Peter Huijs spreekt over ‘Aurora’ of ‘Morgenrood in opgang’ van Jacob Böhme

BESTEL LEER JACOB BÖHME KENNEN – TIJDELIJK VAN € 12,50 VOOR € 5,00

BESTEL AURORA, MORGENROOD IN OPGANG

De bovenstaande video toont het begin van de voordracht die Peter Huijs verzorgde over het boek Aurora, Morgenrood in in opgang op het Böhme-symposion in het najaar van 2018. Hieronder volgt de transcriptie. De hele voordracht is opgenomen in het boekje Leer Jacob Böhme kennen, dat t/m december 2023 met een flinke korting kan worden aangeschaft.

Dames en heren, het liefst zou ik u de hele Morgenrood in opgang willen voorlezen. Het bijzondere knappe van Jacob Böhme, Silezische vriend der mensheid, is namelijk dat in zijn ‘Morgenrood’ de genoemde bliksemde explosie er nog steeds in plaats vindt. Je ondergaat die ook als je je hart en je geest eraan toevertrouwt.

Op veel plaatsen is die ‘Morgenröte’ naast astrologie, filosofie en theologie – zoals dat uitdrukkelijk op de titelpagina te lezen is – menskunde: een praktische gids voor de manier van leven, van denken, van beschouwen, van doordringen die de nieuwe geboorte van dat innerlijke godswezen in ons nabij brengt.

De oorspronkelijke mens, de godheid, de mens die in Böhme’s visie hoe dan ook altijd een afspiegeling is van de gehele godheid. Of deze nu een engelenvorst is, of een engel, een dubbelwezen zoals wij gewone mensen, of zelfs nog Lucifer met zijn vier zonen haat, nijd, afgunst en macht. In alles en allen werken dezelfde wetten. Böhme noemen ze geen wetten, hij noemt ze geesten, brongeesten, welbronnen, zevengeesten wel te verstaan.

En deze zeven geesten, onzichtbaar als ze zijn, zijn zowel abstracties als energieën, vormen zowel als kwaliteiten, smaken zowel als klanken. Nooit bestaan ze zonder elkaar. Geen is er de eerste, hij benadrukt het keer op keer. Geen is er de eerste, geen is er de laatste, ze brengen elkaar voort, eeuwig voort. Ze drukken zich overal in uit, al naar gelang het wezen of de creatuur in het centrum staat. Böhme noemt dat de begrijpelijkheid, dat is de creatuur, dat wat we zien, wat waargenomen kan worden, wat om je heen is, en wat in je is. Dit probeert hij ons duidelijk te maken.

En zijn astrologie, en zijn theologie en zijn filosofie, ze zijn helemaal authentiek. En hij beschrijft alles inclusief. Hij is overal bij ook en hij theoretiseert nooit. Hij beschrijft. Hij geeft een beschrijving van wat hij waarneemt door de geest in hemzelf. Hij is een wegwijzer door de innerlijke geboorte, en tegelijk door de kosmos. Je zou de ‘Morgenrood’ de eerste Hitchhikers Guide to the Galaxy kunnen noemen.

Bron: Peter Huijs op het symposion Leer Jacob Böhme kennen dat werd gehouden op 3 november 2018 op het conferentiecentrum Renova te Bilthoven

BESTEL LEER JACOB BÖHME KENNEN – TIJDELIJK VAN € 12,50 VOOR € 5,00

BESTEL AURORA, MORGENROOD IN OPGANG

LEES OVER DE BOVENSTAANDE ACTIEBOEKEN VAN EN OVER JACOB BOEHME