De innerlijke weg in het christendom nu – lezing van het Rozenkruis in Zwolle (17 februari) en Amsterdam (20 februari)

In februari 2024 verzorgt auteur André de Boer zijn lezing ‘De innerlijke weg in het christendom nu’ twee keer op een inspiratie-bijeenkomst van het Gouden Rozenkruis: op zaterdagmiddag 17 februari in Zwolle en op dinsdagavond 20 februari in Amsterdam.

De Christusimpuls die zich rond het begin van onze jaartelling wereldwijd begon te manifesteren is een keerpunt in de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid. Mysteriewijsheid die voordien van leraar op leerling of in mysteriescholen werd overgedragen, is in principe voor ieder mens toegankelijk geworden. Alles wat voorgaande religies en levensbeschouwingen hadden voortgebracht aan bevrijdende waarden, is in het oorspronkelijke christendom samengebracht en vernieuwd.

Twintig eeuwen christendom hebben hun sporen nagelaten in onze cultuur, en hebben een schat aan creaties opgeleverd waardoor we ons nog steeds kunnen laten inspireren: woordkunst, beeldende kunst, bouwkunst en toonkunst. Daar dienen we niet bij te blijven staan. In iedere authentieke spirituele traditie gaat het in essentie om bevordering van geestelijke bewustwording en vernieuwing. En die kan alleen voortgang vinden als er vanuit geestelijke inspiratie steeds nieuwe vormen worden gecreëerd die aansluiten bij de cultuur, het bewustzijn en de omstandigheden.

Nu zien we wereldwijd dat structuren en systemen die niet vanuit liefde zijn gecreëerd geen stand meer houden en afbrokkelen. Hoe kunnen we ons daartoe verhouden in deze apocalyptische tijden waarin steeds meer wordt ontsluierd ? Hoe kunnen we vandaag de dag de weg van de christelijke mysteriën gaan en het lichtende perspectief van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde dichterbij brengen voor onszelf en voor anderen?

Op dergelijke vragen zal auteur André de Boer ingaan op de inspiratiemiddag die het Gouden Rozenkruis organiseert op zaterdag 17 februari in Zwolle en op dinsdag 20 februari in Amsterdam. De bijeenkomst in Amsterdam  in maakt deel uit van een serie van negen avonden over de innerlijke weg.

datum: zaterdag 17 februari 2024
adres: Zeven Alleetjes 1a, Zwolle
tijd: 14.30 – 16.30 uur
kosten: € 3,-

datum dinsdag 20 februari 2024
adres: Keizersgracht 123, Amsterdam
tijd: 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
kosten: vrijwillige bijdrage

LEES OVER SPIRITUELE KERST

LEES OVER MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

LEES OVER SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN