato

7. Het Grote Vernieuwingsplan: The Great Instauration

 • De Broederschap van het Rozenkruis
 • Het Grote Vernieuwingsplan
 • De wijsheidstradities als grondslag
 • Soorten kennis
 • De natuur
 • De piramide van de Filosofie
 • The advancement of Learning – de vooruitgang van de wetenschap
 • The Advancement of Learning, boek 1
 • Beperkingne van de menselijke kennis
 • Dwalingen bij de geleerden zelf
 • Menselijke en goddelijke kennis
 • Roger Bacon (1210/1214-1294)
 • Novum Organum – De Nieuwe Methode. Aforismen over de interpretatie van de natuur en het rijk van de mens
 • Het syllogisme
 • Inductie
 • De menselijke rede en drogbeelden
 • De dwalingen inde filosofie
 • Hoop
 • Sylva Sylvarum

8. Francis Bacon en William Shakespeare

 • De betekenis van de naam ‘William Shakespeare’
 • De rol van de Good Pens
 • De wijsheidstradities als basis van de toneelstukken
 • Proclus, een neoplatonist
 • De Boom des Levens uit de Kabbalah
 • Het hermetisme
 • Het wiel van Fortuna
 • Het oorspronkelijke christendom
 • De essays als basis van de toneelstukken
 • Uitspraken uit Bacons werk in de toeelstukken
 • De First Folio (1623)
 • Het mysterieuze Shakespeare-gedicht en portret in de First Folio
 • Geheimschrift in de Shakespeare-toneelstukken
 • De Shakespeare-toneelstukken
 • De komedie De Storm (The Tempest) (1610-’11)
 • De thema’s
 • De betekenis van namen
 • Het verhaal
 • De donkere komedie De Koopman van Venetië (The Merchant of Venice, 1596-1601)
 • De geheimhouding
 • Don Quixote (Don Quichot)
 • Don Quixote en Hamlet
 • De Shakespeare-sonnetten
 • Sonnetvormen
 • De herstelde volgorde van de sonnetten
 • Een persoonlijk dagboek
 • Indeling inbetekenisvolle canto’s
 • Het inleidende sonnet
 • Canto: Sonnetten aan koningin Elizabeth
 • Canto: Sonnetten aan Marguerite
 • Canto: Sonnetten aan Alice Barnham
 • Canto: Sonnetten over de Shakespeare Folio
 • Canto: Sonnetten aan koning James
 • Canto: Sonnetten ten afscheid aan de broeder van het rozenkruis en de vrijmetselarij

9. Francis Bacon en Christiaan Rozenkruis

10. New Atlantis

 • De ontdekking en kolonisatie van Amerika
 • De bedoeling van New Atlantis
 • ‘Reis naar het land van de rozenkruisers’
 • Aankomst op New Atlantis
 • Het nieuwe denken

11. De ‘dood’ van Francis Bacon

Slotwoord

Geraadpleegde literatuur

Index 

Bron: ‘Het mysterie rond Francis Bacon’ van Jaap Ruseler