Waarom wordt Francis Bacon de derde Plato genoemd?

BESTEL ‘HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON’ VAN JAAP RUSELER

Aan de opvatting om Francis Bacon (1561-1626) de derde Plato te noemen, ligt de gedachte van een ontwikkeling ten grondslag die begon bij Plato (die eigenlijk Aristocles heette, en vernoemd was naar zijn grootvader) en die in de renaissance haar bekroning vond in twee bijzondere personen.

De eerste Plato 

Hoewel Aristocles (circa 428/427-347 v. Chr.) als de eerste Plato eeuwen geleden leefde, is zijn invloed nog steeds groot. Hij was de eerste die naar het Lichtmysterie verwees dat zich later in Christus zou manifesteren en hij heeft op een geweldige wijze bijgedragen aan de fundamentele leerstellingen van het christendom. Veel van wat Jezus leerde was vier eeuwen daarvoor in andere beeldspraak eveneens door Plato onderwezen. Hij had zijn vorming en voorbereiding hiervoor verkregen uit de orphische mysteriën en de leringen van Pythagoras.

De tweede Plato 

Marsilio Ficino (1433-1499) wordt als de tweede Plato beschouwd. Hij wees erop dat er een wijsheidstraditie was die tegelijkertijd zowel begon bij Zoroaster in Perzië als bij Hermes Trismegistus in Egypte en dat deze via Orpheus en Pythagoras naar Plato leidde. Ficino toonde aan dat deze wijsheidstraditie verbonden was met het christendom. Zo kon hij de platoonse en neoplatoonse filosofie samensmeden met de filosofie van het christendom. Pico della Mirandola voegde aan deze synthese nog de joodse verborgen leringen van de Kabbalah toe.

De derde Plato 

Francis Bacon (1561-1626) wordt wel gezien als de derde Plato. Hij baseerde zijn grote plan The Great Instauration op synthese van wijsheidstradities. Hij gaf zijn hervorming zodanig vorm, dat ze kon worden toegepast ten bate van de verlichting van de gehele mensheid en hij benadrukte dat de goddelijke liefde, de Logos, of het Woord, alle stof, mens, dier, plant en steen, door- en overstraalt. Voor een verdere ontwikkeling van alle kunsten en wetenschappen zal de mens deze goddelijke of universele liefde in zichzelf dienen te realiseren. Francis Bacon werd niet alleen de derde Plato genoemd, maar ook een ‘Verborgen Dichter’, een ‘Apollo’ en ‘Leider van het Koor van Muzen’.

Bron: ‘Het mysterie rond Francis Bacon’ van Jaap Ruseler

RESERVEER EEN PLAATS VOOR DE LEZING OP 28 MAART 2018