Tagarchief: rozenkruisers

Tao en de School van het Rozenkruis – hoofdstuk 5 uit Hart voor Tao – tijdelijk van € 29,50 voor € 15,00

BESTEL HART VOOR TAO, TIJDELIJK VAN € 29,50 VOOR € 15,00

Het boek ‘Hart voor Tao – Lao Zi’s gids voor universele wijsheid’ van Elly Nooyen is één van de acht uitgaven die in de maanden april, mei en juni 2023 met een flinke korting kunnen worden aangeschaft. Hieronder volgen de tekst van hoofdstuk 5 en de inhoudsopgave. 

5 TAO EN DE SCHOOL VAN HET ROZENKRUIS

‘Weten wat je niet weet, dat is het hoogste.’

De Laozi (of Daodejing) is een richtingaanwijzer voor hen die een weg gaan die Lao Zi noemt: wei wu wei, doen het niet-doen. Daar bedoelt hij mee: niet jezelf centraal stellen, niet je ego inzetten om iets te bereiken, maar de harmonie bewaren en je capaciteiten gebruiken bij wat gedaan moet worden. Genoegen nemen met minder in plaats van te streven naar almaar meer. Bij deze manier van leven staat Tao centraal en heeft de mens, de persoonlijkheid, een dienende functie. Lees verder

De signatuur van Aquarius – het Waterman tijdperk volgens de rozenkruisers – symposionreeks 11

BESTEL 400 JAAR ROZENKRUIS – DE TAAL VAN AQUARIUS

Momenteel bevinden de aarde en de mensheid zich aan het begin van het Watermantijdperk, dat 2160 jaar zal duren. De invloeden van het Vissen Tijdperk nemen snel af. In de Engelstalige video The Age of Aquarius van de Golden Rosycross uit november 2019 wordt uitgelegd wat dit voor ons betekent. De onderstaande tekst van een symposionvoordracht gaat ook in op dat onderwerp. Lees verder

De katharen op weg naar de heilige graal – hoofdstuk 7 uit ‘De graal en het Rozenkruis’

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

Het optreden van de katharen in het gebied rond de Middellandse Zee valt samen met de bloeiperiode van de Euro­pese graalverhalen. Troubadours ver­telden aan vorstenhoven het epos van de graal en zij bezongen daarbij de goddelijke liefde in mystieke beelden. De katharen bleven echter niet stil­ staan bij de verhalende en beschouw­ende kant. Zij zochten de graal in een dagelijks toegepaste levenshouding van reinheid en moed.

In 950 n. Chr. brachten de Bulgaarse bogomielen de zuivere christelijk-gnos­tieke leer van Mani verder naar het Wes­ten. Na het jaar 1000 namen de katharen die fakkel van de Lees verder

Vijf roos-boeken: rozenhart, rozentuin, rozenkruis

1 Roos en Kabbala – Benita Kleiberg – Crystalserie 10
Binnen de religieuze stelsels van zowel westerse als oosterse culturen is er sprake van een godsbeginsel, een goddelijke vonk, verborgen in de mens. Dit goddelijk oerprincipe kent verschillende benamingen. De Geestesschool van het Gouden Rozenkruis, representant van de moderne, westerse Gnosis, spreekt in dit verband over de zevenvoudige Roos des Harten, of het geestvonkatoom. Andere mysteriescholen en religies noemen Lees verder

Trilogie over de mysteriën voor de mens van nu – universele mysteriewijsheid van de rozenkruisers

Hieronder volgt een korte beschrijving van de boeken van de trilogie over de mysteriën voor de mens van nu van de boekenreeks Spirituele teksten bibliotheek. Het zijn handreikingen voor bewustwording en vernieuwing met spirituele teksten en beschouwingen vanuit de rijke traditie van het Rozenkruis. Lees verder