Symposion ‘Reiken naar de eeuwigheid met Leonardo da Vinci’

BESTEL ‘LEONARDO – GENIALE ALLESKUNNER’

Op donderdag 2 mei 2019 was het vijfhonderd jaar geleden dat het veelzijdig genie Leonardo da Vinci  (1452-1519) op zevenenzestigjarige leeftijd stierf in de armen van een Franse koning. Het was het vredige einde van een leven van een veelzijdig kunstenaar dat vol was van visionaire ideeën en uitvindingen. Voor de School van het Rozenkruis is was dat aanleiding om een symposion te ontwikkelen over de homo universalis Leonardo da Vinci en zijn werken.

Dit symposion werd in 2019 verzorgd op de volgende data en locaties

  1. zondag 27 januari in Tilburg, Cenakel 1, 10.30 – 13.30 uur-
  2. zaterdag 2 maart in Bergen op Zoom, Blauwe Handstraat 21, 10.00 – 16.00 uur
  3. zondag 24 maart in Haarlem, Bakenessergracht 1, 14.00 – 17.00 uur
  4. zaterdag 25 mei in Arnhem, De Rozet, Kortestraat 16, 14.00 – 16.30 uur
  5. zaterdag 5 oktober in Brugge, Hof Bladelin, Naaldenstraat 19, 14.00 – 17.30 uur
  6. zaterdag 19 oktober in Alkmaar, De Hertenkamp, Zandersweg 1, 14.00 – 17.15 uur
  7. zondag 3 november in Den Haag, Bazarstraat 20, 13.00 – 16.00 uur
  8. zondag 17 november in Rotterdam, Avenue Concordia 102, 10.00 – 16.00 uur

De teksten van de voordrachten en het muziekstuk ‘De Da Vinci Principes’ zijn beschikbaar in de vorm van een uitgave in de symposionreeks nummer 44: Leonardo – geniale alleskunner hartstochtelijk op zoek naar de lente van de geest

BESTEL ‘LEONARDO – GENIALE ALLESKUNNER’

Het was een van de belangrijkste doelstellingen van Leonardo da Vinci om tijdens zijn leven de schilderkunst te profileren als een ‘wetenschap’, als de ware filosofie. De schilderkunst kon tot wetenschap worden omdat zij het totaal van de zichtbare wereld als inhoud heeft, ze op ervaring berust en zich niet beperkt tot enkel nabootsen. Zij werkt alles uit in de ervaring en gaat uit van zowel mathematische als optische waarnemingen. Op die manier evolueerde de schilderkunst onder de impuls van Leonardo da Vinci tot een (ervarings)wetenschap.

Leonardo richtte het zoeklicht ook op de “innerlijke zintuiglijkheid” van de verbeeldingskracht. Hij profileerde de verbeelding – Immaginazzione – als een innerlijk zintuig, en liet de verantwoording van deze stelling vervolgens over aan zijn beroemde tijdgenoot Marsilio Ficino. Aangezien de mens is geschapen naar Gods beeld bevat zijn ziel de beelden van de basisprincipes waarnaar de wereld is geschapen, aldus Ficino. Kennis van die ideeën is daarom latent aanwezig in de ziel en kan tot leven worden gebracht door de ervaring van de zintuiglijke schoonheid der goddelijke ideeën. Op die wijze wordt de mens door middel van zijn zintuigen en verbeelding herinnerd aan zijn goddelijke oorsprong. Verbeeldingskracht dus als een van de sleutels tot verbinding met de goddelijke afkomst! 

Bekend is dat Da Vinci in kringen vertoefde van de Platoonse Academie. Allen die bij de Academie betrokken waren, vertonen hoe dan ook in hun werk hoezeer zij beïnvloed werden door vernieuwende denkbeelden en nieuwe scheppingskracht. 

Kunst als ervaringswetenschap, verbeeldingskracht als sleutel tot de goddelijke oorsprong, innerlijke zintuiglijkheid. Het waren stuk voor stuk wegwijzers naar een nieuw mensbeeld waarin de mens zichzelf herkent als een autonome wezenheid. Één geheel, zoals in die beroemde tekening van de mens die op vijf punten de uitersten van zijn microkosmos aanraakt; niet meer als kleine, volgzame gelovige maar als een machthebber, zelfbewust zijn invloed spreidend in het omringende heelal.

De Da Vinci Code van Dan Brown kennen betekent niet de dat we de code hebben om Da Vinci te kennen. Neem alleen al het feit dat hij de Mona Lisa overal waarheen hij verhuisde met zich meenam en als nooit voltooid beschouwde. Welke Leonardo da Vinci is dat? 

Een grootheid als Leonardo laat zich moeilijk annexeren of van een label voorzien. De inleiders brengen Leonardo tot leven in zijn  onbeperkte veelzijdigheid als een klassieke uomo universale en als een klokkenluider van een nieuwe tijd. Leonardo da Vinci is de belichaming geweest van voornoemde lente van het Europese zelfbewustzijn, een lente die vijfhonderd jaar later nog steeds voortduurt.

DOWNLOAD 24 VAN DE 100 PAGINA’S VAN HET LEONARDO-SYMPOSIONBOEK (PDF)

 

3 gedachten over “Symposion ‘Reiken naar de eeuwigheid met Leonardo da Vinci’

 1. Rita Mertens

  Mijn hart jubelt bij het lezen van de one-liners.Zo verrijkend en voedend voor de ziel.
  Ben zo dankbaar om deze publicatie .
  Hopelijk komt er een vervolg in België !

  1. André de Boer

   Dank voor je bericht. Mooi om dat te vernemen. Het is nog niet bekend of het Leonardo-symposion ook in België wordt gehouden.

   1. Ad de Jong

    Jawel op 5 oktober 2019 in het Hof van Bladelin, het bankfiliaal van familie De Medici uit Florence.
    Boven de ingang op het binnenplein hangen nog twee medaillons met daarop de afbeeldingen van Lorenzo il Magnifico en zijn vrouw Clarice Orsini.
    Uitgerekend Lorenzo stuurt Leonardo naar Milaan om aan de hertog een zilveren Lira da Braccio aan te bieden, een instrument dat veel weg heeft van een vedel. Leonardo was een virtuoos op dit instrument en begeleidde zichzelf hierop terwijl hij zong.

Reacties zijn gesloten.