Tag archieven: Brugge

Maarten van Rossum over ‘Het Lam Gods’ – Van Eyck biografie in boek met details – inspiratieavond Amsterdam 19/12

BESTEL VAN EYCK IN DETAIL

Maarten van Rossem is geen gelovige, maar is wel enorm lovend over het veelluik Het Lam Gods uit 1432. In de bovenstaande podcast van 5 december 2023 vertelt hij daarover. Van Rossem raadt zijn luisteraars aan het veelluik te gaan bekijken: op internet of in werkelijkheid in de Sint Baafs kathedraal in Gent. Details van dit meesterwerk zijn ook te vinden in bijvoorbeeld het boek ‘Van Eyck in detail’. Daarin nemen Maximiliaan P.J. Martens en Annick Born het oeuvre van Jan van Eyck haarscherp onder de loep. De podcast van Van Rossem is een goede voorbereiding op het gratis online-progragramma Het nieuwe Jeruzalem in jezelf dat Pentagram boekwinkel verzorgt van 23 t/m 30 december 2023 en op de inspiratieavond in Amsterdam op dinsdag 19 december. Abonnees van de wekelijkste nieuwsbrief ontvangen in de komende kerstperidode dagelijks een e-mail met een link naar een video waarin de diepe wijsheden worden besproken die in het meesterwerk zijn te herkennen. Hieronder volgen de biografie van Van Eyck en de inhoudsopgave uit ‘Van Eyck in detail’. Lees verder

Symposion ‘Reiken naar de eeuwigheid met Leonardo da Vinci’

BESTEL ‘LEONARDO – GENIALE ALLESKUNNER’

Op donderdag 2 mei 2019 was het vijfhonderd jaar geleden dat het veelzijdig genie Leonardo da Vinci  (1452-1519) op zevenenzestigjarige leeftijd stierf in de armen van een Franse koning. Het was het vredige einde van een leven van een veelzijdig kunstenaar dat vol was van visionaire ideeën en uitvindingen. Voor de School van het Rozenkruis is was dat aanleiding om Lees verder

Lezingen en verdiepingscursussen in België ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’ in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven

DOWNLOAD DE FOLDER OVER DE LEZINGEN EN CURUSSEN (PDF, 4 A4)

Ook in België organiseert de Internationale School van het Gouden Rozenkruis (Lectorium Rosicrucianum) meerdere activiteiten naar aanleiding van het nieuwe boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood.

Het veelomvattende onderwerp wordt ingeleid op een zogeheten pilootlezing in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven. De toegang is gratis. Daarna vinden er verdiepingscursussen van drie avonden plaats in Brugge, Gent en Hasselt. De kosten voor deelname bedragen 10 euro voor drie avonden en kunnen contant worden voldaan op de eerste avond. Uiteraard is het mogelijk om aan een verdiepingscursus deel te nemen zonder bij een pilootlezing te zijn geweest. Lees verder

Een ononderbroken spoor van tijd, gedeelte van de voordracht van Hugo van Hooreweghe op het symposion ‘Gnosis in Nederland’

Wij weten van de idee dat het ondoorgrondelijk licht van den beginne als hulp en geloofskracht met de mens is meegegaan – vanaf dat hij zich van zijn eigen lichtnatuur heeft afgewend en de duisternis heeft verkozen. En dat Licht, zoekt altijd binding met de ‘lichtgevoelige’ mens omdat, om het archaïsch uit te drukken, ‘God niet laat varen de werken zijner handen’. En dat er daarom overal en altijd lichtboden en lichtzoekers zijn geweest die daarop hebben gereageerd, naar eigen bewustzijn en vermogen. Ook dat het onvermijdelijk is dat Lees verder