Studie van Govert Snoek naar handschriften en vrienden van Jacob Böhme verschijnt in november 2018

Op 26 oktober 2007 vierde de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam haar vijftigjarige bestaan met een jubileumtentoonstelling: ‘Jacob Böhmes weg in de wereld’ waarbij een begeleidende essaybundel ‘Jacob Böhmes Weg in die Welt’ werd gepresenteerd. Tijdens het begeleidende symposium spraken Günther Bonheim en Matthias Wenzel, bibliothecaris in Görlitz, over het Linzer Archiv. 

Dit archief bestond uit handschriften van de Silezische mysticus Jacob Böhme, afschriften daarvan, gedrukte Böhme-uitgaven en geschriften van latere Böhme aanhangers. Het bevond zich vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1941 in Linz am Rhein, een aardig stadje gelegen tussen Bonn en Koblenz en werd beheerd door geestverwanten van Böhme. Over deze gemeenschap van Böhmevrienden is niet veel bekend. 

De auteur vroeg zich af of er nadere informatie over deze groep te vinden was. Zijn zoektocht blijkt een spannend relaas te zijn geworden, dat de handschriften volgt op hun reis rond 1650 van Görlitz naar Amsterdam, in de laatste decennia voor 1700 van Amsterdam naar Arnhem, en rond 1750 van Leiden naar Linz am Rhein in Duitsland. Helemaal spannend wordt het rond de tweede wereldoorlog, als de Gestapo beslag komt leggen op het archief.  

Deze studie, die nu in boekvorm verschijnt, bevat de achtergrondinformatie over het ontstaan van het Linzer Archiv, dat sinds 1970 grotendeels in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel wordt bewaard. Een ander deel, dat eerder uit het archief was ontvreemd, bevindt zich in de Universitätsbibliothek Wroclaw (Polen). 

Govert Bonnie Snoek (1950) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, waar hij in 1998 promoveerde op zijn dissertatie De Rozenkruisers in Nederland, voornamelijk in de eerste helft van de zeventiende eeuw.  

LEES MEER OVER HET SYMPOSION ‘LEER JACOB BÖHME KENNEN’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *