Negen boekbesprekingen in het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem over ‘Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens’

 

DOWNLOAD DE FLYER MET DE NEGEN BOEKBESPREKINGEN IN HAARLEM

‘Dwaal niet langer in de periferie, maar ga leven vanuit je diepste kern.’

Er zijn goede spirituele boeken die je kunnen helpen om gehoor te geven aan deze universele opdracht. Wanneer je daarover uitwisselt met gelijkgestemden, gaat daar een veel grotere kracht van uit dan wanneer je er uitsluitend zelfstandig boeken leest, beluistert en overdenkt. Bovendien gaan de deelnemers aan de boekbesprekingen zo gezamenlijk een zorgvuldig ontwikkeld en begeleid traject dat kan leiden tot nieuwe inzichten, inspiraties en initiatieven.

Het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem organiseert van 10 januari t/m 9 mei 2019 een serie van negen boekbesprekingen op donderdagochtenden onder leiding van Sjon Groen. Het gaat om bijeenkomsten van anderhalf uur waarin steeds één hoofdstuk wordt besproken uit het boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken van André de Boer, dat verscheen in september 2018.

Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken? Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dergelijke vragen staan centraal in het genoemde boek. Ze worden belicht aan de hand van klassieke teksten van een legendarische Egyptische ingewijde: Hermes Trismegistus. Verdiep je met anderen in de bevrijdende en altijd actuele hermetische visies op God, kosmos, mens. 

10-01-2019  het goddelijke ervaren
24-01-2019  dimensies onderscheiden
14-02-2019  bewust waarnemen, denken en doen
28-02-2019 esoterisch onderricht ontvangen
14-03-2019  reinigingen realiseren
28-03-2019  God lofprijzen
11-04-2019  geestelijke krachten assimileren
25-04-2019  de weg van de godsvrucht gaan
09-05-2019  de gnosis verkondigen

  • Adres: Zakstraat 2, Haarlem (naast Pentagram boekwinkel)
  • Tijd: 10.00 – 11.30 uur, koffie en thee vanaf 9.30 uur
  • Toegang: vrijwillige bijdrage
  • Inschrijven: www.rozenkruis.nl/infocentrum, (023) 53 23 850         informatiecentrum@rozenkruis.nl

BESTEL ‘MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS MENS’