Symposion ‘Leer Jacob Böhme kennen’ op zaterdag 3 november in Bilthoven, conferentiecentrum Renova

Schoenmaker, blijf bij je leest! De bron van deze uitspraak ligt in de Griekse oudheid, maar de beroemde protestantse mysticus Jacob Böhme (fakkeldrager van het Rozenkruis 7) kreeg dit gebod vanaf het begin van zeventiende eeuw in allerlei toonaarden opgelegd. Gelukkig heeft deze schoenmaker uit Görlitz in Silezië zich daar niet aan gehouden, want mede daardoor was hij in staat om een omvangrijk en invloedrijk en diepzinnig spiritueel oeuvre na te laten. Grote denkers als Goethe, Hegel en Schopenhauer lieten zich door zijn geschriften inspireren. 

Böhme heeft in zijn leven veel weerstanden ondervonden omdat zijn ideeën, die hij baseerde op de Bijbel en op innerlijk schouwen, als ketters werden beschouwd door orthodoxe lutheranen. Juist door de vele tegenstanden heen kon hij innerlijk groeien en een groep mensen om zich heen verzamelen die open stonden voor de openbaringen die hem ten deel waren gevallen. 

Op een bepaald moment besefte Böhme dat het niet zijn roeping was om schoenen te blijven maken, maar om zijn inzichten over God, kosmos en mens uit te dragen. Hij verruilde zijn schoenmakerij voor garenhandel, zodat hij kon reizen en zo kon werken aan dat wat hij zijn ‘Theosofische Pinksterschool’ noemde. Het gedachtegoed van Jacob Böhme is niet gemakkelijk te begrijpen, maar er zijn ook veel Böhme-citaten bekend die kort, krachtig en helder zijn. 

In Amsterdam werden in de zeventiende eeuw veel werken van Boehme vertaald, gedrukt en verspreid. Ze raakten geleidelijk in de vergetelheid, maar aan het begin van de twintigste eeuw werden ze herontdekt door de predikant en hoogleraar A.H. de Hartog, die een bloemlezing uit de werken van Böhme samenstelde en publiceerde, en die onder de titel Levend in de eenvoud van Christus opnieuw is uitgegeven door Rozekruis Pers. J. van Rijckenborgh (1896 – 1968), één van de oprichters van de School van het Rozenkruis, was daar zeer van onder de indruk en verzorgde zelf een nieuwe Nederlandse vertaling van het eerste geschrift van Böhme: Aurora, Morgenrood in opgang.

Böhme heeft ‘Aurora’ voor persoonlijk gebruik geschreven: hij wilde zijn mystieke ervaringen en inzichten voor zichzelf ordenen en noteren om die een plaats te kunnen geven. Vrienden van hem lazen het manuscript, waren daar enthousiast over, en zorgden ervoor dat het in druk verscheen . De inhoud van ‘Aurora’ is diepzinnig, niet aan tijd en ruimte gebonden en blijft altijd actueel. Toch was het boek in de afgelopen decennia niet in druk verkrijgbaar. Daarom brengt Rozekruis Pers, de uitgeverij die meerdere geschriften van en over Jacob Böhme uitgeeft, in november een vernieuwde Nederlandse editie uit van ‘Aurora’.

De nieuwe uitgave van ‘Aurora’ zal worden gepresenteerd op het symposion ‘Leer Böhme kennen’, dat Stichting Rozenkruis organiseert op zaterdag 3 november 2018 op in conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Ook zal de auteur Govert  Snoek op het symposion zijn nieuwe boek over Handschriften en vrienden van Jacob Böhme presenteren.

GLOBAAL PROGRAMMA VAN HET SYMPOSION

Jacob Böhme en zijn tijdLuc Panhuizen

 • Wat was de tijdgeest in de tijd van Böhme?
 • Hoe beleefde Böhme zijn geweldige geestelijke doorbraak?
 • Welke cultuurverschillen waren er tussen Amsterdam en Görlitz?

De zeven brongeestenPeter Teunis

 • Hoe is volgens Böhme de schepping tot stand gekomen?
 • Wat zijn de zeven brongeesten?
 • Hoe kunnen de zeven brongeesten herkend worden in de samenleving? 

Periodes in de geschriften van BöhmeBen Huisman

 • Wat bedoelt Böhme met de begrippen de ‘Drie Principes’ en de ‘Ungrund’?
 • Waarom is beeldtaal belangrijk voor Böhme?
 • Welke geometrische samenhangen ziet Böhme in de kosmos?

Aurora of morgenrood in opgangPeter Huijs

 • Waarom wordt Aurora gezien als een belangrijk geschrift?
 • Hoe is Aurora gestructureerd?
 • Wat leert Aurora de mens van nu?   

Wendelijn van den Brul is de dagvoorzitter van het symposion en Marnix de Cat verzorgt de muzikale omlijsting. Hij zal enkele gedeelten ten gehore brengen die de Oost-Duitse componist Tilo Medek schreef (Morgenröthe im Aufgang) voor een Böhme-herdenkingsdag in Görlitz in 2002. 

Datum: zaterdag 3 november
Zaal: conferentiecentrum Renova
Adres: Maartensdijkseweg 1, Bilthoven
Kosten: €40,-, inclusief vegetarische lunch en nieuwe symposionbundel van de symposionreeks, studenten €15,- 

Aanmelden: via stichtingrozenkruis.nl of per telefoon: 023-5186185 én door €40,- over te maken op rekening NL35 ABNA 0592 8688 77, t.n.v. Stichting Rozenkruis te Haarlem, o.v.v. Symposion november 2018, en uw naam, of contant bij entree. GRATIS PARKEREN

De vestiging van Pentagram boekwinkel op Renova is op 3 november de hele dag geopend.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE ACTIEBOEKEN VAN EN OVER JACOB BOEHME

2 gedachten over “Symposion ‘Leer Jacob Böhme kennen’ op zaterdag 3 november in Bilthoven, conferentiecentrum Renova

Reacties zijn gesloten.