Tagarchief: Amsterdam

Bittere zee – roman van Aquila Nieske Clements over Mara

BESTEL BITTERE ZEE

Het boek ‘Bittere zee’, verschenen in april 2021, gaat over Mara, een vrouw die op zoek gaat naar antwoorden in haar volstrekte isolatie. Haar avontuurlijke leven, haar vele liefdes, intriges en haar reiservaringen, en haar esoterische vraagstukken worden beschreven. Zij maakt haar eigen en spannende pelgrimstocht, terwijl zij de nacht beleeft en zij, totaal alleen, haar innerlijke weg volgt met altijd een zacht sluimerende innerlijke vreugde en altijd omzwachteld met zachte ironie. Achter de stoffelijke wereld ligt een eindeloze oceaan van liefde.

De lezer wordt meegenomen voorbij de woorden, naar de Lees verder

De kracht van verhalen – inspiratieavond in Amsterdam op dinsdagavond 20 oktober – De witte eland

KLIK VOOR AANMELDEN

Wanneer werd jij voor het laatst meegenomen door een verhaal? Een verhaal dat tot je hart spreekt, kan je onverwacht diep raken. Je ineens verbinden met iets heel vertrouwds. Iets waarvan je niet wist dat je ernaar zocht. Het roert zich als een diep verlangen naar dat wat werkelijk schoon, goed en waar is. Naar zuiver en oprecht mens-zijn.

Iris Hes-ter Telgte, één van de schrijfsters van het jeugdboek De witte eland, verzorgt op dinsdag 20 oktober 2020 een inspiratie-avond over de kracht van verhalen in het Huis met de hoofden (het gebouw van Embassy of the Free Mind) in Amsterdam.

Lees verder

Spoor van licht – boekje met stadswandeling in Amsterdam –

BESTEL HET BOEKJE SPOOR VAN LICHT

Wil je al wandelend iets ontdekken van diepere lagen van het geestelijke leven in de geschiedenis van de noordwestelijke Amsterdamse binnenstad ? Doe dan de stadswandeling ‘Spoor van licht’ en neem kennis van wetenswaardige verhalen over bevlogen Amsterdammers die een spoor van licht hebben nagelaten, soms zichtbaar maar meestal onzichtbaar.  Lees verder

Dan Brown – Amerikaanse auteur verweeft kunst, wetenschap en religie in spannende verhalen

Dan Brown (1964) is een Amerikaans schrijver van fictie, voormalig popzanger en pianist en het meest bekend van De Da Vinci Code. Zijn boeken behoren tot het genre fact fiction (faction), waarbij een verzonnen verhaal wordt verteld met verwijzingen naar religie, filosofie, wetenschap en geschiedenis. Onlangs verscheen van hem een geheel ander boek dat primaire bedoeld is voor kinderen: Het wilde dierenorkest. Brown is gefascineerd door cryptografie en heeft een passie voor codes, symbolen raadsels en complottheorieën. Na de onderstaande video over inspiratie die Dan Brown vond in de Bibliotheca Philosophica Hermetica (in Embassy of the Free Mind in Amsterdam) volgen beschrijvingen van de zeven hierboven afgebeelde bestsellers die hij heeft geschreven.  Lees verder

Cursus Rozenkruis en Gnosis 2020 – 5 webinars + serie van 9 bijeenkomsten van het Gouden Rozenkruis in 12 plaatsen


DOWNLOAD SYLLABUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (korte versie, pdf, 28 A4)

WEBINAR 1 , WEBINAR 2 , WEBINAR 3 , WEBINAR 4 , WEBINAR 5

Diep in ons ervaren we een onbestemd weten dat het leven zoals wij dat nu leven niet volledig is. Ergens voelen we aan, intuïtief, dat er een hogere staat van leven mogelijk is. Als een stille roep, als een aanmoediging, klinkt dit weten in ons. Wat nu als we deze roep volgen gaan?

Lees verder

Video en symposionvoordracht door Miriam van Reijen over Benedictus de Spinoza en de grootsheid van de geest

LEES MEER OVER DE GROOTSHEID VAN DE GEEST

In de bovenstaande video vertelt Miriam van Reijen (auteur van onder andere meerdere boeken over Spinoza) in en bij het Spinozahuis in Rijnsburg in op Spinoza en zijn filosofie. Zij was ook spreker op het symposion De grootsheid van de geest dat in Amsterdam werd georganiseerd door Filosofie Magazine, Stichting Rozenkruis en de Bibliotheca Philosophica Hermetica. Hieronder volgt de integrale tekst van haar voordracht ‘Benedictus de Spinoza en de grootsheid van de geest’ die is opgenomen in symposionreeks 35.  Lees verder

Voorwoord en inhoudsopgave van het boek ‘Oog in oog met Jacob Böhme’ van Rachel Ritman

BESTEL OOG IN OOG MET JACOB BOEHME

Tegelijk met de opening van de tentoonstelling ‘Oog voor de wereld’ over Jacob Böhme in de Embassy of the Free Mind (Amsterdam) van 14 december 2019 tot en met 14 maart 2020 verscheen het boek Oog in oog met Jacob Böhme van Rachel Ritman bij uitgeverij In de Pelikaan. Hieronder volgen onder andere de Lees verder

Oog voor de wereld, reizende tentoonsteling over Jacob Böhme in Amsterdam in 2020

 

BESTEL OOG VOOR DE WERELD – DE VISIONAIRE DENKER JACOB BÖHME

Vanaf 14 december 2019 tot en met najaar 2020 was de tentoonstelling OOG VOOR DE WERELD – de visionaire denker Jacob Böhme te zien in Embassy of the Free Mind in Amsterdam (met sluitingen tijdens lockdowns). Daar zijn onder andere boeken van Jacob Böhme met diep symbolische afbeeldingen te zien. Tegelijk met de opening van deze expositie  verscheen het boek Oog in oog met Jacob Böhme van Rachel Ritman bij uitgeverij In de Pelikaan. Bij de tentoonstelling hoort het gelijknamige Nederlandstalige boek dat wordt uitgegeven door Sandstein Verlag. Hieronder volgt het Ten Geleide de Inhoudsopgave van deze fraai vormgegeven publicatie. 

BESTEL OOG VOOR DE WERELD – DE VISIONAIRE DENKER JACOB BÖHME

TEN GELEIDE

De mystieke filosoof Jacob Böhme (1575-1624, fakkeldrager van het Rozenkruis 7) geldt als één van de belangrijkste Duitse denkers. In vele opzichten doet de invloed van diens ideeën op literatuur, kunst, religie en filosofie zich nog tot op de dag van vandaag gelden. Zijn gedachtegoed heeft echter lange tijd niet de belangstelling gekregen die het verdiende. Honderd jaar na het begin an de protestantse reformatie speelde Böhme in op de behoefte aan een grondige spirituele en filosofische vernieuwing en probeerde hij in zijn geschriften religie en wetenschap met elkaar in overeenstemming te brengen. Böhme zag de mensheid als één geheel: hij geloofde dat alle mensen een gezamenlijke erfenis delen. Dat hij tolerantie voorstond en kritiek leverde op oorlog, geweld en het vervolgen van minderheden is meer dan ooit actueel. 

In 2014 ontstond het idee om de filosofie van Jacob Böhme toegankelijk te maken voor een breed publiek in de vorm van een tentoonstelling. Toen de Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) het verzoek ontvingen om een plan voor een dergelijke tentoonstelling te ontwikkelen, werd dit idee direct met een groot enthousiasme begroet. Er werd een internationale werkgroep gevormd van wetenschappers van naam die onderzochten hoe Böhmes gedachtegoed het beste gepresenteerd kon worden – zijn idee van menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid, waarvan handelen volgens ethsiche principes en een respectvolle omgang met de natuur vanzelfsprekend deel uitmaken. 

Uit de kringen van experts konden de Böhme specialisten Lucinda Martin (Universiteit van Erfurt) en Cecilia Muratori (Universiteit van Warwick / Queen Mary Universiteit, Londen) worden aangetrokken voor het team. Samen met Claudia Brink, wetenschappelijk medewerker van de SKD, bedachten zij het concept voor de tentoonstelling ‘ALLES IN ALLEM. Die Gedankenwelt des mystischen Philosophen Jacob Böhme’, die in 2017 te zien was in de slotkapel van het Residentzschloss Dresden en veel bezoekers trok.

Vanaf het begin was het de bedoeling Böhme niet alleen in Dresden voor te stellen aan het grote publiek, maar ook in tentoonstellingen, om zo zijn internationale betekenis te eren. Dankzij de genereuze ondersteuning van zowel het Duitse Bondsministerie voor Buitenlandse Zaken als de Vrijstaat Saksen kon het team van tentoonstellingsmakers een reeks verdere tentoonstellingen ontwikkelen, te beginnen met de expositie ‘Light in Darkness’ in de kathedraal van Coventry in 2019. Deze tentoonstelling over Jacob Böhme, de denker die zich voortdurend sterk maakte voor geweldloosheid en verzoening, markeerde de zestigjarige stedenband tussen Dresden en Coventry – twee steden die uit ervaring weten hoe verwoestend oorlog is. 

De tentoonstelling ‘OOG VOOR DE WERELD : De visionaire denker Jacob Böhme’ in de Embassy of the Free Mind in Amsterdam belicht de bijzondere rol die Nederland heeft gespeeld in het behoed van Böhmes nalatenschap voor toekomstige generaties. In de zeventiende en achttiende eeuw bood vooral Amsterdam een veilige haven aan velen die vanwege hun geloofsovertuiging werden vervolgd. Onder hen bevonden zich ook lezers van de werken van Jacob Böhme met hun pleidooi voor gewetensvrijheid. Onze dank gaat uit naar de familie Ritman en de staf van de Embassy of the Free Mind die met ons hebben samengewerkt om deze tentoonstelling te organiseren die bijdraagt aan het behoud en de verspreiding van dit erfgoed.

Na de tentoonstelling in Amsterdam volgt een tentoonstelling in het universiteitsmuseum van Wroclaw, die de receptie van Böhme in Midden- en Oost-Europa tot onderwerp heeft. Daarna zal er een permanente presentatie over de mystieke filosoof Jacob Böhme worden ingericht in Görlitz, de staad waar hij het grootste deel van zijn leven woonde. Met het plan een permanente tentoonstelling ter ere van Jacob Böhme te realiseren in Görlitz, werken de Staatliche Kunstsammlungen Dresden aan één van hun kerndoelstellingen: de blijvende betrokkenheid van de musea bij de gehele Vrijstaat Saksen. Wij danken allen die ons bij onze doelstelling ondersteunen van harte.  

 

BESTEL OOG VOOR DE WERELD – DE VISIONAIRE DENKER JACOB BÖHME

INHOUDSOPGAVE

Ten geleide – Marion Ackermann

Voorwoord – Esther Ritman

Inleiding, Claudia Brink – Lucinda Martin – Cecilia Muratori

De schoenmaker die niet bij zijn leest bleef, het leven van de filosoof Jacob Böhme – Cecilia Muratori

Mythe en werkelijkheid, Jacob Böhme in portretten – Lucinda Martin

BÖHMES FILOSOFIE

De voornaamste begrippen uit het gedachtegoed van Jacob Böhme – Lucinda Martin – Cecilia Muratori

Scheppping – Lucinda Martin

Natuur – Cecilia Muratori 

Kosmos – Cecilia Muratori

Duisternis – Cecilia Muratori

Zondeval – Cecilia Muratori

Licht – Lucinda Muratori

Wedergeboorte – Lucinda Martin

Vrijheid – Lucinda Martin

BÖHME IN AMSTERDAM

Jacob Böhme in Amsterdam

De titel-illustraties van Michael Andreae met diens bijgevoegde inleiding op Jacob Böhmes verzamelde werken – vertaling en noten door Boudwijn Koole

Bibliografie

Fotoverantwoording

Colofon

LEES MEER OVER BOEKEN VAN EN OVER JACOB BOEHME

Kerstlezing 2019 van het Rozenkruis op 17 plaatsen: Openheid voor een nieuw licht

Openheid voor een nieuw Licht. Dat is de titel van de Kerstlezing 2019 van de School van het Rozenkruis, die van 15 tot en met 20 december wordt gehouden op 17 plaatsen in Nederland. De lezing en aansluitende gedachtewisseling duurt maximaal twee uur en is gratis toegankelijk voor iedereen.

 • 15-12 Utrecht, zondag, 14.30 – 16.30 uur, Frederik van Eedenstraat 1
 • 16-12 Schagen, maandag, 20.00 – 22.00 uur, Torenstraat 1c
 • 17-12 Alkmaar, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Oudegracht 114
 • 17-12 Amsterdam, dinsdag, 19.30 – 21.30 uur, Keizersgracht 123
 • 17-12 Arnhem, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Velperweg 58
 • 17-12 Bergen op Zoom, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Blauwehandstraat 21
 • 17-12 Den Haag, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Bazarstraat 20
 • 17-12 Eindhoven, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Dierenriemstraat 4
 • 17-12 Enschede, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Lasondersingel 188
 • 17-12 Groningen, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Nieuwe Boteringestraat 60
 • 17-12 Haarlem, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Zakstraat 8
 • 17-12 Hilversum, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Koninginneweg 41
 • 17-12 Hoorn, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Breed 26
 • 17-12 Maastricht, dinsdag,20.00 – 22.00 uur, Wycker Grachtstraat 20
 • 17-12 Rotterdam, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Avenue Concordia 102
 • 19-12 Dongen, donderdag, 20.00 – 22.00 uur, Hoge Ham 126
 • 20-12 Middelburg, vrijdag, 20.00 – 22.00 uur, Kousteensedijk 7

In deze kerstlezing van het Rozenkruis 2019 zal het wonder van het onvergankelijke Licht centraal staan, het Lees verder

Het grote Rembrandt voorleesboek voor nieuwsgierige kinderen én voor hun ouders en grootouders

BESTEL HET GROTE REMBRANDT VOORLEESBOEK

Voor het Rembrandtjaar 2019 schreven zeven geweldige kinderboekenschrijvers 24 verhalen bij de mooiste meesterwerken van de beroemde kunstschilder Rembrandt van Rijn die woonde en werkte in het Amsterdam van de zeventiende eeuw. Volgens Rembrandt moest je zijn schilderijen in het felle zonlicht en van afstand bekijken. De schrijvers van dit boek zetten schilderijen, etsen en tekeningen van Rembrandt in een nieuw, fel licht en nemen een gepaste afstand om sprankelende verhalen te schrijven. Heerlijke vertellingen over de wereld van Rembrandt voor nieuwsgierige kinderen én voor Lees verder