Het universum in jezelf – hoe ga je de weg der sterren? Lezing van André de Boer in Hoorn op 18 juni 2019

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

De klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw benadrukken in hun geschriften dat de mens een kosmos in het klein is: een microkosmos.

Hoe kwamen ze op dat idee?
Waarom vonden ze dat zo belangrijk?
Wat gaat er in je leven veranderen als je jezelf gaat beschouwen en ervaren als een microkosmos?

In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 verzorgt de auteur André de Boer op meerdere plekken in Nederland een lezing waarin hij ingaat op dergelijke vragen. Dat doet hij aan de hand van zijn nieuwe boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken, dat verscheen op 1 september 2018 bij Rozekruis Pers. Dit is de derde en laatste uitgave van een trilogie over de mysteriën voor de mens van nu. 

De lezing en het nieuwe boek zijn gebaseerd op de mysteriewijsheid die wordt toegeschreven aan de legendarische Egyptische ingewijde Hermes Trismegistus. Volgens de driemaal-grote Hermes dwaalt de mensheid omdat zij de onwetendheid als leidsman heeft aanvaard. In geschriften die aan hem worden toegeschreven, leert hij je hoe je kunt komen tot gnosis, tot innerlijk weten vanuit je diepste wezen. Dat is de basis waarop je kunt vernieuwen naar geest, ziel en persoonlijkheid. 

Dat veelomvattende vernieuwingsproces verloopt niet vanzelf, maar vereist veel aandacht. Het is het gaan van een inwijdingsweg in het dagelijkse leven die Hermes aanduidt als de weg van de godsvrucht en die ook bekend staat als de weg der sterren. 

De lezing sluit aan bij het gratis online-programma Mysteriën van God, kosmos, mens , de gelijknamige cursus in 16 plaatsen in het najaar van 2018 en 9 boekbesprekingen in Haarlem in het voorjaar van 2019.

  • 18 september 2018, Maastricht, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Wycker Grachtstraat 20
  • 9 oktober 2018, Haarlem, dinsdag, 10.00 – 11.30 uur, Bakenerssergracht 1
  • 16 oktober 2018, Arnhem, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Velperweg 58
  • 21 oktober 2018, Haarlem, zondag, 14.00 – 16.00 uur, Bakenessergracht 1
  • 30 oktober 2018, Bergen op Zoom, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Blauwehandstraat 21
  • 27 november 2018, Capelle aan den IJssel, dinsdag, 20.15 – 22.00 uur, Spoorstraat 4
  • 19 maart 2019, Amsterdam, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Keizersgracht 123 (Embassy of the free mind)
  • 26 maart 2019, Hilversum, dinsdag, 20.00 – 22.00 uur, Koninginneweg 41
  • 18 juni 2019, Hoorn, dinsdag 20.00 – 22.00 uur, Sint Eloystraat 106

GRATIS TOEGANG

 

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

Eén gedachte op “Het universum in jezelf – hoe ga je de weg der sterren? Lezing van André de Boer in Hoorn op 18 juni 2019

Reacties zijn gesloten.