Symposionreeks 44: Leer Jacob Böhme kennen


BESTEL LEER JACOB BÖHME KENNEN

Leer Jacob Böhme kennen – het boek dat alle geheimen bevat is de mens. Dat is de titel van deel 44  van de Symposionreeks van Rozekruis Pers. Het boekje bevat de teksten en bijbehorende afbeeldingen van voordrachten die op het gelijknamige symposion over Symposion over Jacob Böhme op 3 november 2018 op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven zijn gehouden door onder andere Luc Panhuysen, Peter Huijs, Govert Bonnie Snoek, Ben Huisman, Peter Teunis en Hannie te Grotenhuis.

Onze ogen weerspiegelen wat zij waarnemen naar binnen, en daar vormt zich ons bewustzijn. Daar rijzen de beelden in ons op en bouwen een werkelijkheid, een wereld, waarbinnen wij ons bewegen waarbinnen wij denken. Het is het waarnemen door beredeneerd begrip. Een diepere vorm van zien zijn die flitsen van plotseling inzicht. Een vluchtige blik in de diepte der dingen. Jacob Böhme zag achter de dingen, door het zichtbare heen, vanuit het binnenste, als met geestelijke ogen in een andere werkelijkheid.

Openingswoord door Wendelijn van den Brul 

Jacob Böhme (fakkeldrager van het Rozenkruis 7) zou u denk ik verwelkomen door te zeggen: ‘Dag lieve mensen! Ja, misschien is dat precies wat Böhme het meest typeert: een brandende liefde. Vandaag zullen we daar iets van leren kennen, ons verwonderen en inspannen om deze grootse zoeker te volgen die in zijn tedere en tegelijk ook zeer gecompliceerde taal ons oproept te branden als hij. Door met een vurig hart en vlammende geest waar te gaan nemen in de schepping, God te zien. Door de natuur heen te zien en verder tot in de hoge wereld van engelen, de brongeesten en de Ungrund… te zien. 

Jacob Böhme was een ziener. Zien kunnen wij direct in verband brengen met licht. Het licht als de openbaarder, de bron waardoor alle waarneming begint. Onze ogen weerspiegelen wat zij waarnemen naar binnen, en daar vormt zich ons bewustzijn. Daar rijzen de beelden in ons op en bouwen een werkelijkheid, een wereld, waarbinnen wij ons bewegen, waarbinnen wij denken. Het is het waarnemen door beredeneerd begrip.Een diepere vorm van zien zijn die flitsen van plotseling inzicht. Een vluchtige blik in de diepte der dingen.

Jacob Böhme zag achter de dingen, door het zichtbare heen vanuit het binnenste als met geestelijke ogen in een andere werkelijkheid. Hij zag zoals op de folder en de panelen in de hal. Een zien zoals dit weergegeven wordt als met een overweldigend aantal ogen die een blik slaan in de alomtegenwoordigheid. Ogen die alles in alles zien. De eerste keer dat hij zo, als tot in de kern der dingen zag was hij 25 jaar. 

In 1610 besloot hij de aan hem geopenbaarde mysteriën op te schrijven, om ze voor zichzelf vast te leggen en te voorkomen dat deze als een rivier door hem heen zouden stromen. Dat wat zijn eerste boek zou worden met de titel: Aurora of morgenrood in opgang. 

Wat Jacob Böhme zo groot maakt is het vermogen dat hij bezat om wat hij waarnam vast te houden en te beschrijven. Hij zag als in twee werelden. Als in een dubbelleven. Hij zei daar zelf over: ‘Zo leef ik nu in God, en mijn zelf weet het niet, want het leeft niet in God maar in zichzelf. Ook al bevindt God zich wel daarin, het merkt hem niet op… Maar,’ zegt hij: ‘Als voor een mens de geest toegankelijk is, dan begrijpt hij de taal.’ 

De taal. De schepping was de taal van God voor Böhme. De Natuur als een taal die wij kunnen proberen te verstaan. Als een nieuw, een verlichtend geestelijk denken waardoor wij zoals hij God kunnen zien, horen, ruiken, proeven, herkennen, en dan gaat dus het morgenrood op. Ja, ja, zult u denken, wij zijn geen zieners, en het zoeken naar God is nou ook niet mijn dagelijkse bezigheid….

Plato stelt dat ieder mens kan weten wat ook Böhme ontdekte. Want denk eens aan hoe u in de wereld kwam, vanuit een soort niets in het iets, vanuit het onzichtbare tot in het zichtbare. Maar, zegt Plato, met de ogen van uw onsterfelijke ziel heeft u alle werelden gezien waar u doorheen reisde om hier geboren te worden. U bent een wetende die vergeten heeft wat hij zag en dus al kent.

Gelukkig zijn er mensen die onze wereld op zijn kop weten te zetten. Die ons uitdagen, hoewel ons verstand moeite heeft om zo groot te denken, om toch de duizelingwekkende taal van God te begrijpen. Ons zelf te lezen als een boek dat alle geheimen bevat. Niemand zegt dat het makkelijk is, wel dat het mogelijk is. Jacob Böhme heeft alle weerstand die je maar kunt bedenken ondervonden. 

BESTEL LEER JACOB BÖHME KENNEN – TIJDELIJK VAN € 12,50 VOOR € 5,00

INHOUDSOPGAVE

Openingswoord – Wendelijn van den Brul 

Görlitz en Amsterdam in de zeventiende eeuw Luc Panhuysen 

Fragmenten uit: Schutzschriften und Sendbriefe Voorgelezen door Hannie te Grotenhuis 

Jacob Böhmes Morgenrood in Opgang Peter Huijs 

Handschriften en vrienden van Jacob Böhme Govert Bonnie Snoek 

Krachtlijnen die de kosmos bouwen Ben Huisman 

Milo Tedek en zijn compositie Aurora – Marnix de Cat 

Melodie, harmonie en ritme bij Jacob Böhme Peter Teunis 

Een afsluitend woord uit Aurora 

‘Doe uw geestesogen open.
Wanneer u de diepte, de sterren,
de elementen en de aarde
beschouwt met uw ogen,
dan begrijpt u niet of de godheid wel daar en daarbinnen is,
u ziet en begrijpt echter met uw ogen
ten eerste de dood en daarna de toorn Gods en het helse vuur. 

Wanneer u echter uw gedachten verheft en denkt waar God zal zijn,
dan grijpt u de siderische geboorte, waar liefde en toorn tegen elkaar golven. 

Wanneer u geloof schenkt aan God
die in heiligheid in deze ordening regeert,
dan breekt u door de hemel
en begrijpt u God in zijn hart.’ 

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN EN OVER JACOB BOEHME