Tag archieven: rozenkruisers

24 Rozenkruis nu! Kracht tot gaan wordt ons geschonken

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 24
Van het gnosisvuur vervuld (hymne 168)
15 juni 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 –  – WEEK 20WEEK 21WEEK 22WEEK 23 – WEEK 24

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Ik ben op weg! – en terwijl ik op de Weg ben, treedt het Licht mij tegemoet; het Licht overdekt mij; Het komt ín mij; Het verlaat mij niet meer, bij dag noch nacht. – De Roos bloeit, Zij geurt met lieflijke geuren! Daarom, ik ga een Rozengang, waarop het Licht mij trekt, mij geleidt, mij tot een Gids is! 

Uit: Het mysterie der zaligsprekingen
Hoofdstuk 1: Zalig zijn de armen van geest (1)

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

Ons gehele leven worden wij geroepen. Geroepen door de kracht van het Licht – het Licht, dat onze oorsprong is. Ons gehele leven zijn wij op weg. Op weg naar de bron van dit Licht.

Waar treedt het Licht ons tegemoet?
In ons Lees verder

Eeuwfeest van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis – Haarlem, 24 augustus 2024

AANMELDEN VOOR DE FEESTDAG

Een stralend kruis met in het midden een bloeiende roos: het rozenkruis.
Symbool van geestelijke ontwikkeling.

Ontstaansgeschiedenis

Ruim een eeuw geleden ging een vernieuwende impuls door de wereld die diep doorwerkte in kunst en muziek, filosofie en wetenschap, politiek en samenleving. Deze impuls inspireerde in 1924 een klein groepje pioniers om in Nederland het Rozenkruisers Genootschap op te richten. Dit genootschap groeide in 100 jaar uit tot een groep van circa 20.000 leden, verspreid over meer dan 50 landen. Op 24 augustus 2024 vieren we dit eeuwfeest op de plek waar het werk destijds begon. Lees verder

Zomerkampen van de rozenkruisers in de jaren dertig op de Haere bij Doornspijk op de Veluwe

BESTEL ‘GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA’

In het kader van het 100-jarig bestaan van het Gouden Rozenkruis in 2024 is het zinvol om op deze website aandacht te besteden aan de geschiedenis van deze geestesschool. Begin 2024 zijn er drie teksten daarover uit Geroepen door het wereldhart gepubliceerd die ook kunnen worden beluisterd. Hieronder volgen de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk 18 van het boek Gnosis – Stromen van Licht in Europa van Peter Huijs.

Momenteel is de School van het Gouden Rozenkruis , die begonnen is met J. van Rijckenborgh (1896-1968), zijn broer Z.W. Leene (1892-1938) en Catharose de Petri (1902-1990) een levende en stevige organisatie, werkzaam in vele landen van de wereld, en waarvan vele tienduizenden in de loop der jaren kennis hebben genomen. Dat is niet altijd zo geweest. In de eerste periode van het Werk had men de beschikking over slechts enkele centra, en vanaf 1934 één conferentie-plaats. Dat was te Doornspijk, en deze kon alleen in de zomer worden benut. Daar werden de eerste conferenties gegeven. Wat er aan eenvoudige gebouwen stond, werd in de Lees verder

Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – tijdelijk van € 22,50 voor € 15,00 – boek en video van André de Boer

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

TIJDELIJK VAN € 22,50 VOOR € 15,00

Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met het herhalen van het verleden. Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijke vernieuwing. Wanneer je gaat leven vanuit de Ene Bron, openbaart zich in jezelf een innerlijk weten dat kan leiden tot een vervullend leven dat bijdraagt aan wereldwijde geestelijke bewustwording en vernieuwing.

Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende impuls van het Rozenkruis die sinds Lees verder

Mystiek van het rozenkruis – nieuw, posthuum verschenen boek van Daniël van Egmond over de rozenkruisers

BESTEL MYSTIEK VAN HET ROZENKRUIS

Uitgeverij Nachtwind publiceert op 28 april 2024 een mooi hardcover-boek dat gebaseerd is op de lezingenserie ‘Mystiek van het Rozenkruis’ die Daniël van Egmond (1947-2018) verzorgde in 2009, en die op audio-CD verkrijgbaar is. Zijn vrouw Vera de Ley heeft de uitgetypte lezingen bewerkt tot een toegankelijk en waardevol boek. De rozenkruisers uit de zeventiende eeuw wilden een werkelijkheid ervaren waar de levende symbolen zich in ons tonen: een symbolische werkelijkheid.

Als in de 17e eeuw het verlichtingsdenken ontstaat, wordt de vrijheid van de individuele mens centraal gesteld. Maar met het verlichtingsdenken werd helaas ook de zintuiglijke werkelijkheid tot dé werkelijkheid verheven. In diezelfde periode verschenen Lees verder