Tagarchief: Maastricht

Rozenkruis en Gnosis 2019 – serie van 9 verkenningen van de School van het Gouden Rozenkruis in 17 plaatsen

DOWNLOAD DE FOLDER ‘EEN REIS NAAR BINNEN’ (PDF, 2 A4)

DWAAL NIET LANGER IN DE PERIFERIE,
MAAR GA LEVEN VANUIT JE DIEPSTE KERN
IN DE KRACHT VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

 • Wat is de bron van alle leven?
 • Waarom ben ik geboren?
 • Wat zou ik hier moeten doen?
 • Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn? Verdwijnt dat ook? Of neemt dat dan juist toe?
 • Zou ik naar de hemel gaan of komt iets van mij misschien weer terug op aarde in een ander lichaam?
 • Wat kan ik doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt?
 • Wat kan doen als ik mijn diepste zelf tot ontplooiing wil laten komen?
 • Hoe kan ik bijdragen aan een algehele geestelijke bewustwording en vernieuwing?

Dit zijn een aantal vragen die aan de orde komen in de serie van acht bijeenkomsten ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’ die vanaf 24 september 2019 van start gaan in 17 centra van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Ze worden besproken vanuit de rijke traditie van het Rozenkruis, waarin mysteriewijsheid uit meerdere culturen is samengebracht en vernieuwd vanuit innerlijk weten. De afsluitende negende bijeenkomst is landelijk en wordt gehouden op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven op zaterdag 1 februari 2020.

De kosten voor deelname bedragen 50 euro voor de 9 bijeenkomsten, inclusief koffie/thee en syllabus. Aan deelnemers wordt het nieuwe boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis van harte aanbevolen.

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

1. Waarom is ‘Rozenkruis en Gnosis’ de belangrijkste serie bijeenkomsten voor belangstellenden van het Rozenkruis? 
Als je nog niet hebt deelgenomen aan de negen verkenningen ‘Rozenkruis en Gnosis’, nodigen we je hierbij van harte uit om dat alsnog te doen. Waarom? Omdat het dé manier is om kennis te maken en vertrouwd te raken met het gedachtegoed van Rozenkruis. Bovendien geeft deelname aan de negen verkenningen je toegang tot drie verdiepende bijeenkomsten, waarna je desgewenst het lidmaatschap van de School van het Rozenkruis kunt aanvragen.

DOWNLOAD DE FOLDER ‘EEN REIS NAAR BINNEN’ (PDF, 2 A4)

2. Welke onderwerpen komen aan bod?  

Verkenning 1: De verbinding tussen rozenkruis en gnosis
‘De glorie van God is onaantastbaar’

 • Wat is gnosis?
 • Waar vinden we bronnen van innerlijke wijsheid?
 • Welke beloften liggen er besloten in de symbolen roos, kruis en rozenkruis?

Verkenning 2: De tweevoudige mens
‘De mens is een groot wonder’

 • Wat is het doel van het leven van de mens?
 • Wat is in feite de mens?
 • Waartoe is de mens bestemd?

Verkenning 3: De innerlijke roep en de opdracht van de mens
‘Iedere desillusie is een gevonden waarheid’

 • Wat drijft de mens tot zoeken naar levensvervulling?
 • Wat is de gnostieke betekenis van de symbolen punt, driehoek, vierkant en cirkel?
 • Wat is de gnostieke opdracht van de mens?

Verkenning 4: Mens en microkosmos
‘Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke’

 • Waarom wordt de mens een microkosmos genoemd?
 • Bestaat reïncarnatie?
 • Evolueert het menselijke bewustzijn automatisch?

Verkenning 5: Het geopende hart
‘Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent.’

 • Waarom begint iedere authentieke spiritualiteit bij het hart?
 • Wat zijn de gevaren van een louter verstandelijke ontwikkeling?
 • Hoe kan het ware denkvermogen tot ontwikkeling komen?

Verkenning 6: Het nieuwe denken
‘Alles wat aandacht krijgt groeit’

 • Wat zijn gedachten?
 • Waarom is ‘zijn’ minstens zo belangrijk als ‘doen’?
 • Hoe kan de mens positief scheppend werkzaam zijn?

Verkenning 7: Realisatie in het hier en nu
‘Wie ophoudt het vele te vernemen, kan het ene onderscheiden.’

 • Wat is nodig voor het proces van heelwording?
 • Welke bevrijdende drievoudige bezieling kan zich in de mens ontvouwen?
 • Welk viervoudig fundament kunnen we gebruiken als richtsnoer in ons leven?

Verkenning 8: Het pad van transfiguratie
‘Een reis van duizend mijlen begint met de eerste stap’

 • Wanneer kan de mens zijn spirituele reis beginnen?
 • Uit welke fasen bestaat een authentieke spirituele weg?
 • Welke hulp ontvangt de mens bij het gaan op het pad van transfiguratie?

Verkenning 9:
Landelijke afsluiting op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven

3. Op welke adressen, startdata en tijden worden de verkenningen geven in 2019?
In het najaar van 2019 worden ze georganiseerd in de onderstaande plaatsen

 1. Alkmaar, Oudegracht 114, start start op vrijdag 25 oktober, 10.00 – 12.00 uur
 2. Amsterdam, Keizersgracht 123, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 3. Arnhem, Velperweg 58, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 4. Arnhem, Velperweg 58, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 5. Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 6. Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 7. Den Haag, Bazarstraat 20, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 8. Den Haag, Bazarstraat 20, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 9. Doornspijk, Badweg 12, start op dinsdag 24 september, 14.00 – 16.00 uur
 10. Eindhoven, Dierenriemstraat 4, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 11. Eindhoven, Dierenriemstraat 4, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 12. Enschede, Lasondersingel 188, start op maandag 30 september, 20.00 – 21.30 uur
 13. Gent, Lindenlei 12, start op woensdag 2 oktober, 20.00 – 22.00 uur
 14. Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 15. Haarlem, Zakstraat 8, start op dinsdag 24 september 2019, 20.00 – 22.00 uur
 16. Haarlem, Zakstraat 8, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 17. Hilversum, Koninginneweg 41, start op dinsdag 24 september 2019, 20.00 – 22.00 uur
 18. Hoorn, Breed 26, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 19. Leuven, Mechelsestraat 80, start op woensdag 2 oktober, 20.00 – 22.00 uur
 20. Maastricht, Wycker Grachtstraat 20, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 21. Rotterdam, Avenue Concordia 102, start op dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur
 22. Rotterdam, Avenue Concordia 102, start op vrijdag 27 september, 10.00 – 12.00 uur
 23. Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, start op dinsdag 1 oktober, 20.00 – 22.00 uur
 24. Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, start op vrijdag 4 oktober, 10.00 – 12.00 uur

DOWNLOAD DE FOLDER ‘EEN REIS NAAR BINNEN’ (PDF, 2 A4)

4. Hoe zijn de verkenningen tot stand gekomen?
De basis voor de verkenningen die nu bekend staan als ‘Rozenkruis en Gnosis’ is zo’n zeventig jaar geleden gelegd, maar de inhoud en de werkwijze zijn in de loop van de jaren steeds aangepast aan de eisen van de tijd. Daarin gaat het niet alleen om beproefde filosofische ideeën die een machtig perspectief bieden, maar vooral ook om de praktijk in het dagelijkse leven, dat door een ruimer mens- en wereldbeeld in een heel ander licht komt te staan. In de syllabus zijn meerdere citaten opgenomen uit boeken van Rozenkruis Pers.

5. Hoe is zijn de verkenningen Rozenkruis en Gnosis georganiseerd en hoe kan ik inschrijven?
Vanaf september 2019 zullen 24 series van 9 verkenningen van start gaan in 15 plaatsen in Nederland en 2 plaatsen in België (Gent en Leuven). In sommige steden worden ze zowel op vrijdagochtenden als op dinsdagavonden gehouden. De kosten voor deelname aan de negen bijeenkomsten bedragen 50 euro. Dit is inclusief syllabus en koffie/thee.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN NEDERLAND

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN BELGIË

Het universum in jezelf – hoe ga je de weg der sterren? Lezing van André de Boer in Hoorn op 18 juni 2019

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

De klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw benadrukken in hun geschriften dat de mens een kosmos in het klein is: een microkosmos.

Hoe kwamen ze op dat idee?
Waarom vonden ze dat zo belangrijk?
Wat gaat er in je leven veranderen als je jezelf gaat beschouwen en ervaren als een microkosmos?

In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 verzorgt de auteur André de Boer op meerdere plekken in Nederland een lezing waarin hij ingaat op dergelijke vragen. Dat doet hij aan de hand van Lees verder

Bezinningsbijeenkomst 2018 ‘Innerlijk licht’ in vijf tempels van het Gouden Rozenkruis: Hilversum, Maastricht, Rotterdam, Utrecht, Groningen

DOWNLOAD HET OVERZICHT MET ALLE
KERST-ACTIVITEITEN VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS IN 2018 IN NEDERLAND (PDF, 2 A4)

In december 2018 organiseert de Internationale School van het Gouden Rozenkruis in vijf plaatsen een bezinningsbijeenkomst in de tempel met te titel ‘Innerlijk licht’.

Hoe houd je het innerlijk licht brandende in de donkere tijd van het jaar, en in de wereld? December is de tijd van cadeaus, maar met welk cadeau zou de ziel het meest gebaat zijn? Zou dat het Innerlijke Licht zijn? Hoe bewerkstellig je dat?

Door het magisch-spirituele vermogen om te kunnen Lees verder