1 Tijdelijk korting op boeken van en over Jacob Boehme – actieboeken oktober, november en december 2023

De bovenstaande vijf boeken van of over Jacob Boehme (fakkeldrager van het Rozenkruis 7), uitgegeven door Rozenkruis Pers, kunnen samen met drie andere boeken over Boehme in de maanden oktober, november en december 2023 worden aangeschaft met een flinke korting. Hieronder volgen korte beschrijvingen van de vijf boeken en een link naar beschrijvingen van de drie andere Boehme-boeken.

1 Leer Jacob Böhme kennen – Symposionreeks 44
Onze ogen weerspiegelen wat zij waarnemen naar binnen, en daar vormt zich ons bewustzijn. Daar rijzen de beelden in ons op en bouwen een werkelijkheid, een wereld, waarbinnen wij ons bewegen waarbinnen wij denken. Het is het waarnemen door beredeneerd begrip.
Een diepere vorm van zien zijn die flitsen van plotseling inzicht. Een vluchtige blik in de diepte der dingen. Jacob Böhme zag achter de dingen, door het zichtbare heen, vanuit het binnenste, als met geestelijke ogen in een andere werkelijkheid. Bevat voordrachten van onder andere Luc Panhuysen, Peter Huijs, Govert Bonnie Snoek, Ben Huisman, Peter Teunis, Hannie te Grotenhuis.

LEES MEER OVER LEER JACOB BÖHME KENNEN

BESTEL LEER JACOB BÖHME KENNEN – TIJDELIJK VAN € 12,50 VOOR € 5,00

2 Over het bovenzinnelijke leven – Jacob Boehme
Boehme ziet de ziel als het diepste wezen van de mens. Dit idee komt in al zijn werken terug. In dit boek vindt hij, in de vorm van een samenspraak van een leraar met zijn leerling, antwoorden op vragen over de ziel. Zo wordt de vraag gesteld ‘hoe de ziel tot goddelijk aanschouwen kan komen en wat haar zaligheid en ondergang kan zijn.’ Of de vraag ‘wat er na deze wereld zal zijn als alles vergaat.’

LEES MEER OVER ‘OVER HET BOVENZINNELIJKE LEVEN’

BESTEL OVER HET BOVENZINNELIJKE LEVEN – TIJDELIJK VAN € 11,00 VOOR € 5,00

3 De roede des drijvers verbroken – Crystalserie 7
In deze bloemlezing met korte citaten draagt Jacob Boehme (1575-1624) de universele wijsheid over aan zijn tijdgenoten. Hij sprak vanuit de eenvoud die hem zo kenmerkte. ‘De mens moet opnieuw geboren worden, wanneer deze het Rijk van God wil zien, dat is het ware doel!’ ‘Het Rijk dat verloren was moet weer teruggevonden worden.’ Deze en vele andere aansporingen om tot diepe zelfkennis te komen en om het verlangen te versterken om God-Zelf in het hart te ontmoeten, laten de roeping van Jacob Boehme zien.

LEES MEER OVER DE ROEDE DES DRIJVERS VERBROKEN

BESTEL DE ROEDE DES DRIJVERS VERBROKEN – TIJDELIJK VAN € 7,50 VOOR € 5,00

4 Jacob Boehme, een biografie – Gerhard Wehr
Biograaf Gerhard Wehr (die ook een biografie schreef over Rudolf Steiner en Meester Eckehart) beschrijft Jacob Boehme’s leven en zijn gedachtengoed. Boehme was filosoof en mysticus en leefde aan het begin van de Renaissance. Boehme verklaarde in zijn werken God, de kosmos, de mens, en de Christus. In deze biografie vertelt Wehr over het leven en werk van Boehme, op basis van feiten en Boehmes eigen geschriften.

LEES MEER OVER JACOB BOEHME, EEN BIOGRAFIE

BESTEL JACOB BOEHME, EEN BIOGRAFIE – TIJDELIJK VAN € 10,00 VOOR € 5,00

5 Theoscopia of de uiterst kostbare poort van het zien van God – Jacob Böhme
Dit traktaat is één van de laatste werken die Böhme (1575-1624) schreef. Boudewijn Koole maakte de eerste Nederlandse vertaling Theoscopia en schreef een toelichting bij, die in december 2019 in druk verscheen. Volgens Böhme is er niets anders dan God, Hij is het eenvoudigste wezen, dat alles is en alles omvat, zowel Iets en Niets. Maar men kan het alleen zien, door ‘goddelijk’ te zijn.

LEES MEER OVER THEOSCOPIA

BESTEL THEOSCOPIA – TIJDELIJK VAN € 24,50 VOOR € 15,00

LEES OVER DE BOVENSTAANDE DRIE BOEHME-BOEKEN