Boeken van en over de pansoof, pedagoog en hervormer Jan Amos Comenius, uitgegeven door Rozekruis Pers

Unum Necessarium
Comenius, J.A.| softback | 219 x 139 mm | 155 blz. | € 5,00
bestelnr. 1065 | 9789070196974
Het leven van Tsjechische pansoof, pedagoog en hervormer Jan Amos Comenius (1592-1670) was niet makkelijk. Hij werd vervolgd, raakte alles kwijt maar behield het geloof in God. ‘Wie God heeft, kan alles ontberen’, schrijft hij. Dit is zijn oproep aan de mensen om alleen het nodige aardse te behouden en aan hun innerlijke ontwikkeling te werken, zodat hun godsvonk weer haar oorspronkelijke plek in kan nemen. Dit boek schreef hij twee jaar voor zijn dood, het is dan ook zijn literaire testament.

Het labyrint der wereld – Het paradijs des harten
Comenius, J.A.| softback | 219 x 139 mm | 298 blz. | € 10,00
bestelnr. 1064 | 9789067320030
Comenius is vooral bekend om zijn filosofische werken. Dit is zijn enige literaire werk. Het bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over Pelgrim. Pelgrim zoekt een passend beroep in een stad bevolkt met mensen en hun slechte gewoontes. Uiteindelijk vindt hij niets. Maar God vindt Pelgrim. In de nieuwe wereld kan Pelgrim met zijn nieuwe inzichten een voorbeeld zijn voor de mensen die zich nog moeten ontwikkelen. Dit wordt beschreven in het tweede deel van het boek.

Via Lucis, De weg van het Licht
Comenius, J.A.| hardback | 260 x 180 mm | 183 blz. | € 15,00
bestelnr. 1175 | 9789026311963
Comenius was niet alleen pedagoog maar ook filosoof. Het licht ziet hij als verbindend aspect tussen geest en materie. De lichtbron zelf is God. In dit Licht kan de mens zichzelf en alle dingen herleiden tot de eenheid en de alles omvattende wijsheid. In dit perspectief lossen alle tegenstellingen op. Via Lucis, of De weg van het Licht; ‘een beredeneerde onderzoeking naar de manier waarop het verstandelijk licht van de geest, de wijsheid, nu eindelijk kort voor ‘s werelds avondschemer over alle volkeren en gezindten der gehele
mensheid voorspoedig kan worden verspreid.’

J.A. Comenius, Symposionreeks 16
Diverse auteurs| softback | 214 x 134 mm | 65 blz. | € 11,95
bestelnr. 1178 | 9789067323321
De eerste voordracht van dit Comenius-symposion is biografisch, behandelt het leven van Comenius en geeft een globaal overzicht van zijn filosofie. In de tweede voordracht gaat het over de pedagogie volgens Comenius, over de school als opvoedingsinstituut en het onderwijs dat gegeven moet worden. Comenius had zeer eigen adviezen en regels voor de inrichting van het onderwijs voor alle leeftijdsgroepen. De laatste voordracht handelt over het College van Licht, waarin wijze mannen, met kennis van het Licht plaats zouden moeten nemen om de wereld te besturen.